Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=15
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

XV. Ihumenia z Gry Atos Pocieszenia i Dobrej Rady.

Dnia 24 maja 1995 roku sprawowana bya pierwsza Boska Liturgia przez Wadyk Adama, Prawosawnego Biskupa Przemysko-Nowosdeckiego, ktry wraz z duchownymi przemyskiej Eparchii odsuy pierwszy raz liturgi w Ujkowickim Monasterze. Z tej okazji zostay ustawione krzye na placu przed cerkwi upamitniajce to wydarzenie. Wtedy te ojciec ihumen Nikodem zosta podniesiony do godnoci Archimandryty a ojciec Atanazy do godnoci Ihumena.

Rok pniej na prazdnik w. Cyryla i Metodego do Ujkowic przyby sam Jego Baestwo Metropolita Bazyli, Jego Preoswiaszczestwo biskup Adam, Wadyka Jeremiasz z Wrocawia, Wadyka Abel z Lublina, Wadyka Augustyn ze Lwowa. Powicono wtedy 6 dzwonw; najwikszy "w. Mikoaj" o wadze 700 kilogramw.

W styczniu 1998 roku spotkao Monaster wielkie szczcie. Dotara do nas w przedziwny sposb stara ikona Watopedzkiej Bogarodzicy, pisana na Grze Atos dla Rosji. Przesza poniewierk po rewolucji bolszewickiej a w ostatnich latach wykupiona zostaa na bazarze w Moskwie, przywieziona do Polski i podarowana do Monasteru w Ujkowicach w bardzo trudnym momencie, gdy miejscowe wadze, chcc zniszczy Monaster Prawosawny w Ujkowicach, robiy wszystko aby ojca Archimandryt Nikodema wsadzi do wizienia pod byle jakim pretekstem. Kiedy zdawao si, e pieko wylewa na Monaster ca wcieko, wtedy pojawio si pocieszenie pynce z cudotwrczej ikony Watopedzkiej Bogarodzicy. Znw wrci duchowy pokj, podobny jak w czasie najazdu na Monaster w 1988 roku. Znw po upywie rwno dziesiciu lat! Znw nowa litera w Boym alfabecie. Przed ikon kilka osb zostao uzdrowionych z raka. Wiele te innych ask otrzymuj wierni, nie tylko mnisi, ktrzy przybywaj do tego Monasteru.

Jedn z takich specjalnych ask to wypraszane potomstwo na tym miejscu dla rodzin czekajcych wiele lat na dziecko. Takich uproszonych dzieci w Monasterze jest ju kilkanacie. Nie bez przyczyny ikona Watopedzka pochodzi z Monasteru zwanego "Krzewem Dziecka".

"Zbierajc te wszystkie dary, darmo dawane nam przez Bogarodzic, postanowilimy - mwi ojciec Archimandryta Nikodem - uczci jubileusz 2000 lat naszego zbawienia wybudowaniem Katolikonu, gwnej wityni monasterskiej, pod wezwaniem Cudownej Ikony Watopedzkiej Bogarodzicy zwanej "Pocieszeniem i Dobr Rad". Bogosawiestwa na to dzieo udzieli nam Wadyka Adam. Dnia 24 maja 1999 roku zosta powicony krzy na miejscu, gdzie stanie przysza witynia, oraz kamie wgielny, zaoony w miejscu przyszego otarza, przysany nam przez mnichw z Gry Atos."

W odpowiedzi na list mnichw z Ujkowic do Monasteru Watopedzkiego, informujcego o ikonie i zamiarach budowy nowej wityni pod wezwaniem Watopedzkiej Ikony Bogarodzicy - mnisi Watopedzcy przesali do Ujkowic kopi ich ikony Pocieszenia i Dobrej Rady, czci moszczi dwch witych - Agapita i Nikodema Watopedzkich i kamie z Watopedu z prob aby wmurowa go w cian przyszego Katolikonu na znak duchowej jednoci obydwu Monasterw. W ten sposb Ihumenia ze witej Gry Atos przybya osobicie do Ujkowic przez ruskie ziemie w Swojej Watopedzkiej Ikonie, aby obj w posiadanie Swoje Dziedzictwo, ktre ojcowie Nikodem i Atanazy powicili Jej w dniu kupna ziemi pod Monaster. Nie spodziewali si, e ich ofiara bdzie przyjta przez sam Bogarodzic tak ochotnie i potwierdzona wieloma znakami Jej obecnoci na grze ujkowickiej.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.