Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=11
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

XI. "Nie wicie ojcowie ludzi, ju zwyciylicie, bo zostalicie w Ujkowicach"

Te znamienne sowa skierowane do ojcw Nikodema i Atanazego wypowiedzia prawosawny biskup Adam, po uroczystociach w Kalnikowie z okazji tysiclecia chrztu Rusi. Ojcowie czuli duchow potrzeb zblienia si do Prawosawia, cho nie wiedzieli jeszcze, jak to zrobi. Intuicyjnie odwiedzali pobliskie cerkwie prawosawne z okazji wit. Za to spotykay ich oskarenia, e nie utrzymuj kontaktw z greko-katolikami ale chodz do schizmatykw, cho wczeniej wszystkim zabroniono kontaktowa si z mnichami. Serdeczne i ojcowskie podejcie biskupa Adama otworzyo mnichom z Ujkowic zamknit dotd bram w kierunku innej rzeczywistoci. Dzi z perspektywy czasu sami ojcowie oceniaj ten okres jako dorastanie i dojrzewanie do podjcia wanej decyzji w yciu: w ktrym kierunku maj pj? Czy podda si propozycji kardynaa Glempa i wyjecha znw do Ameryki, czy odda Monaster ukraiskim studytom a samemu wyjecha na Ukrain, jak proponowano i zaprzepaci ca ide Cyrylo-Metodiask na Podkarpaciu, czy raczej przyj prawosawn jurysdykcj w Polsce? Czy jednak Cerkiew Prawosawna w Polsce zaakceptuje ich, doceni dotychczasowy wkad w budow Monasteru, czy pozwoli kontynuowa rozpoczte dzieo w duchu Cyrylo-Metodiaskim?

W roku 1985 obchodzono uroczycie 1100 rocznic mierci w. Metodego. Monaster w Ujkowicach wedug zamysw jego zaoycieli i fundatorw, ojcw Nikodema i Atanazego, mia by pomnikiem wzniesionym ku czci tym witym Apostoom Sowian i jednoczenie pomnikiem martyrologium sowiaskiego Kocioa.

W roku 1995 bdzie ju 1110 lat od tego wydarzenia, od ktrego rozpoczo si palenie cerkwi Cyrylo-Metodiaskich, palenie ksig sowiaskich, rne zakazy kocielne a nawet sprzedawanie duchownych na targach niewolnikw w Wenecji. Ten nieszczsny proces na ziemi podkarpackiej trwa do dzi i nie omin nawet powstajcego Monasteru Cyrylo-Metodiaskiego w Ujkowicach. Te 10 lat oczekiwania e co si zmieni, e Koci w Polsce zmieni taktyk w stosunku do Wschodu, nie przynioso rezultatu. Nie byo widokw na zmian mentalnoci.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.