Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=14
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

XIV. "niwo wielkie, robotnikw mao"

Pocztkowo ojcowie Nikodem i Atanazy yli w Ujkowicach sami. Ta dwjka "ruskich mnichw" tak wrosa si w krajobraz Ujkowic i Przemyla, e dzi gdy jest ich dziesiciu wrd ludzi spotykajcych ich na ulicy, w sklepie, w urzdzie, czsto sysz: "To ci dwaj z Ujkowic". Nawet prawosawni podjli t fraz i w kalendarzu prawosawnym dugo pisano: "Przeoony Archimandryta Nikodem i bra zakonna, ihumen Atanazy". A moe to znak od Boga? W tradycji Cyrylo-Metodiaskiej posyano uczniw po dwch na wzr swoich Mistrzw - Cyryla i Metodego. Do Ujkowic Bg przysa "tych dwch" aby kontynuowali tradycj Cyrylo-Metodiask, aby byli jej wierni, aby nie spodziewali si laurowych wiecw od ludzi.

Bg potwierdzi to rozumowanie pismem Jego Baestwa Bazylego z okazji przyjcia do Prawosawia. Metropolita Bazyli pisa do ojcw Nikodema i Atanazego: "wity Cyryl przed mierci mwi do swego brata Metodego - Oto bracie bylimy par wow w zaprzgu Chrystusa jedn bruzd orzc. - Dzi - pisze Metropolita - Cerkiew Prawosawna w Polsce daje wam, ojcowie, ten pug abycie orali bruzd Cyrylo-Metodiask, ktr zasypay wiatry historii..." "Skoro w. Cyryl mia wiadomo, e razem z bratem s tylko woami w zaprzgu Chrystusa, to czy my - mwi ojcowie - moemy by lepsi od naszych Ojcw, Cyryla i Metodego? Przysowie ludowe gosi: "Oj, niestety, nie pasuje w do karety". My jak woy w zaprzgu Chrystusa, jak sami Cyryl i Metody, nie bdziemy odbiega od tego wzorca. Woom zakada si jarzmo i pdzi do roboty. Na parady uywa si innych zwierzt. Moe i dlatego niektrzy uwaaj Monaster w Ujkowicach za miejsce cikiej pracy. Jeden z mnichw nawet powiedzia: "S monastery, i s pegeery", majc na myli Monaster w Ujkowicach jako pegeer."

wity Pawe zachca wiernych do wstpowania w jego lady, mwic: "Kto nie chce pracowa, niech te nie je". To haso ojcowie od samego pocztku wprowadzaj w ycie, sami zarabiajc na chleb powszedni, sami uprawiaj gospodarstwo rolne aby mie z niego rodki do ycia. Monaster nie ma staych wiernych, parafii, ktra utrzymywaa by mnichw. Caa Diecezja Przemyska liczy tyle wiernych, ile przecitna parafia prawosawna w Biaymstoku. Ojcowie Nikodem i Atanazy wiadomi byli ogromu prac i trudnoci, jakie ich czekaj. Kilka lat samotnoci nauczyo ich ufa tylko Bogu a wszystkie problemy duchowe i materialne przedstawia Przeczystej Bogarodzicy, Ktr obrali sobie za Ihumeni nowo powstajcego Monasteru i jak twierdz, nigdy si nie zawiedli. Czsto ludzie zadaj pytanie: "Kto wam dopomaga, skd macie pienidze?" Ojcowie odpowiadaj: "Od naszej Ihumenii, Ona troszczy si o nas i zdobywa rodki na budow i utrzymanie mnichw. Gdy przekonaa si, e Jej ufamy, wtedy posaa nowych kandydatw, aby nam pomagali."

Pierwszym mnichem jest brat Antoni, z rodzinnych stron ojca Atanazego. Przyjecha do pomocy przy budowie i zosta. Dzi jest ju mantijnym mnichem.

Chopiec z Ujkowic, ktry 5 lipca 1986 roku pokaza drog do waciciela gospodarstwa zakupionego pniej pod Monaster, to pniejszy brat Mikoaj, ktry by przed wstpieniem do Monasteru kilkukrotnym zotym medalist w podnoszeniu ciarw. Dzi przyj na siebie ciar ycia mniszego wraz z ca rodzin z Ujkowic, ktra przesza na Prawosawie i znosi rne upokorzenia od ssiadw-katolikw.

Wraz z pielgrzymami z biaostocczyzny i Podlasia przybywa do Monasterw wielu chopcw, ktrym podoba si ycie monastyczne surowe i pene pracy wedug tego, co widzia wity Pachomiusz u Anioa i ktry do niego powiedzia: "Niech rce twoje bd zajte prac a umys i serce Bogiem". Nie przestraszya wic fizyczna praca brata Mojesza z Biaegostoku i brata Sofroniusza z Hajnwki. Doczy wkrtce do ich grona brat Gorazd z Hajnwki a w ostatnim czasie Piotr z Warszawy, urodzony w Drohiczynie i pierwszy emko ze dyni koo Gorlic, Bogdan. Wszyscy bracia codziennie zdaj egzamin, jak woy cignc pug Cyrylo-Metodiaski, wypeniajc testament Baennijszego Metropolity Bazylego.

Do wstpienia do Monasteru przygotowuj si nowi kandydaci. Jak twierdz ojcowie nie opucili jednej Suby Boej bez modlitw o powoania do stanu mniszego. "Wierzymy - mwi ojcowie - e Bg pole wielu robotnikw na niwo swoje ale trzeba Go o to prosi z wiar wedug zasady: Jak si modlicie, tak otrzymacie."

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.