Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/articles.php?a=1
Monaster w Ujkowicach » Artykuły » Tajemnice muzyki rockowej

Tajemnice muzyki rockowej

Tekst pochodzi z filmu "The Mermaids" (Syreny)

Moe uznasz to za niewiarygodne, ale ta piewajca osoba to ja.

Cze, mam na imi Andrzej, chciabym podzieli si z wami kilkoma moimi wczeniejszymi dowiadczeniami dotyczcymi zespow, muzyki oraz powodw, ktre sprawiy, e wszystko to porzuciem i rozpoczem nowe ycie. Celem tego filmu jest pokazanie tajemnej mocy muzyki, zwaszcza muzyki rockowej. Przede wszystkim chciabym, abymy bardzo uwanie przyjrzeli si temu, czy muzyka zwiera elementy, ktre mniej lub bardziej mog wpywa na nas wszystkich.

Muzyka rockowa bya najwikszym dowiadczeniem mojego ycia, byem zafascynowany saw rockowych gwiazd i ich wspaniaym yciem.

Z biegiem czasu coraz bardziej byem tym zaintrygowany. Coraz mniejsz uwag zaczem przykada do nauki, a coraz bardziej interesowaem si tym, co mwiy mi gwiazdy rocka, ktre uwaaem za prawdziwe bstwa.

Moim celem byo osignicie ich poziomu. Zaczem wzorowa si na nich, mylaem i postpowaem wedug tego co powiedziay, wedug ich filozofii, ignorujc wszystko, co mwili mi rodzice, krewni i przyjaciele. W tym czasie, mimo e urodziem si w rodzinie prawosawnej, nie byem wierzcy. Zazwyczaj chodziem do cerkwi do rzadko, raczej z przyzwyczajenia ni z jakiej wewntrznej potrzeby.

Moje pogldy na Boga uformoway si pod wpywem literatury science fiction, filmw, komiksw i UFO;, wszystko to przyczynio si do zdeformowania wyobraenia o Bogu. Tak jak wikszo ludzi uwaaem Go za jakiego zwierzchnika i nadzorc.

A kiedy kto zaczyna gada o tradycji, uwaaem go tylko za strasznego konserwatyst i zacofanego. W aden sposb nie mogem zauway, jak bardzo mj umys by zatruty tymi wszystkimi wspczesnymi ideami.

Ale na skutek pewnych wydarze moi przyjaciele zaczli interesowa si chrzecijastwem, dlatego pewnego dnia zobaczyem film video na temat muzyki rockowej, ktry objawi mi fakty, do ktrych nie przykadaem wczeniej najmniejszej wagi, a ktre chciabym wanie teraz przedstawi.

Krok po kroku zaczem czyta o Chrystusie i chrzecijastwie i wreszcie dostrzegem prawd.

Narodzenie Chrystusa podzielio ca histori ludzkoci na dwie czci. Jeli w to nie wierzysz zajrzyj do dowolnej gazety. Jeli bdziemy rozwaa czas w historii, zauwaymy, e podzielono go na er przed Chrystusem i po Chrystusie. Zauwa, e porodku jest wanie Chrystus, a nie na przykad Budda, Aleksander Macedoski, czy jaka inna wana osoba czy wydarzenie.

Jeeli Chrystus jest tylko dobrym czowiekiem, jak uwaa wikszo ludzi, to dlaczego wanie On dzieli czasy i ludzko na dwie czci? Jasne jest, e jest On czym wicej ni tylko dobrym czowiekiem.

Gwiazdka to uroczyste witowanie Narodzenia Chrystusa. Wielkanoc to wito Jego Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie to byo prawdziwym, historycznym wydarzeniem, ktre zasadniczo odrnia Go od kadego innego czowieka, jaki kiedykolwiek y na ziemi. Kady, kto obiektywnie zbada fakt Jego Zmartwychwstania, zobaczy to zupenie wyranie.

Jezus Chrystus to Bg wcielony. Nawet jeeli przez cae ycie mielimy to tu przed oczami, to ilu z nas zastanawiao si nad tym? Gwiazdka obecnie ma inne znaczenie, s nim prezenty, Santa Claus, odpoczynek, tak samo wito Zmartwychwstania oznacza dzisiaj dobre jedzenie, napoje i przyjcia. Stay si tak zwyczajne i powszednie, e utraciy swoje pierwotne znaczenie i swoj prawdziw wag i donioso.

Poniewa istnieje prawdziwy Bg i Czowiek Jezus, rwnie istnieje Jego wrg, szatan, jest to fakt, w ktry nigdy nie wierzyem. To dziwne, e atwo by zym, a ciko by dobrym. atwo jest pi, pali, bra narkotyki, zraa do siebie ludzi, a ciko by powcigliwym i umiarkowanym. Inny przykad: aby zabi czowieka wystarcza jedna sekunda, natomiast aby urodzi si czowiek potrzeba dziewiciu miesicy. Jest to prawo natury: czynienie dobra wymaga wysiku, podczas gdy by zym jest bardzo atwo.

Bg jest Duchem, a czowiek jest Jego doskonaym stworzeniem, posiadajcym w swojej istocie byt duchowy, czyli dusz.

Pismo wite mwi nam: wtedy to Bg ulepi czowieka z prochu ziemi i tchn w jego nozdrza tchnienie ycia, wskutek czego sta si czowiek istot yw (Rdz 2:7).

Rwnie jest napisane, e gwnym zajciem aniow jest piewanie i bezustanne wychwalanie Boga. Przed upadkiem spowodowanym jego pych, szatan jako jeden z archaniow peni znaczc rol w tej subie i bardzo dobrze pozna wpyw muzyki na dusze. Nawet sowo muzyka wskazuje na wymiar duchowy, pochodzi od sowa muza, ktre oznacza artystycznego ducha.

Jak ju stwierdzilimy, czowiek skada si z duszy i ciaa. Muzyka ma moc wpywa na nasze dusze w znaczeniu pozytywnym, ale take w negatywnym, zym. Czy kiedykolwiek zastanawiae si, dlaczego podczas suchania muzyki bezwiednie poruszasz swoimi stopami albo wybijasz rytm? Te ruchy s automatyczne, powstaj bez naszej wiadomoci.

Moc muzyki dobrze poznali nasi przodkowie. Staroytnym Spartanom podczas wypraw wojennych towarzyszyli piewacy. Muzyka, ktrej suchali, pomagaa umocni ich ducha, przez co walczyli oni z wiksz zacitoci i odwag. W ten sposb postpowali rwnie Egipcjanie. Stary Testament podaje, e krl ydowski Saul, gdy opanowywaa go melancholia, przywoywa Dawida, aby gra mu na lirze, i w ten sposb jego dusza doznawaa ukojenia. Inny bardzo wany fakt psalmy Dawida miay moc wypdzania demonw.

Staroytny filozof Platon uwaa, e kada zmiana nastroju i brzmienia muzyki ma bezporedni wpyw na ducha i obyczajowo. Arystoteles tak bardzo by przekonany o zgubnej mocy muzyki, e wyrazi opini, e muzyka modych ludzi powinna by kontrolowana przez prawo pastwowe. Lenin, przywdca komunistycznej rewolucji, powiedzia, e spoeczestwo mona szybko zniszczy poprzez muzyk. O tym wszystkim diabe wie dobrze. Ju od momentu swojego upadku jest przekonany o bliskim swoim kocu, i to bardzo go niepokoi. Jednak jest bardzo chytry i dotd zachowa swoj najlepsz bro w walce przeciwko ludziom, a t broni jest muzyka rockowa.

Majc to wszystko w pamici, postarajmy si teraz odnale rda muzyki rockowej. Niewielu z nas wie, e jej pocztki mona odnale w sercu afrykaskiej dungli. Kiedy handlarze niewolnikami przywieli w roku 1619 pierwszy transport czarnych niewolnikw do Ameryki, przywieli nie tylko ludzkie ciaa na sprzeda, jak myleli, ale rwnie ich zwyczaje, tradycje, a szczeglnie ich muzyk, rytualn muzyk staroytnych afrykaskich obrzdw religijnych, ktrej moc zawarta jest w hipnotycznym rytmie, ktry prowadzi do stanw transu. W tych religiach, ktre byy dalej praktykowane przez niewolnikw w Ameryce, czarownicy i pogascy szamani oddajcy cze idolom, lub poprzez kult Voodoo, wzywali, take poprzez ofiary ze zwierzt, ze duchy (ktrymi s demony), ktre niezwocznie przybyway na te satanistyczne rytuay.

Dlatego nie przypadkiem w jednym ze swoich wywiadw John Lennon, lider zespou The Beatles, stwierdzi, e najlepszy rock-n-roll to ten pierwotny. Jego brzmienie wywodzi si prosto z dungli.

Synny muzyk Jimi Hendrix gra razem z zespoem muzykw pochodzcych z Ugandy, ktrych ojciec zajmowa si Voodoo i magi. Muzycy ci byli zaskoczeni rytmem i tempem muzyki Hendrixa, gdy byy one identyczne z tymi, ktrych uywa ich ojciec. Mike Fleetwood, solista rockowy, a rwnie inne gwiazdy rocka, wdrowali przez afrykaski busz, aby nauczy si rytmw Voodoo i aby wzbogaci brzmienie swojej muzyki.

Muzyka rockowa wci posiada mnstwo rytualnych elementw pochodzcych z afrykaskiej magii.

Nawet sam wygld muzykw rockowych wskazuje, e s pod ogromnym wpywem tego samego ducha, ktry stoi za wierzeniami i obyczajami rdzennych Afrykaczykw.

Prosz, nie osdzajcie mnie zbyt pochopnie, nie jestem rasist. Ja tylko chc abycie zobaczyli, e istnieje bardzo due podobiestwo midzy muzykami rockowymi a afrykaskimi szamanami, ten sam muzyczny rytm, ten sam wygld, te same maniakalne i spazmatyczne ruchy, te same wrzaski, i tak dalej.

W ten sam sposb, w jaki staroytni Grecy porzucili swoich faszywych bokw, gdy przyjli prawdziw wiar w Chrystusa, tak samo czonkowie staroytnych plemion afrykaskich, kiedy uwierzyli i ochrzcili si w imi Chrystusa, rwnie wyzbyli si swoich zwyczajw, porzucili swoje idole i satanistyczne rytuay.

W roku 1955, kiedy muzyka rockowa pojawia si po raz pierwszy, bya powodem wielkich niepokojw spoecznych, gdy podstaw jej jest bunt i rewolucja.

Kiedy pierwszy gwiazdor rockowy Elvis Presley pojawi si w telewizji, jego sposb poruszania si zgorszy cay wiat, a mona go byo oglda tylko od pasa w gr. Wedug wspczesnej mentalnoci wyglda to na kompletny nonsens. Wyobra sobie, e rodzice wspczesnego modego czowieka uwaaj sposb poruszania si Presleya za skandaliczny. Jest to rzeczywicie mieszne, ale ludzie wtedy mieli o tym inne zdanie.

To samo dotyczy grupy The Beatles. W momencie ich pierwszego pojawienia si dugo ich wosw uwaano za wielk obraz, podczas kiedy nam wydaj si ju oni niewinnymi aniokami. Widzimy wic, e krok po kroku ludzie zaczynaj akceptowa rzeczy, ktre w przeszoci uwaano za skandaliczne. Ten sposb postpowania jest charakterystyczny dla szatana, krok po kroku, abymy nie zdali sobie sprawy, co tak naprawd si dzieje. Dzisiaj osignlimy ju taki stopie tolerancji, e nie jestemy nawet zgorszeni, gdy grupy rockowe otwarcie czcz szatana.

Jedna z brytyjskich grup piewa: wiece pal si, st ofiarny ponie, potrzeba mierci dziewicy, ofiara dla Lucyfera, mojego mistrza. Przynie kielich, podaj n, przyjmij moj ofiar, wra sztylet w jej pier, nalegam, ofiaruj! Demony radujcie si. Powtarzam: Demony radujcie si. Ofiaruj! Australijska grupa INXS piewa: Diabe wewntrz mnie!

W czasach wspczesnych oczywiste jest, e muzyka rockowa uywa wielu symboli i satanistycznych wyobrae. Przyjrzyjmy si jednemu z nich:

Pentagram, symbol czarnej magii, uywany w rytuaach i satanistycznych wezwaniach, kiedy umieszczony jest do gry nogami przedstawia gow koza, ktra zawsze symbolizuje szatana. Znak ten bardzo czsto pojawia si w zwizku z muzyk rockow.

Pan by jednym z bokw staroytnych Grekw. Mia wygld p koza, p czowieka i by znany z zachwycajcych i zniewalajcych melodii, ktre gra na swoim flecie (fletni Pana).

Widzimy tutaj logo radia w Australii. Popatrz kogo ono przedstawia! Jest to nikt inny jak staroytny Pan z anielskimi skrzydami, czyli po prostu szatan, ktry dzisiaj zamiast na flecie gra na elektrycznej gitarze.

Na okadce pyty nalecej do zespou The Rolling Stones przedstawiono nog koza w damskim bucie.

Na okadce innej pyty widzimy gow koza zanurzon w naczyniu penym krwi. Tytu pyty brzmi: Mydo z gowy koza.

Zesp Led Zeppelin piewa utwr uwaany za najbardziej popularny w caej muzyce rockowej: "Stairway to Heaven" (Schody do nieba). Tekst nawizuje do boka Pana pod imieniem Pipper (grajcy na flecie) i brzmi mniej wicej tak: Twj umys nuci nieustannie i bezwiednie, Pipper wzywa ci, aby przyczy si do niego.

Niestety, dzisiejsza modzie sucha wycznie rad specw od Led Zeppelin i suchajc muzyki rockowej wkracza na drog do pieka, podajc za Panem, ktry, jak ju zauwaylimy, oznacza szatana.

Na tej ikonie Chrystusa widzimy, e palce Jego prawej doni uoone s w napis ICXC, ktry oznacza Jego imi. Dokadnie z tak samo uoonymi palcami kapan w cerkwi daje swoje bogosawiestwo.

Widzimy tutaj Antona La Veya, zaoyciela satanistycznego kocioa w Ameryce. Przyjrzyj si uoeniu jego palcw, ktry symbolizuj szataskie rogi. Jest i pentagram, ten symbol jest obecnie wszechobecny, nie tylko w muzyce rockowej.

Czy grecki piewak rockowy Nicolas Caravellas zdaje sobie spraw, co oznaczaj jego gesty? Biorc pod uwag tytu jego pyty O diavolos (diabe) wydaje si, e wie bardzo dobrze, co one oznaczaj.

Jak widzimy ten symbol szatana bardzo rozpowszechni si wrd fanw muzyki rockowej. Bez najmniejszego cienia wtpliwoci tylko niewielu z tych, ktrzy go pokazuj zdaje sobie spraw z jego znaczenia. Niestety!

Ten symbol byskawicy naley do symboli mistycznych i reprezentuje boka Thora (szatana). W Ewangelii czytamy: Widziaem szatana, spadajcego z nieba jak byskawica (k 10:18).

Na tej fotografii satanista Anton La Vey pokazuje porodku noszonego pentagramu symbol byskawicy. Wiele grup modzieowych, jak na przykad AC/DC, Black Sabbath, Kiss uywa symbolu byskawicy.

A Michael Jackson przybiera ksztat tego symbolu podczas taca.

Czy to zwyky przypadek, e hitlerowska organizacja militarna SS rwnie uywaa symbolu byskawicy?

Krzy jest broni prawosawia. Diabe nienawidzi krzya, poniewa przez zbawcz ofiar Chrystusa na krzyu Bg pokaza nieograniczon mio do czowieka i cakowicie zniszczy potg szatana.

O witym krzyu Ewangelia powiada: Nauka bowiem krzya gupstwem jest dla tych, co id na zatracenie, moc Bo za dla nas, ktrzy dostpujemy zbawienia (1 Kor 1:18). Gdy tym, ktrzy id drog grzechu, potga krzya wydaje si gupstwem, ale dla nas, ktrzy idziemy drog zbawienia, krzy jest moc Boga, ktra zbawia nasze dusze.

Obecnie krzy staje si coraz czciej spotykanym ozdobnikiem noszonym przez muzykw rockowych. Nie zwaaj oni na to, e uywaj witego symbolu chrzecijastwa, a rwnoczenie popeniaj wszystkie rodzaje grzechu i wypowiadaj niewyobraalne blunierstwa. W ten sposb szatan stara si pomniejszy znaczenie krzya i przymi jego warto w oczach modziey.

Pojawia si pytanie: czemu wci profanuj wity krzy, dlaczego pogardzaj i walcz przeciwko czemu, w co nie wierz i co nie ma dla nich adnej wartoci? Dlaczego? W rzeczywistoci wity krzy pali ich, niepokoi i denerwuje. Jednak nie zdaj sobie sprawy z tego, e wskutek tej walki przeciwko Bogu i Jego znakom, wiadomie lub niewiadomie dowodz Jego istnienia i potgi.

Bluniercza i rozwiza piosenkarka, uwielbiana przez tysice modych fanw, Madonna, stwierdzia w jednym z czasopism: Krzy jest bardzo sexy, bo by na nim nagi mczyzna.

Odwrcony krzy zawsze by wanym elementem satanistycznych rytuaw, obecnie coraz czciej pojawia si rwnie w muzyce rockowej.

Te T-shirty przedstawiajce odwrcony krzy Chrystusowy z napisem Zniszcz go! noszone byy przez wokalist zespou Sex Pistols.

Tutaj widzimy wokalist zespou The Rolling Stones noszcego tak koszulk podczas koncertu.

Jednak najwiksze blunierstwo przeciwko krzyowi mona odnale w nastpujcym symbolu. Wikszo z nas uwaa ten symbol za znak pokoju, ale jeli uwanie przeledzimy jego pochodzenie, odkryjemy co cakiem przeciwnego. Przyjrzyjmy si teraz jak ten znak powstaje: jak ju mwilimy, odwracanie krzya jest jego profanowaniem, ale kiedy jeszcze amie si dwa jego ramiona i umieszcza w magicznym krgu (znanym w wiecie magii), wtedy krzy zostaje cakiem zbezczeszczony i tworzy tak zwany znak pokoju.

A przecie Pismo wite nazywa Chrystusa Wadc Pokoju (2 Tes 3:16);

ale diabe przypuszczajcy blunierczy atak na prawd, obecnie jest w stanie w coraz wikszej mierze zamieni prawd Chrystusa na swoje faszywe symbole, propagujc je moc ciemnoci oraz uywajc narzdzi w postaci muzykw rockowych, wykorzystujc ich wielki wpyw na mode pokolenie.

Obecnie profanowanie krzya stao si modne.

Wedug Pisma witego inn charakterystyczn cech ludzi optanych s gone wrzaski. Oto opis spotkania czowieka optanego z Jezusem Chrystusem: Gdy ujrza Jezusa, z krzykiem upad przed Nim i zawoa: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyszego? Bagam Ci, nie drcz mnie! (k 8:28), i jeszcze: By wanie w synagodze czowiek optany przez ducha nieczystego. Zacz on woa: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszede nas zgubi. Wiem, kto jeste: wity Boy! (Mk 1:23). Porwnajmy krzyki optanych z krzykami rockowych piewakw.

Tutaj widzimy scen z egzorcyzmw dokonywanych przez kapana. Optany czowiek oprcz gonych wrzaskw zazwyczaj wykonuje gwatowne i spazmatyczne ruchy. Przyjrzyj si uwanie i zauwa podobiestwo z muzyk rockow!

Suchaem utworu grupy Anvil pod tytuem 666. Ksiga Apokalipsy w. Jana Teologa mwi, e liczba ta oznacza besti lub antychrysta, ktry ma przyj po utworzeniu wiatowego rzdu powoanego przez jego poprzednikw, ktry bdzie czyni wielkie znaki i cuda z ca moc piekieln zwodzc ludzi. Chrystus rwnie przyjdzie po raz drugi, wtedy pokona antychrysta i skae go na wieczne potpienie razem z tymi, ktrzy poszli za nim.

Bardzo wielu muzykw, wiadomie lub niewiadomie, stao si zwiastunami antychrysta, midzy innymi poprzez pokazywanie jego liczby, przygotowujc w ten sposb modzie do jego przyjcia.

Black Sabbath zamiecio numer 666 na okadce swojej pyty. Tak samo uczyniy amerykaskie grupy Aphrodite's Child i Matadorgroup. Lider zespou Mickysix nosi numer 666 na swojej koszulce razem z napisem: Koniec wiary.

Grupa Iron Maiden nagraa pyt pod nazw Numer bestii.

Muzyka rockowa dzieli si na wiele rodzajw. Dotd mwilimy o takiej, ktra zawiera jawne cechy satanistyczne. Niektrzy sdz, e unikanie tego rodzaju muzyki rockowej albo ograniczenie si do jej spokojniejszej i bezpieczniejszej wersji uchroni nas przed wpywem za. Czy mog im co powiedzie? To, co uznajemy za godne zaufania jest czasem bardziej niebezpieczne od tego, co widzielimy wczeniej, poniewa zy wpyw moe by tutaj ukryty i bardziej subtelny. Rzadko kto przemawia otwarcie w imieniu diaba, ktry zawsze ukrywa si pod mnogoci rnych masek i przebra. Diabe nie pojawia si wycznie w paskudnej i ohydnej postaci, przez kadego atwo rozpoznawalnej, ale moe zmienia si na wiele sposobw, o jakich nie mamy pojcia. Pismo wite mwi: I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje si za anioa wiatoci (2 Kor 11:14).

Innym przesaniem muzyki rockowej jest rozwizo seksualna. Dzieci wchodzce w wiek dojrzewania s strasznie atakowane przez ten rodzaj muzyki, ktry bezczeci ich umysy i zaszczepia znieksztacone wyobraenia na temat prawdziwego znaczenia mioci.

Lider zespou The Rolling Stones owiadczy na amach Timesa: Rock-n-roll to seks, musimy go rzuci nastolatkom prosto w twarz.

George Michael piewa: I want your sex. Ta piosenka odniosa wielki sukces i suchao jej tysice modych ludzi na caym wiecie. W jej tekcie mona znale taki fragment: Nie bd ci mwi kamstw, nie potrzeba Biblii, po prostu popatrz mi w oczy. Pismo wite jest sowem Boga, przez odrzucenie Pisma George Michael odrzuca rwnie Boga. Jest to rodzaj przekazu bardziej satanistyczny ni muzyka dotd omawiana, gdy jest podstpny, ukryty pod mask bezgrzesznej mioci.

Pismo wite mwi: Czy nie wiecie, e niesprawiedliwi nie posid krlestwa Boego? Nie udcie si! Ani rozpustnicy, ani bawochwalcy, ani cudzoonicy, ani rozwili, ani mczyni wspyjcy z sob, ani zodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedzicz krlestwa Boego (1 Kor 6:9,10).

Dla wspczesnego spoeczestwa pomys o ograniczeniu kontaktw seksualnych tylko do maestwa wydaje si artem, wydaje si by kpin. Przyczyn dla ktrej Bg w Pimie witym ograniczy relacje seksualne wycznie do bogosawionego stanu maestwa, ktre jest witym sakramentem, jest jego warto, wielkie znaczenie i cze. Celem rodziny jest danie ycia dzieciom oraz ich wychowanie w trwaym i pewnym zwizku, a kade zaspokojenie dz fizycznych poza maestwem obarczone jest olbrzymimi destrukcyjnymi konsekwencjami. Wemy choby pod rozwag choroby weneryczne, a zwaszcza AIDS, ktre obecnie coraz bardziej rozprzestrzenia si na wiecie. Czy trzeba udowadnia, e te choroby s konsekwencj wolnoci seksualnej? Dlatego Bg surowo przykaza, eby te intymne zwizki dokonyway si tylko w maestwie. Dzisiaj takie zwizki stay si jak tani i przemijajc rozrywk, s wszdzie na si eksponowane i popularyzowane, zwaszcza w muzyce rockowej. Seks sta si ulubionym tematem prawie wszystkich rockowych zespow. Samo sowo rock-n-roll odpowiada dokadnie znaczeniu aktu seksualnego.

Pozwlmy sobie na ma dygresj. Czy pamitacie boka Pana, ktry symbolizuje szatana bardzo mocno zwizanego z muzyk? Ten boek nie tylko ma zwizek z muzyk, ale jego imi zwizane jest rwnie z propagowaniem rozwizoci.

Oczywicie nie tylko teksty piosenek rockowych kultywuj mio fizyczn, czyni to take muzyka popularna (na przykad grecka).

Jednak najwikszym garstwem i najwikszym podstpem jest muzyka rockowa, ktra gosi o sobie, e jest chrzecijaska. Artyci, ktrzy cz chrzecijastwo z rockiem, tak naprawd staraj si poczy niewinno i czysto z wyuzdaniem i rozpust; jednak ich fanom wydaj si bardzo wybitni i postpowi. Wedug nich mona wierzy w Boga i jednoczenie mona traci czas na suchanie tego rodzaju muzyki. Posuchaj co mwi Alice Cooper: Rano naboestwo w kociele, a wieczorem rock-n-roll.

A przecie Chrystus powiedzia: Nikt nie moe dwom panom suy. Bo albo jednego bdzie nienawidzi, a drugiego bdzie miowa; albo z jednym bdzie trzyma, a drugim wzgardzi. Nie moecie suy Bogu i Mamonie (Mt 6:24).

Przysowie powiada: Nie ma miejsca dla dwch stop w jednym bucie (przysowie angielskie przyp. tum.) Wci nie mog si nadziwi fenomenowi chrzecijaskiego rocka: Jak mona wychwala Chrystusa muzyk rockow? Ta muzyka jest pena przemocy, wprowadza do duszy ludzkiej niepokj i lk, kt moe w takim nastroju wysawia Boga? Oprcz tekstw, ktre zawieraj jaki chrzecijaski kontekst, nie ma adnej innej rnicy midzy tymi chrzecijaskimi zespoami a innymi grupami rockowymi. Takie pomieszanie poj moe prowadzi do stwierdzenia, e istnieje chrzecijaska rozpusta, albo chrzecijaska magia, a przecie jest to niemoliwe. Nie zapominajmy, e szatan przy pomocy tekstw z Pisma witego kusi Jezusa Chrystusa na pustyni. Chrzecijaski rock jest tylko jeszcze jedn mask i podstpem diaba.

Nie tak dawno temu na scenie rocka pojawi si nowy rodzaj muzyki, rwnie pochodzcy od czarnych Afrykaczykw, ktry jest teraz ogromnie popularny: jest to rap. Ta nowa muzyka jest tylko ugrzecznion odmian Voodoo, jej podstaw jest mocny, hipnotyczny rytm wprawiajcy w trans, ktry powoduje pojawienie si podliwoci w duszy. Bardzo czsto teksty zawieraj plugawe, obelywe przeklestwa.

W ostatnich czasach kluby muzyki disco oraz nocne kluby rozrywki przycigaj coraz wicej modziey, ktra lgnie do takich przybytkw jak muchy do miodu. Obejrzyjmy sobie kilka ogosze reklamujcych tego typu miejsca. Tutaj przedstawiono Anioa wczg, ktry zaprasza nastolatkw do sidmego nieba. Dniem wstpu jest niedziela.

Inne ogoszenie mwi: Poniewa nie trafisz do nieba, w takim razie id do pieka. A na dole jest napisane: Dziko, szalestwo, ogie, oto jest pieko. Klub disco nazywa si Punkt kontrolny i rwnie zaprasza modzie w niedziel.

Inny klub disco nazywa si Strych, popatrz jakim posuguje si emblematem.

Inne ogoszenie zawiera sowa blunierstwo oraz Dzie Sdu. Czytamy tutaj: w domu diaba grzeszne diabelskie dwiki oraz styl satanistw.

W kocu koszmarne ogoszenie zawierajce satanistyczny symbol pentagram z umieszczon porodku liczb 666. By zawieszony w wigili Boego Narodzenia w roku 1989 w klubie disco w Melbourne.

Skd bierze si to cige zainteresowanie chrzecijaskimi i szataskimi symbolami? Jeeli s to tylko przesdy, to w takim razie dlaczego wszyscy wspczeni ludzie, w wieku nauki i nowoczesnych technologii, wci si nimi interesuj? Przecie powinni raczej o nich cakiem zapomnie. Najwikszym zwycistwem szatana w walce przeciwko czowiekowi jest wmwienie mu, e szatan nie istnieje. Bardzo upraszcza to jego zadanie. Ale jednoczenie pragnie on by uwielbiany niczym Bg, trzeba przyzna, e obecnie musi by bardzo zadowolony ze znakomitych wynikw swojej dziaalnoci. W czasach wspczesnych muzyka staa si midzynarodowym jzykiem ksztatujcym modzie na caym wiecie, wpywajcym na ich ubir, wygld i zachowanie.

Wielki prorok Cerkwi Prawosawnej, wity Kosma z Etolii, ktry y 200 lat temu, przepowiedzia niewiarygodne rzeczy, ktre obecnie si speniy: powiedzia, e mczyni bd wyglda jak kobiety, a kobiety jak mczyni. Popatrzmy na kilku rockmanw!

A teraz kilka kobiet!

Muzyka rockowa staa midzynarodowym jzykiem. Ale c takiego ona przekazuje? Dzisiejsze piosenki mwi nam: Jeli to lubisz, zrb to!, podczas gdy Bg mwi, aby czyni tylko dobro. Oto filozofia rocka: Rb co chcesz i nikogo nie suchaj, jest to najwyszy porzdek satanizmu. Wielu ludzi sdzi, e satanizm polega na skadaniu ofiar z ludzi, na orgiach, na odprawianiu czarnych mszy itd., ale satanizm to rwnie czynienie tego, co si komu podoba, to wypowiedzenie posuszestwa wszelkim autorytetom, nawet Bogu. Jest to potwierdzone przez najwikszego satanist XX wieku, Brytyjczyka Aleistera Crowleya, ktry umar w pnych latach 40. i ktry tytuowa sam siebie wielk besti 666, co moemy zobaczy na jego portrecie.

W jednej ze swoich ksiek wspomnia, e gwnym porzdkiem satanizmu jest czynienie swojej wasnej woli. T filozofi szanuje wiele gwiazd muzyki rockowej i jest ona zawarta w ich piosenkach.

Gitarzysta zespou Led Zeppelin, Jimmy Page, mieszka w starym domu Crowleya. David Bowie wspomina go w jednej ze swoich piosenek, zesp The Beatles umieszcza go na okadce jednej ze swoich pyt.

Ozzy Osbourne piewa piosenk pod tytuem Mr. Crowley.

Na tym zdjciu Jim Morrison razem z zespoem The Doors stoi wok figurki Crowleya.

Kolejna piosenka pewnej australijskiej grupy mwi: Rb to, co chcesz robi, bd tym, kim chcesz zosta. Inny piosenkarz piewa: Jestem wolny, aby robi to, co chc, by tym, kim chc i wybiera to, co chc. Im bardziej suchamy tej muzyki, tym bardziej zapeniamy nasz umys mylami, ktre skierowane s przeciwko Boej woli. W wiecie obecnym istnieje niewtpliwie ogromna akceptacja dla tego typu postawy, co sprawia, e staje si coraz bardziej powszechna i w kocu musi doprowadzi do katastrofy.

Nastolatki budz si przy muzyce, prowadz samochd przy muzyce, uprawiaj sport przy muzyce, id spa przy muzyce. Jednym sowem muzyka staa si dla nich jak powietrze. Ale musimy zrozumie, e muzyka ma natur duchow, ktra omija umys i przemawia prosto do duszy. Znany gitarzysta Jimi Hendrix powiedzia: Istota muzyki jest duchowa. Poprzez muzyk moesz ludzi hipnotyzowa, a kiedy znajdziesz ich saby punkt, moesz bezporednio wtacza do ich podwiadomoci wszystko, co tylko chcesz im powiedzie. Hendrix potwierdzi istnienie potnej mocy ukrytej w jego muzyce.

Na podstawie moich wasnych dowiadcze, patrzc wstecz, mog stwierdzi, e tysice ludzkich umysw jest podbijanych i ujarzmianych poprzez muzyk rockow. Wspominajc moj przeszo mog stwierdzi, e codziennie, bez adnego wyjtku, suchaem moich pyt.

Rne eksperymenty naukowe wykazuj, e muzyka wpywa nie tylko na dusz, ale take na ciao. Na przykadzie rolin mona zauway, e agodna muzyka (na przykad muzyka klasyczna) pomaga im we wzrocie, natomiast muzyka rockowa moe nawet spowodowa zwidnicie. Jeeli muzyka rockowa ma tak szkodliwy wpyw na roliny, w takim razie rwnie fatalnie musi dziaa na ludzi. Muzyka rockowa staa si obecnie now religi, jest to fakt podkrelany nawet przez gwiazdy rocka. Gitarzysta Rolly Gallanger stwierdzi: Rock jest dla mnie przyczyn ycia, jest religi. Posuchajmy te pewnego dziennikarza rockowego, ktry stwierdzi: Jeli Elvis by Bogiem, to Beatlesi byli Chrystusem.

W magazynach muzycznych gwiazdy rocka nazywane s kapanami i kapankami, na przykad Madonna nazywana jest kapank rocka, razem z Cher i Tin Turner. Nawet jej wygld przypomina staroytn bogini. Piosenkarz Ozzy Osbourne przedstawia si jako biskup. Inni piosenkarze chc, aby fani uwaali ich za witych. Pewien artyku roci pretensje ju w tytule: Zrbcie Elvisa witym!

Szatan chytrze stara si zastpi prawdziwych witych Boych faszywymi witymi:

Bob Dylan.

Piosenkarka Nina Hagen (przedstawiona jako Matka Boa).

Faszywy biskup Ozzy Osbourne przebiera si za samego Chrystusa.

Nie tylko s oni przedstawiani jako wici, ale rwnie tak s tytuowani: tutaj piosenkarz Bob Geldof sam siebie nazywa witym.

Jak ju wczeniej zauwaylimy, szatan zawsze stara si podrobi Bo prawd. Obecnie stara si zamieni pokoje dzieci na witynie muzyki; podobnie jak w cerkwi oddaje si cze ikonom, w pokojach dzieci peno jest obrazw idoli i gwiazd, ktrymi si zachwycaj. wity st ofiarny zastpiony jest nowoczesn aparatur, ktra pozwala wspczesnej modziey marnowa swj czas na suchanie muzyki rockowej. Kiedy byem mody sam miaem te swojego idola, by nim Jim Simmons z grupy Kiss. Oczywicie uwaaem go za wcielonego boga.

Tutaj widzicie jak go naladuj. Staraem si naladowa wszystko co robi. Nawet udao mi si wypuszcza pomienie z moich ust tak, jak on to robi. Nie zwaaem na to, e mogem cay si poparzy i na zawsze si okaleczy.

Pismo wite ostrzega modych ludzi: Dzieci, strzecie si faszywych bogw (1 J 5:21). Niestety, prawdziwi wici, ktrzy od wiekw walczyli z szatanem i nawet oddawali swe ycie dla Chrystusa, s przez dzisiejsz modzie kompletnie nieznani. wici, ktrzy dziki asce Boej czynili wiele cudw podczas swojego ycia, ktrzy nawet po mierci nie przestali pomaga ludziom. Oto prawdziwi bohaterzy, niestety wzgardzeni przez wspczesne pokolenie, ktre obrcio si ku idolom muzyki rockowej.

Pismo wite daje rwnie pouczenie: Poznacie ich po ich owocach (Mt 7:16). Jakie wic owoce przynosz gwiazdy rocka? Bunt, narkotyki, mier, alkoholizm, przemoc, homoseksualizm i wyuzdanie.

We wczesnych latach 80. w muzyce rockowej pojawio si zjawisko, ktrego do koca nie mona wytumaczy a do dzisiaj. To zjawisko nazywane jest odwrotnym przekazem. Niektre piosenki rockowe puszczane od tyu zawieraj przekaz, ktry zazwyczaj posiada niezwykle mocny satanistyczny wydwik: blunierstwa przeciwko Chrystusowi, sowa pochwalne dla szatana albo niemoralne zachty. Na ten fenomen zwrcio uwag wielu badaczy i nie mona mu zaprzeczy. Z formalnego punktu widzenia takich przekazw prawie nie da si rozmylnie i wiadomie zrealizowa. Jak kto moe piewa werset albo zdanie tak, eby puszczone od tyu zawierao satanistyczny przekaz? Wanie to przydarzyo si pewnym utworom, raczej bez wspudziau ich autorw. Jedynym wytumaczeniem, jakie moemy da w tym przypadku jest tajemnicze zaangaowanie zego ducha w ten fenomen. Mamy dowody, e pewne grupy i wokalici, po nagraniach w studio i jeszcze przed powieleniem pyty zazwyczaj odmawiaj rodzaj bogosawiestwa, podczas ktrego wzywaj szatana, aby pomg im odnie sukces. Tak jak prawosawni kapani bogosawi lud podczas cerkiewnych naboestw, tak samo sudzy czarnej magii na swoich ceremoniach bogosawi poprzez wzywanie szatana.

Pierwszy przykad jaki usyszymy pochodzi z repertuaru grupy Queen. Utwr nazywa si Another one bites the dust (Jeszcze jeden gryzie ziemi). Refren Another one bites the dust podczas puszczania od tyu brzmi: start to smoke marijuana (zacznij pali marihuan).

http://www.sfaturiortodoxe.ro/muzikarockreverse.mp3

Dlaczego diabe chce aby pali marihuan? Aby si narkotyzowa i umar, aby gryz ziemi, co dosadnie wyraone jest w tytule tej piosenki.

Jeden z najbardziej zdumiewajcych przykadw przekazu odwrotnego mona znale w przypadku utworu Stairway to Heaven (Schody do nieba) wykonywanego przez zesp Led Zeppelin. Tekst jest nastpujcy: Yes, there are two ways you can go by, but in the long run, there is still time to change the way youre on (Tak, moesz pj jedn z dwch drg, ale na dusz met jest zawsze czas, aby zmieni drog ktr podasz). Nawet normalna tre tego utworu posiada wystarczajco wiele trucizny, ktra moe zbruka tysice modych dusz i posa je do pieka. Rzeczywicie istniej tylko dwie drogi, sam Chrystus mwi o nich: jedna jest szeroka i atwa, pena zabawy i przyjemnoci, ktr poda wikszo, ale ktra prowadzi do potpienia i pieka; druga jest wska i trudna, i wybiera j niewielu. Nie ma drogi poredniej. Szatan chce, abymy uwierzyli, e wci jest wystarczajco wiele czasu, aby zmieni drog, ktr podamy, jego podstp jest wyjtkowo chytry: Niczym si nie martw, yj na caego, uywaj swojej modoci, grzesz ile wlezie, a pniej i tak bdziesz mg powrci do Boga. Ale kto nas zapewni, e w ogle dotrwamy do tego pniej? Czy rzeczywicie mamy zawarty kontrakt z Bogiem i dokadnie wiemy kiedy umrzemy? Poniewa nikt nie zna godziny mierci, nawet nie wiemy czy doczekamy nastpnego dnia, musimy powrci do Boga w tym momencie, natychmiast, zanim nie jest jeszcze za pno.

Posuchajmy teraz tego samego fragmentu od tyu: My sweet Satan, no other made a path, for it makes me sad, whose power is Satan (Mj sodki szatanie, nikt inny nie uczyni drogi, bowiem smuci to mnie, ktrego moc jest szatan).

Nie mamy pewnoci z jakich powodw istniej te przekazy, wydaje si, e maj one jaki wpyw na ludzk podwiadomo. Ale wiemy z ca pewnoci, e kady uczestniczcy w mistycznym yciu Cerkwi chroniony jest ask Bo i zabezpieczony nie tylko przed takimi ukrytymi przekazami, ale take przed kadym wpywem czarnej magii, w ktr wierzy coraz wicej ludzi, poniewa utracili oni wiar w Cerkiew Chrystusa.

Szatan wcale nie jest sodki. Zawsze na pocztku przedstawia grzech jako sodycz, aby nas zwabi, aby potem napoi gorycz i trucizn, abymy popadli w rozpacz. Jego celem jest porwanie, zniszczenie, zabicie naszej duszy. Poprzez muzyk rockow wyjtkowo skutecznie udaje mu si niszczy modych ludzi, wyrywajc z ich dusz naturaln skonno do dobra, pikna i moralnoci, zasiewajc w to miejsce tylko nienawi i pogard dla wiary naszych ojcw.

Duch antychrysta w muzyce rockowej jest sugestywnie wyraony w nastpujcym fragmencie piosenki greckiego piosenkarza rockowego Vasilisa Papaconstantinosa: Pozwl mi wypeni przepa muzyk rockow, ktr kocham, pozwl mi myli si, nie udawaj Boga, nie lubi zbawicieli, ja nie chc by zbawiony.

Przez siedem lat muzyka rockowa stanowia centrum mojego ycia. Robiem co tylko mogem, aby zosta kim i musz stwierdzi, e odniosem sukces. Ale w chwili kiedy poczuem, e Bg rzeczywicie istnieje, pojem, e musz pj Jego drog, a nie t, ktr wybraem. Jednak byem tak zwizany z zespoem, e po prostu nie mogem go opuci. Kiedy zaczem gorco i szczerze si modli, zobaczyem, e moje ycie z kadym dniem, krok po kroku, zmienia si. Otworzyem drzwi mojej duszy dla Chrystusa, ktry wci w nie puka, zrozumiaem, e przez cae ycie, a do tej chwili, czciem szatana a nie Boga. Rzeczywicie, tylko blisko Boga mona odczu prawdziwe szczcie i wypeni swoje ycie. W moim przypadku zmiana nie zasza od razu. Kiedy odkryem co kryo si za muzyk rockow, kiedy zrozumiaem, e przez cae moje ycie sprzeciwiaem si woli Boga, poczuem straszne wyrzuty sumienia. Byem ju prawie zgubiony, dlatego podjem decyzj cakowitego zwrcenia si ku Bogu. Tutaj zawarta jest wielka tajemnica: decyzja o zmianie sposobu ycia naley do nas, ale moc potrzebna, aby tego dokona, pochodzi od Boga. T pomoc moemy uzyska poprzez modlitw. Oto dlaczego musimy modli si z caego naszego serca: Boe mj, pom mi uciec z diabelskiej puapki, poniewa teraz rozumiem, e to nie jest zabawa, jak z pocztku sdziem.

W moich stopniowych zmianach pomagali mi moi chrzecijascy przyjaciele, ale take czytanie Pisma witego, czsta spowied i wita Eucharystia, a najbardziej ycie zgodne z nauczaniem Cerkwi. Dlatego radz ci ju teraz poszuka dobrego ojca duchowego, ktry pokae ci jak wyglda normalne chrzecijaskie ycie.

Zwracam te twoj uwag na fakt, e wszystkie te ze rzeczy dotyczce muzyki rockowej, o ktrych wczeniej mwilimy, nie s skierowane przeciwko jakiej innej religii, na przykad przeciwko buddyzmowi, czy te przeciwko islamowi, ale tylko przeciwko Chrystusowi. W tej muzyce stale obecna jest obsesja i nieustanna walka z Nim. Czemu diabe chce, aby ludzie wypowiadali blunierstwa akurat przeciwko Chrystusowi? Poniewa Chrystus jest prawd.

Szatan nie chce, aby ludzie odnaleli prawd, gdy wie, e w ten sposb zbawi swoje dusze. Dlatego wci ich zwodzi i wmawia im, e poza Prawosawiem znajd nie jedn, ale dziesi prawd. Tutaj chc jeszcze wyzna, e wczeniej przyczyem si do innych sekt: do ewangelikw, charyzmatykw, baptystw; powiem tylko, e pogreni s oni w bdzie. Nie tylko dlatego, e wypaczaj i przekrcaj Pismo wite, ale nie posiadaj oni adnego historycznego z nim zwizku. Wszyscy mamy t wolno, aby poda za Chrystusem albo Mu zaprzeczy; to od nas zaley, jak z tej wolnoci skorzystamy. Jeeli bdziemy chcieli Mu zaprzeczy, to nie On nas ukarze, ale my sami, poniewa ta droga prowadzi wycznie do potpienia.

Mam nadziej, e to co usyszae byo w jaki sposb dla ciebie poyteczne. Bagam ci, aby bardzo uwaa jakiego rodzaju muzyki suchasz. Ale nie zrozum mnie le, ja nie potpiam caej muzyki, jest rwnie muzyka dobra, jednak w dzisiejszych czasach trzeba jej troch poszuka. Osobicie sucham muzyki klasycznej oraz muzyki bizantyjskiej. Moja rada jest taka, aby zawsze bra pod rozwag dwie rzeczy: brzmienie muzyki oraz teksty piosenek, ktrych suchasz.

wity Jan z Kronsztadu powiedzia: Nie dajcie si skusi przyjemnym brzmieniem instrumentu lub gosu, ale bdcie wiadomi jaki wpyw mog one mie na wasze dusze. Jeli dwiki wnosz do duszy rado i czyste Boskie odczucia, wtedy moecie ich sucha i karmi tak muzyk swe dusze. Jeli te dwiki rodz w was cielesne podania, odrzucie je cakowicie i nigdy ju nie suchajcie takiej muzyki!

Prawd jest, e najpewniejszym statkiem na falach ycia jest Cerkiew Prawosawna, ktra kierowana jest przez samego Jezusa Chrystusa i Jego Apostow.

Dzikuj za wysuchanie mnie. ycz wam Nieba!

(Tumaczenie: Marek Ddela; oryginalny artyku jest te dostpny w wersji angielskiej i rumuskiej)

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.