Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/?id=72
Monaster w Ujkowicach » Aktualności » BOŻE NARODZENIE 2012

BOŻE NARODZENIE 2012 20.12.2012

Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina

Dziewica Czysta porodziła Syna!

Chrystus się rodzi

Nas oswobodzi

Anieli grają, króle witają

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają

Cuda, cuda, ogłaszają …

Wół, osioł ziewa, parą ogrzewa”

Już 2012 raz świętujemy Narodzenie Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa w Betlejem – Domu Chleba. Dzisiaj dla nas, chrześcijan, Domem Chleba jest nasza Cerkiew, a jasłami Święta Czasza, w Której mieści się Nieogarniony, z której daje się zarówno mędrcom, pasterzom, jak i wszystkim, którzy szukają Go czystym sercem: Jedni podążają, przynagleni i obudzeni przez Aniołów, inni idą za światłem Gwiazdy, którym jest święta Ewangelia, inni, jak woły i osły, którzy tylko w Cerkwi SĄ … ziewają i wytwarzają parę … no i czasem, jak głosi kolęda, „klękają”.

Dla wszystkich dziś daje się Dzielony, a Niepodzielony Baranek Boży za życie świata i jego zbawienie.


Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym!

Święty Ignacy Antiocheński uczy nas, że właśnie Eucharystyczny Chrystus – ukryty w Chlebie w Czaszy tworzy z nas, którzy karmimy się Nim, prawdziwe Swoje Ciało mistyczne, czyli Cerkiew. Życzmy Wam, Bracia i Siostry, Prawosławni Chrześcijanie, Wam, Pasterze, którzy pierwsi przychodzicie w Chram Boży przywitać ukrytego w Chlebie Mesjasza, i Wam mędrcy i uczeni Teologowie, którzy szukacie Go w Ewangelii i Bożych Przykazaniach i wszystkim ludziom dobrej woli, do których dotrze to przesłanie: Chrystus dla nas się rodzi, to On nas chce wyzwolić z sideł zła i piekła, to On nam chce zesłać pokój z niebios! Przybywajmy, powitajmy, uczcijmy i do serca To Słowo-Dziecię ukryte w Chlebie przyjmijmy, już nie do zimnego wertepu, ale do kochającego, płonącego wiarą serca. Niech to Boże Słowo umacnia Was, przyniesie wszelkie łaski, szczęścia, zdrowia, radości niebiańskiej i szczęśliwego Nowego Roku 2013 wraz z Błogosławionym Jordanem.


Oddani Wam w Chrystusie Nowonarodzonym Archimandryta Nikodem


Ihumen Prawosławnego Monasteru

świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach

wraz z Ojcami i Braćmi


© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.