Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/articles.php?a=4
Monaster w Ujkowicach » Artykuły » Filmy dla dzieci - fenomen Harrego Pottera

Filmy dla dzieci - fenomen Harrego Pottera

Podobiestwa do dziaalnoci okultystycznej

Caa seria ksiek o Harrym Potterze pena jest aluzji do okultyzmu. Znaczenie tego faktu jest zazwyczaj ignorowane przez fanw ksiek pani Rowling. Udaj, e tworz sobie wyimaginowany wiat, tak jak Tolkien czy C.S. Lewis w swoich ksikach, i dlatego nie mog zrozumie skd bierze si takie poruszenie i zamieszanie, twierdz te, e nie powinno si przykada wielkiej wagi do obecnoci wiedm i innych podobnych rzeczy. Niestety, wiat autorki daleki jest od imaginacji; jest wiatem wspczesnej dziaalnoci okultystycznej.

Caa magiczna dziaalno Harrego opisana w ksikach pani Rowling ma odpowiednik w rzeczywistoci. Zacznijmy od przyjrzenia si programowi szkoy Hogwart. Jest to siedmioletni program, ktry bardzo przypomina program nauki proponowany przez Ordo Anno Mundi (OAM), grup okultystyczn z Londynu, ktra oddaje cze wom. Tak jak szkoa Hogwart, OAM ma siedmioletni kurs nauczania. Program OAM zawiera rwnie przedmiot „staroytne runy”. W tomie „Wizie z Azkabanu” Harry Potter rozpoczyna „studia staroytnych runw” (Rowling, „Harry Potter i wizie z Azkabanu”). OAM oferuje rwnie kursy przepowiadania, wrbiarstwa i jasnowidzenia dla studentw na pitym roku. W „Winiu z Azkabanu” Harry Potter usysza w klasie, e: „Tego roku nauczymy si podstawowych metod wrbiarstwa”. Czonkowie OAM maj rwnie kursy o „przemianach w bestie i wilkoaki”. Take w szkole Hogwart Harry Potter usysza: „przemiany to jedne z najbardziej zoonych i niebezpiecznych czarw, ktrych bdziemy si uczy” („Harry Potter i kamie filozoficzny”). Moemy z atwoci kontynuowa dalej wymienianie podobiestw. Inne dziaalnoci okultystyczne wspomniane przez pani Rowling to: astrologia, zaklcia, nekromancja, zielarstwo, magia, rodzinne duchy (spirytyzm, w ktrym przywouje si duchy krewnych), talizmany, chiromancja i inne.

Pani Rowling nie stwarza nowego typu „wyimaginowanej” magii, ale przeciwnie, przedstawia praktyki, ktre pojawiy si w czasach staroytnych i ktre wci s uywane we wspczesnym okultyzmie. Sama przyznaje, e zajmowaa si badaniem i studiowaa praktyki okultystyczne, aby mc przedstawi swoj histori w sposb bardziej wiarygodny (Abanes przytacza wywiad radiowy z pani Rowling z audycji „The Diane Rheim Show”).

Wielbiciele pisarki mog uwaa magiczne i niezrozumiae sowa wprowadzone przez ni – „Alohyohora! Expelliarmus! Rictusempra! Finite Incantatem!” – jako dowd dziwacznego i ekscentrycznego podejcia do magii, ale te par miesznych dodatkw do jej opowieci to tylko kilka nieistotnych zmian w rzeczywistej magii, ktr opisuje. W wielu listach opisuje magi nie zmieniajc niczego. Robi tak samo, kiedy pisze o „rce chway”, ktra pojawia si „w komnacie tajemnic”: „O, rka chway! W wiec w ni a bdzie wiecia tylko temu, kto j posiada. Najlepszy przyjaciel zodziei i kieszonkowcw!” Ten rodzaj strasznej „rki chway” naprawd istnieje w tradycji okultystycznej. Zwizana jest ona z rk mordercy, ktry zosta powieszony. Rka ta zostaa ucita, oczyszczona z krwi i zakonserwowana w soli. wiece (zrobione z tuszczu innego mordercy, z knotem z jego wosw) wkada si midzy palce przed wejciem zodzieja do domu ofiary. Powiada si, e ta rka posiada magiczn moc ochrony i ostrzegania dla zodziei.

Pani Rowling opisuje te przepowiadanie przyszoci z krysztaowej kuli z t sam dokadnoci i bez fantazjowania. Hogwart przy nauce wrbiarstwa mwi dzieciom: „wrenie to nadzwyczaj wykwintna sztuka. Zaczniemy od relaksu umysu i oczu, aby oczyci nasze oko wewntrzne i superwiadomo” (Rowling, „Harry Potter i wizie z Azkabanu”). Jest to dokadny opis praktyki przepowiadania przyszoci. Uywana jest do nawizania cznoci ze wiatem duchowym przy prbnie odsonicia przyszoci. Najbardziej przeraajca praktyka opisana jest w czwartym tomie, gdy Harry jest przez zaklcie porwany na cmentarz, gdzie opisany zosta rytua satanistyczny w najstraszniejszych szczegach. Mimo, e opis moe nie oddaje dokadnie znanych rytuaw, obecne s klasyczne jego elementy: ofiar z czowieka, samookaleczenia oraz inne elementy typowe dla satanizmu, wcznie z „atomejem” (ostry sztylet z podwjnym ostrzem uywany do skadania ofiar).

Strony zaludnione czarownikami

W ksikach pani Rowling mona odnale rwnie wiele postaci dobrze znanych w okultyzmie. Na przykad wspomniany jest Mikoaj Flanel z on Perenelle. Byli to okultyci yjcy w XIII wieku. Mikoaj Flanel uprawia alchemi i sta si sawny jako twrca „kamienia filozoficznego” (tytu ksiki Rowling „Harry Potter i kamie filozoficzny”, zosta zmieniony przez amerykaskiego wydawc Scholastic Books, Inc. na „Harry Potter i kamie czarodzieja”). Kamie ten mia zmienia kad substancj w zoto oraz wytwarza eliksir ycia, ktry kadego czyni niemiertelnym. Brakuje wyobrani pani Rowling, gdy wprowadza do swej ksiki posta Mikoaja Flanela i jego ony razem z „kamieniem filozoficznym”. W ten sam sposb pojawia si Adalbert – arcybiskup Canterbury z VIII wieku, skazany na mier za uprawianie magii (naturalnie przedstawiony jest przez autork w korzystnym wietle); oraz szwajcarski alchemik Paracelsus.

Postaci z ksiki pani Rowling, ktrej chrzecijascy czytelnicy powinni si uwanie przyjrze, jest Kasandra Vlabatsky. Richard Abames stale podkrela, e nazwisko to odnosi si do sawnej Heleny Blavatsky, ktrej imi zostao zmienione po to, aby ukry jawne odniesienie (Rowling uywa identycznego anagramu, gdy jeden z pseudonimw Voldemorteste’a przedstawiony jest w formie anagramu „Tom Marvolo Riddle”. Ten pseudonim jest wyjaniony, gdy litery przestawione s dajc formuk „Jestem Lordem Voldemort”). H. P. Blavatsky ya w XIX wieku, zaoya ona Towarzystwo Teozoficzne, ktrego celem by „sprzeciw wobec naukowego materializmu, wobec kadej formy dogmatycznej teologii, zwaszcza chrzecijaskiej, uwaanej przez przywdcw towarzystwa za nadzwyczaj niebezpieczn” (cytat z broszury Towarzystwa Teozoficznego, zaczerpnity z ksiki „Ukryte zagroenia tczy” Constance Cumbey). Blavatzki sama o sobie mwia oraz opisywana bya przez swoich uczniw jako optana przez „kogo” (M. K. Neff, „Osobiste wspomnienia P. Blavatsky”), co wicej, twierdzia jawnie, e „szatan, w z Ksigi Rodzaju, jest rzeczywistym stworzycielem i dobroczyc, ojcem wiata duchowego” (Helena Blavatsky, „Tajemna nauka”, tom III).

Rowling take wprowadza wielu dobrze znanych pogan oraz postaci mitologiczne, uywajc ich imion jako wasne postacie, na przykad: Minerwa (rzymska bogini), Argus (olbrzym o stu oczach z mitologii greckiej), Kirke (czarownica z Odysei) oraz Cliodna, bogini celtycka, wci czczona przez wspczesnych nowo-pogaskich druidw.

Rowling nie tworzy „innego wiata” jak ten stworzony przez Tolkiena w rodku ziemi, ale raczej „wiat rwnolegy”, ktry dokadnie naladuje wspczesn dziaalno okultystyczn. Faktycznie, jak stwierdzi R. Abanes: „intencje pani Rowling s tak przejrzyste i oczywiste, gdy chodzi techniki okultyzmu w jej ksikach, e podczas wywiadu radiowego pewien suchacz przedstawiajcy si jako „czarownik” (pocztkujcy w magii) entuzjastycznie pyta autork, czy sama nie jest czonkini Stowarzyszenia Czarownikw (Wicca). Gdy pani Rowling zaprzeczya rozmwca by mocno zaskoczony i odparowa: „No c, wykonaa swoje zadanie domowe cakiem niele!”. Ten rozmwca dalej wyraa swj zachwyt dla ksiek o Harrym Potterze, nie tylko dlatego, e przedstawiaj one tak wiele praktyk okultystycznych, ale te e przedstawiaj magi w yczliwym wietle, ktre pomogo jego crce przyzwyczai si do jego wasnych praktyk czarnoksiskich i magicznych (Abanes cytuje Rowling w audycji „The Diane Rhein Show”).

Praktykowanie magii jest atrakcyjne dla modziey

Tutaj tkwi zagroenie. Jej ksiki ukazuj dziaalno okultystyczn tak wiernie, e stay si naturalnymi rodkami prowadzcymi modych ludzi do prawdziwej magii. Federacja pogaska w Anglii skierowaa modego czonka (we wrzeniu 2001 roku) do odpowiadania na rosnc liczb pyta zadawanych przez modych ludzi. Urzdnik zajmujcy si mediami, Andy Norfolk, przypisuje wzrastajce zainteresowanie modziey magi ksikom „Harry Potter i kamie filozoficzny”, innym ksikom o Harrym Potterze, programom telewizyjnym, jak na przykad „Sabrina, dziewczyna czarownica”, „Buffy, zabjczy wampir”. Twierdzi on, e po kadym artykule o pogastwie lub magii „mamy rosnc liczb telefonw, gwnie od modych dziewczyn”. („Fani Harrego Pottera angauj si w czary”).

Dlaczego ludziom tak trudno uwierzy, e ksiki o Harrym Potterze mog atwo zaprowadzi ich do wspczesnych praktyk okultystycznych? Czy nie jest zdumiewajcy fakt, e zarwno pani Rowling, jak i jej fani zaprzeczaj jakimkolwiek intencjom, aby wprowadza ludzi, zwaszcza dzieci, w magi i czary? Tak czy inaczej musimy mie na uwadze jej wypowied na temat okadki ksiki „Harry Potter i kamie filozoficzny” wydanej przez wydawnictwo The Scholastic. Podczas wywiadu w kwietniu 1999 roku dotyczcym rnych wyda jej ksiek, Rowling entuzjastycznie stwierdzia: „Okadka wydania The Scholastic najlepiej ilustruje, jak sama wyobraam sobie jak ksika powinna wyglda. Ze wzgldu na kolory i styl ilustracji przypomina podrcznik zakl”.

Marek Ddela na podstawie www.sfaturiortodoxe.ro/orthodox/

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.