Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=1
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

I. Wstp

Nieliczne rda zachowane do dzi, wspominaj o istnieniu Prawosawnego Monasteru w takiej czy innej miejscowoci na Podkarpaciu przed rokiem 1700 czyli przed wprowadzeniem schizmy brzeskiej. S dwa sposoby przekazu takich informacji. Jeli przekazuje je naukowiec wyznania rzymsko-katolickiego pisze najczciej: "do czasw unijnych istnia tu klasztor bazyliaski Kocioa Wschodniego", jeli pisze czowiek spoza Kocioa Rzymskiego, np. Greko-katolik, to pisze o tym samym tak: "do unii istnia tu monaster schizmatycki", a ostatnio na przykad Telewizja Polska w programie o Posadzie Rybotyckiej o byym monasterze prawosawnym podaa tak wiadomo: "do unii istnia klasztor bazyliaski ..., potem przybyli uniccy bazylianie ..." Tego typu informacje, a raczej dezinformacje zacieraj lady istnienia Prawosawia i prawosawnego monastycyzmu na ziemi Przemyskiej i na Podkarpaciu. Skrztne unikanie wyraenia "prawosawni" ma okrelone zadanie: wyrobi u wspczesnych przekonanie, e prawosawie na tych terenach nie istniao a zostao przyniesione dopiero po I wojnie wiatowej. Jest to ta zwane naukowe zacieranie ladw po Prawosawiu, ktrego korzenie na tym terenie sigaj czasw misji apostolskiej witych Cyryla i Metodego, kiedy Przemyl i ziemia Podkarpacka wchodzia w skad Wielkich Moraw. Przypuszcza si, e ju za czasw witego Metodego mogo by w Przemylu erygowane biskupstwo sowiaskie. Wraz z rozwojem diecezji na pewno rozwijao si ycie mnisze na tych terenach.

"ywot witego Mojesza Wgrzyna" wzmiankuje o dwch wydarzeniach: pierwsze to postrzyyny w stan mniszy witego Mojesza przez mnicha ze witej Gry Atos na terenie pastwa Bolesawa Chrobrego, a druga prawda zawarta w "ywocie" gosi, e Bolesaw Chrobry w 1023 roku wypdzi z Polski wszystkich mnichw sowiaskich, za co dwa lata pniej otrzyma od papiea krlewsk koron.

Jeeli naukowcy spieraj si o pnocn granic zasigu Kocioa Cyrylo-Metodiaskiego, to ziemia przemyska i Podkarpacie nieprzerwanie i bezdyskusyjnie trway i nadal trwaj w tej samej tradycji, ktr otrzymay 1100 lat temu od Apostow Sowian. Niektrzy "naukowcy wyznaniowi" przeciwni obecnoci Prawosawia na tych ziemiach od misji morawskiej, domagaj si "naukowych dowodw", wiedzc o tym, e wszystkie naukowe dowody przez tysic lat byy dokadnie niszczone i zacierano lady z ca dokadnoci, czego jestemy wiadkami do dzi na ziemi przemyskiej.

Silna fala zmywajce prawosawne monastery z Podkarpacia przysza za czasw Kazimierza Wielkiego, ktry przyczy grody Czerwieskie do Polski, a co za tym idzie, otworzy szerokie moliwoci latynizacji i spychania prawosawnych mnichw przez prne zakony ebrzce franciszkanw i dominikanw. Wiele prawosawnych monasterw przestao istnie.

Druga fala, najgroniejsza i miercionona dla monastycyzmu Podkarpackiego zmya Monastery po roku 1700. Narzucono wtedy monasterom uniackich bazylianw w. Jozafata, opornych mnichw i wiernych Prawosawiu wypdzono a z czasem potworzono parafie uniackie, ktre po tragicznej Akcji Wisa, po roku 1947 zlikwidowano lub zamieniono na parafie aciskie. Tak spenio si odwieczne pragnienie Kocioa aciskiego w Polsce aby zlikwidowa pozostao Kocioa Cyrylo-Metodiaskiego w tej czci Polski, ktra uchronia si w Karpatach przez ponad tysic lat. Na naszych oczach zgin Koci, ktry przed 1700 rokiem liczy okoo 3 miliony wiernych i kilkadziesit monasterw.

Epizod uniacki w prostym narodzie prawosawnym nie zabi duchowoci Cyrylo-Metodiaskiej. Pozostaa ona skryta w drewnianych cerkiewkach, w bakaskich ikonach, w piewach i umiowaniu ojczystej Wiary i Tradycji. Gdy nadarzya si okazja po I wojnie wiatowej wiele parafii pod rzdami uniackimi powrcio do Cerkwi Prawosawnej. Po II wojnie wiatowej pomimo zbrodniczego wysiedlenia niewinnych ludzi, odrodzia si jednak z popiow spalonych cerkwi i witych ikon, z powracajcych z wygnania Rusinw, z ich umiowania tradycji Cyrylo-Metodiaskiej Prawosawna Diecezja Przemysko-Nowosdecka. Na jej czele stan po trzystu latach przerwy pierwszy prawosawny biskup, syn ziemi emkowskiej, Jego Ekscelencja Adam Dubec. Erygowanie odnowionej Diecezji Przemyskiej nastpio w 1983 roku, a siedzib biskupa zostao miasto Sanok z bogatymi tradycjami wschodnimi.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.