Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=3
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

III. Skd wzili si mnisi w Ujkowicach?

Obecny Archimandryta Nikodem (Makara) urodzi si 1 kwietnia 1952 roku w urawicy, 5 kilometrw na pnoc od Przemyla. Jest wic synem ziemi przemyskiej. Tak jak ta ziemia wielokrotnie dowiadczana, tak i jego rodzina nosi na sobie skutki wiatrw historii zasypujcych bruzd Cyrylo-Metodiask. Przodkowie ojca Nikodema ze strony ojca to rodzina Makarw z Kramarzwki koo Pruchnika, a ze strony matki to rodzina Hnatowskich z urawicy. W przeszoci byli prawosawnymi Rusinami, a w czasach przedwojennych jedni naleeli do Cerkwi Greko-katolickiej, inni za do Kocioa aciskiego. Rodzina Hnatowskich mieszkaa w urawicy Ruskiej, poniewa istniaa te urawica Lacka, a jedn i drug naby ksi Sapieha. Naprzeciw siebie stay dwie witynie jak w wielu innych miejscowociach na tej ziemi. Nikita Hnatowkyj oeniony z Polk Franciszk ze Stysiaw, pochodzc z Tuligw, mia czworo dzieci: dwch synw - Michaia i Lwa, ktrych z godnie z wczesnym prawem ochrzczono w cerkwi w. Paraskewii w urawicy. Dwie crki natomiast ochrzczono w Kociele aciskim. Tak chciao wczesne prawo wyznaniowe na tej ziemi. Zdarzao si wic, e jedna matka rodzia Polaka lub Rusina. Ta nieszczsna praktyka bya przyczyn wielu cierpie w gronie tej samej rodziny midzy mem a on, midzy brami i siostrami. Apogeum osigna w czasie II wojny wiatowej i w czasie wysiedlania w Akcji Wisa. To cierpienie nie omino rwnie rodziny Hnatowskich.

Po Akcji Wisa przestaa istnie Greko-katolicka parafia w urawicy a cerkiew w. Paraskewii z trzema kopuami i zoconymi krzyami zrujnowano dla uczczenia tysiclecia aciskiego chrztu Polski w 1966 roku. Gruz z cerkwi wysypano na drogi po ktrych mody Ryszard (chrzestne imi ojca Nikodema) chodzi jak po dywanie do aciskiego kocioa, nie wiedzc, e te ruiny wysypane w boto bezbon rk, doprowadz go do powrotu ku rdom Prawosawia, z ktrego w historii obficie czerpali jego przodkowie. Jako dziecko zapamita ruiny cerkwi, ktrej drzwi zabito deskami a klamki owinito drutem kolczastym. Wiele razy wspomina dzie, gdy przez dziurk od klucza zajrza do wntrza cerkwi i spotka si oko w oko z Pantokratorem z namiestnej ikony w ikonostasie. Wspomina ten dzie jako zwrotny w jego yciu. Zjawio si pytanie: Dlaczego ten sam Jezus Chrystus w jednej wityni odbiera cze a w drugiej przez tych samych ludzi jest zniewaany? Wtedy nie umia znale odpowiedzi na to pytanie.

Od dziecka, jak wspomina, zawsze chcia by mnichem. W wieku dziewiciu lat napisa pierwszy list do klasztoru na Jasnej Grze w Czstochowie w sprawie przyjcia go do zakonu. Odpisano mu wtedy, e musi ukoczy szko i dopiero wtedy stara si o przyjcie. Zrobi to, majc siedemnacie lat, po ukoczeniu szkoy budowlanej w Jarosawiu o specjalnoci ciela budowlany. Matur zdawa ju jako mnich w liceum w Czstochowie. Tu wanie w roku 1975 pozna przyszego ojca Atanazego, z ktrym przyszo mu si zwiza na cae ycie dla przyszej pracy nad budow Monasteru w Ujkowicach. Od roku 1974 do 1978 studiowa filozofi i teologi w Wyszym Seminarium Duchownym Ojcw Paulinw na Skace w Krakowie. W 1978 roku wyjecha na studia do Leuven w Belgii z porednictwa Biura Misyjnego, aby przygotowa si do przyszej pracy misyjnej w Ameryce Poudniowej. Ojciec Atanazy (Dbowski) urodzi si 8 kwietnia 1955 roku w Opocznie w rodzinie Wacawa i Julianny z domu widerskiej. Rodzina Dbowskich podobno kiedy ya na wschodzie Polski ale czy miaa jakiekolwiek powizania z Prawosawiem - nie wiadomo. Opoczno przed I wojn wiatow naleao do tak zwanej Guberni Piotrkowskiej, a dziadek ojca Atanazego, Stanisaw Dbowski, jako najstarszy z rodziny, suy w carskiej armii. Czsto may Ada (chrzestne imi ojca Atanazego) sysza z ust dziadka o wierze prawosawnych Rosjan, o podwjnych witach za carskich czasw i patrzy na portret cara Mikoaja II, ktry wisia nad kiem dziadka i pozosta w rodzinie do dzi. Szacunek do wiary prawosawnej ojciec Atanazy wynis z domu rodzinnego, cho praktycznie nie zna jej. Przypadkowe zdjcia duchownych prawosawnych, a najczciej mnichw, wzbudzay w nim nieznane dreszcze, ktre zawsze pozostawiay w duszy modego chopca nieznane pragnienie za czym tajemniczym i nieznanym. Nauk kontynuowa Adam w Technikum Budowlanym w Tomaszowie Mazowieckim, ktre ukoczy wiadectwem maturalnym i dyplomem z architektury w maju 1975 roku. Od dziecka, jak pamita, zawsze chcia by mnichem, a przez kolegw nazywany czsto "pustelnikiem", poniewa bardzo lubi przebywa w lesie w samotnoci. Od czwartej klasy szkoy podstawowej utrzymywa listowny kontakt rwnie z Paulinami z Czstochowy. Dnia 26 sierpnia 1975 roku zosta przyjty do nowicjatu ojcw Paulinw w Czstochowie. Tu pozna Ryszarda Makar - ojca Nikodema.

Od tego momentu spotkay si ich drogi przed ikon Czstochowskiej Bogarodzicy, ktra wezwaa ich z rnych czci Polski w to miejsce aby przygotowa ich do nowych zada, wtedy przed nimi zakrytych. W czasie studiw seminaryjnych w Krakowie na Skace obaj zorientowali si, e ich rodzice zawierali zwizek maeski w tym samym dniu i w tym samym roku, cho 320 kilometrw dzielio ich domy od siebie - dnia 1 kwietnia 1951 roku.

Wsplne przygotowania si do kolokwiw czy egzaminw przeplatane byy wspomnieniami z dziecistwa. Najciekawsze byy wspomnienia Ryszarda Makary opowiadajcego o swojej rodzinnej wiosce, o cerkwi, o Bieszczadach usianych cerkiewkami, o ikonach, o caym zaginionym wiecie, ktry nosi w swoim sercu. Z tych rozmw zrodzio si pragnienie poznania Cerkwi, jej Liturgii, ikon, duchowoci. W Krakowie nie byo to trudne. Na ulicy Szpitalnej istnieje parafia prawosawna. Do niej w niedziele po liturgii w kaplicy seminaryjnej mona byo, za zgod przeoonych, i do cerkwi na Liturgi. Serdeczne przyjcie mnichw pauliskich przez proboszcza prawosawnej parafii, ksidza Eugeniusza Lachodzkiego, otworzyo przed nimi nowy wiat, now rzeczywisto do ktrej rway si ich serca od wczesnej modoci. Tu odkryli to, co pragnli pozna od dawna, z czym si utosamia i czemu suy. W praktyce powsta chr seminaryjny braci pauliskiej, ktry wywiczy Liturgi prawosawn i czsto bra czynny udzia w naboestwach ekumenicznych w prawosawnej cerkwi przy ulicy Szpitalnej w Krakowie.

Odkrycie Prawosawia przez modych paulinw doprowadzio ich do miejsca w ktrym trzeba byo si opowiedzie, czy pozosta maj katolickimi paulinami czy sta si prawosawnymi mnichami. Przejcie na prawosawie w owym czasie i przy tej wiadomoci, nie byo moliwe. Pragnienie za bycia wschodnim mnichem byo silniejsze ni presja otoczenia, wychowanie religijne i rodzinne. Powsta problem - jak je zrealizowa? Bg sam da rozwizanie w krtkim czasie.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.