Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=15
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia monasteru
okładka książkiHistoria monasteru

Historia monasteru

Format: A5
Ilość stron: 30

XV. Ihumenia z Góry Atos Pocieszenia i Dobrej Rady.

Dnia 24 maja 1995 roku sprawowana była pierwsza Boska Liturgia przez Władykę Adama, Prawosławnego Biskupa Przemysko-Nowosądeckiego, który wraz z duchownymi przemyskiej Eparchii odsłużył pierwszy raz liturgię w Ujkowickim Monasterze. Z tej okazji zostały ustawione krzyże na placu przed cerkwią upamiętniające to wydarzenie. Wtedy też ojciec ihumen Nikodem został podniesiony do godności Archimandryty a ojciec Atanazy do godności Ihumena.

Rok później na prazdnik św. Cyryla i Metodego do Ujkowic przybył sam Jego Błażeństwo Metropolita Bazyli, Jego Preoswiaszczeństwo biskup Adam, Władyka Jeremiasz z Wrocławia, Władyka Abel z Lublina, Władyka Augustyn ze Lwowa. Poświęcono wtedy 6 dzwonów; największy "św. Mikołaj" o wadze 700 kilogramów.

W styczniu 1998 roku spotkało Monaster wielkie szczęście. Dotarła do nas w przedziwny sposób stara ikona Watopedzkiej Bogarodzicy, pisana na Górze Atos dla Rosji. Przeszła poniewierkę po rewolucji bolszewickiej a w ostatnich latach wykupiona została na bazarze w Moskwie, przywieziona do Polski i podarowana do Monasteru w Ujkowicach w bardzo trudnym momencie, gdy miejscowe władze, chcąc zniszczyć Monaster Prawosławny w Ujkowicach, robiły wszystko aby ojca Archimandrytę Nikodema wsadzić do więzienia pod byle jakim pretekstem. Kiedy zdawało się, że piekło wylewa na Monaster całą wściekłość, wtedy pojawiło się pocieszenie płynące z cudotwórczej ikony Watopedzkiej Bogarodzicy. Znów wrócił duchowy pokój, podobny jak w czasie najazdu na Monaster w 1988 roku. Znów po upływie równo dziesięciu lat! Znów nowa litera w Bożym alfabecie. Przed ikoną kilka osób zostało uzdrowionych z raka. Wiele też innych łask otrzymują wierni, nie tylko mnisi, którzy przybywają do tego Monasteru.

Jedną z takich specjalnych łask to wypraszane potomstwo na tym miejscu dla rodzin czekających wiele lat na dziecko. Takich uproszonych dzieci w Monasterze jest już kilkanaście. Nie bez przyczyny ikona Watopedzka pochodzi z Monasteru zwanego "Krzewem Dziecka".

"Zbierając te wszystkie dary, darmo dawane nam przez Bogarodzicę, postanowiliśmy - mówi ojciec Archimandryta Nikodem - uczcić jubileusz 2000 lat naszego zbawienia wybudowaniem Katolikonu, głównej świątyni monasterskiej, pod wezwaniem Cudownej Ikony Watopedzkiej Bogarodzicy zwanej "Pocieszeniem i Dobrą Radą". Błogosławieństwa na to dzieło udzielił nam Władyka Adam. Dnia 24 maja 1999 roku został poświęcony krzyż na miejscu, gdzie stanie przyszła świątynia, oraz kamień węgielny, założony w miejscu przyszłego ołtarza, przysłany nam przez mnichów z Góry Atos."

W odpowiedzi na list mnichów z Ujkowic do Monasteru Watopedzkiego, informującego o ikonie i zamiarach budowy nowej świątyni pod wezwaniem Watopedzkiej Ikony Bogarodzicy - mnisi Watopedzcy przesłali do Ujkowic kopię ich ikony Pocieszenia i Dobrej Rady, części moszczi dwóch świętych - Agapita i Nikodema Watopedzkich i kamień z Watopedu z prośbą aby wmurować go w ścianę przyszłego Katolikonu na znak duchowej jedności obydwu Monasterów. W ten sposób Ihumenia ze Świętej Góry Atos przybyła osobiście do Ujkowic przez ruskie ziemie w Swojej Watopedzkiej Ikonie, aby objąć w posiadanie Swoje Dziedzictwo, które ojcowie Nikodem i Atanazy poświęcili Jej w dniu kupna ziemi pod Monaster. Nie spodziewali się, że ich ofiara będzie przyjęta przez samą Bogarodzicę tak ochotnie i potwierdzona wieloma znakami Jej obecności na górze ujkowickiej.

© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.