Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=16
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia monasteru
okładka książkiHistoria monasteru

Historia monasteru

Format: A5
Ilość stron: 30

XVI. Zakończenie?

Historia Monasteru w Ujkowicach nie ma zakończenia, ponieważ tworzy się ona każdego dnia w modlitwie, w ciężkiej pracy mnichów, w ich bezgranicznym zaufaniu Bogarodzicy, którą nazywają Swoją Ihumenią. Praktycznie każdego roku dokupują kawałek ziemi i powiększają ziemską własność Bogarodzicy na ujkowickiej górze. Jakie zadania stoją przed Monasterem, tego sami nie wiedzą. Są mocno przekonani, ze w tym Monasterze wielu ludzi, tak jak oni, odnajdą Prawosławie, odnajdą spokój duchowy i stabilność wartości niewymiennych, które zawarte są w skarbnicy Prawosławia. Uważają Monaster w Ujkowicach za strażnika i spadkobiercę tradycji Cyrylo-Metodiańskiej na Podkarpaciu. Fenomen Monasteru w Ujkowicach nie powstał "za biurkiem", nie jest zachcianką ludzi, którzy chcieliby bawić się w Prawosławie, ale jest owocem wiary, zaufania bezgranicznego Bogarodzicy i ukochania nade wszystko życia monastycznego przez ludzi, którzy chyba zdali egzamin jak dotąd i pociągnęli za sobą naśladowców. Owocem ich pracy są dzieci duchowe z różnych stron Polski i z zagranicy, które szukają u ojców w Ujkowickim Monasterze duchowego kierownictwa.

"W życiu monastycznym znaleźliśmy cel naszego powołania, najkrótszą drogę na Golgotę za Chrystusem, sens życia ludzkiego i te rady dajemy każdemu, kto pragnie więcej, kto szuka doskonalszego życia. Radość odnalezioną w monastycyźmie prawosławnym pragnęlibyśmy przekazać wszystkim smutnym, żyjącym w beznadziejności, nie znajdujących w chrześcijaństwie nic dobrego dla siebie. Jak ją zdobyć? - zapytacie, odpowiemy wam: Przyjdźcie do Ujkowic, do domu Bogarodzicy, i resztę zobaczycie sami. Musicie się stać czystą woskową świecą, która w codziennej ofierze z siebie będzie się spalać dla Boga i bliźniego, wydzielając przy tym ciepło miłości, światło Ortodoksji i przyjemną woń dobrych uczynków. To daje prawdziwą radość. Taki jest cel budowania Monasteru w Ujkowicach." - twierdzą ojcowie.

Archimandryta Nikodem

i Ihumen Atanazy z braćmi

© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.