Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=12
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

XII. Przez dziurk od klucza

Kontakty ojcw Nikodema i Atanazego z Prawosawiem na Podkarpaciu nie byy czste. Wojny papierowe z urzdnikami, troska o zdobycie rodkw do ycia, wasnorczne wykonywanie wszelkich prac w polu, w gospodarstwie i na budowie nie sprzyjao wyjazdom i prowadzeniu ycia towarzyskiego. Do tego jeszcze dochodzio pragnienie samotnoci i autentycznego ycia mniszego na ktrego wzorce ojcowie patrzyli w Ziemi witej obserwujc mnichw etiopskich, koptyjskich, ormiaskich czy greckich. Stae kontakty utrzymywali przecie z mniszkami monasteru w. Marii Magdaleny w Jerozolimie. Troicki Monaster z Jordanville w USA przysya do Ujkowic literatur, z ktrej ojcowie czerpali wiadomoci na temat Prawosawia. Ojciec Archimandryta German z Platiny w Kalifornii przysya do Ujkowic "Ruskij Poomnik", ktry sta si elementarzem ycia duchowego i monastycznego dla mnichw w Ujkowicach. Pozornie zagubieni na kocu wioski, otoczeni morzem wrogiego i zwalczajcego ich katolicyzmu, znani byli przecie nie tylko w Ziemi witej ale i w Ameryce i Kanadzie, skd przyjedao do Ujkowic wiele osb, podziwiajc to, co robi dla chway Boej. Na przykad znamienny by przyjazd redaktora gazety dla Kociow orientalnych w Ameryce w niedziel, trzy dni po rozpoczciu protestu w Ujkowicach, ktry nic o tym wczeniej nie wiedzia. Fotografie wywieszonych hase i tre uchway komitetu protestacyjnego przeciwko mnichom znane byy w caej Ameryce ju za tydzie, a po nastpnym tygodniu Rzym zareagowa wysanym do nas listem przez wizytatora biaoruskiego z Londynu Aleksandra Natsona, z zapytaniem, co si dzieje w Ujkowicach, bo on takie samo pytanie otrzyma z Rzymu, gdy gazeta amerykaska opublikowaa ujkowicki protest. W oczach wielu duchownych aciskich win za ten "baagan" ponosz "ruscy popi" z Ujkowic, ktrzy "na naszym terytorium buduj moskiewskie prawosawie jako forpoczty Moskwy. Czego wic chc jeeli prawowierni obywatele Ujkowic chc ich wyrzuci ze swojej wioski? Kto prosi ich o to, aby osiedlali si pod Przemylem? Niech jad do Moskwy!"

Wobec takich postaw ojcowie postanowili nie czeka, e co si zmieni na lepsze. Uzgodnili z biskupem Adamem, e napisz prob do witego Synodu P.A.K.P. o przyjcie ich i Monasteru na ono Cerkwi Prawosawnej w Polsce. Pisali dugo swoje yciorysy i motywacje. Ojciec Nikodem wspomina, e jego motywacja wynosia kilka stron maszynopisu, pisa ca noc. Rano mieli jecha do Warszawy aby zoy prob na rce Jego Baestwa Bazylego Prawosawnego Metropolity Warszawskiego i caej Polski. Nad ranem zmczony ojciec Nikodem odoy wielostronicowe pismo i krtko napisa: "Polskie Prawosawie znamy tak, jak przez dziurk od klucza ..."

Ojcowie wspominaj: "Po przyjedzie do Warszawy zastalimy Metropolit piewajcego na klirosie, ktry po Liturgii uda si do siebie na gr, w ogle nie zwracajc na nas uwagi.

Poszlimy za nim do jego apartamentu i dopiero na grze rozoy rce, ucaowa nas serdecznie i powiedzia: Ojcowie, troch o was syszaem, ale znam was tak, jak przez dziurk od klucza ... Te sowa byy dla nas nastpn liter w Boym alfabecie. Wiedzielimy, e jest to znak od Boga, e wybralimy waciw jurysdykcj."

Wiosn 1994 roku przybya do Ujkowic Komisja w. Synodu na czele z Jego Wysokopreoswjaszczestwem Saw, arcybiskupem Biaostocko-Gdaskim i Jego Preoswjaszczestwem Adamem, biskupem Przemysko-Nowosdeckim, ktra podpisaa z mnichami z Ujkowic porozumienie w sprawie przystpienia Monasteru w Ujkowicach i jego mieszkacw do Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.