Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/?id=22
Monaster w Ujkowicach » Aktualności » Jesienne zdjęcia 2007

Jesienne zdjęcia 2007 05.11.2007

Szanowni Internauci! Drodzy Bracia i Siostry,

Oddajemy 01.JPG do Waszej dyspozycji nowy folder „jesień 2007”, w którym pragniemy przybliżyć Wam piękno Bożego świata, stworzonego dla ludzi, który ludzie mogą czynić sobie poddanym, ale nie wolno nam niszczyć piękna Bożego zamkniętego w najmniejszym kwiatku, trawie, czy zwierzęciu. Żyjemy w tym świecie, zwanym Monasterem Śww. Cyryla i Metodego, który jest cząstką wielkiego świata. Nasz świat przemieniamy modlitwą i pracą, które są dwoma nogami życia monastycznego i życia każdego chrześcijanina, żyjącego w harmonii z Bogiem, z człowiekiem i z przyrodą. Święci mnisi mieszkali razem z lwami, karmili niedźwiedzie w lasach Syberii, nie obawiali się dzikich zwierząt, bo mieszkał w nich Duch Boży, a oni odzwierciedlali sobą pierwotną przyjaźń stworzeń Bożych z Raju przed nieszczęściem grzechu pierworodnego.

Monaster 32.JPG ma być na ziemi cząstką Raju, w którym stworzenia Boże starają się żyć w harmonii i jedności z Bogiem poprzez Eucharystię, przez nieustanną Modlitwę Jezusową, często łączoną z pracą fizyczną, zwaną w języku monasterskim posłuszaniem, ponieważ wszystko czynimy w imię posłuszeństwa, aby upodobnić się do posłusznego Chrystusa, Który do końca stał się posłuszny Ojcu, aż do śmierci Krzyżowej.

Skoro przez posłuszeństwo Syna, Ojciec otworzył ludzkości bramy Raju, aby każdy, kto uwierzy w Chrystusa i ochrzci się, miał żywot wieczny.

Mnisi modlitwą i pracą uświęcają miejsce swego przebywania i jako „zawodowi pokutnicy” i „Boży nazirejczycy” modlą się za cały świat, aby poznał i uwierzył w Chrystusa, Jedynego Zbawiciela i Mesjasza, Prawdziwego Boga i Prawdziwego Człowieka, ponieważ nie ma zbawienia w innym Imieniu, jak tylko w najsłodszym Imieniu Jezus, na Imię Którego zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Mnisi są wojskiem Chrystusa, stojącym na straży Jego czci i chwały w świecie. Mnisi strzegą Wody Żywej przy Źródle Życia, aby nie zostało zadeptane przez kopyta dzikich zwierząt, aby służyć dzień i noc, czerpać i podawać drugim. Źródło bijąc żywą wodą zdaje się mówić: „Proste jest moje działanie: Dawanie wam, dawanie, dawanie …” To samo mogą powiedzieć o sobie mnisi, służący przy źródle. „Proste jest nasze działanie: Służenie wam, służenie, służenie …”

Zapraszamy Was do wyrażania swoich opinii na temat naszej strony i sugestii na przyszłość.

Pozdrawiamy wszystkich, kto odwiedza naszą stronę i życzymy dużo łask Bożych i życia w przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, ukochania ojczystej przyrody, tego daru, którego nie wolno nam zniszczyć nawet wtedy, gdy zdziczeje wielu z nas. Tylko łaska Boża może ochronić nas od zdziczenia człowieczeństwa. Tylko przyjaźń z Chrystusem przez Eucharystię przemienia nas z dziecka diabła w dziecko Boże.

© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.