Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=4
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

IV. Ziemia wita - Nazaret, Jerozolima

Brat Ryszard Makara wyjecha, jak ju wspomniano, na studia misjologii i jzyka hiszpaskiego do Belgii na uniwersytet do Leuven. W tym czasie brat Adam Dbowski pozosta jeszcze u paulinw. Podczas pobytu w Warszawie dowiedzia si o istnieniu zakonu unickich bazylianw przy ulicy Miodowej. Zapyta jednego z ojcw, czy przyjm go do swojej wsplnoty. Usysza odpowied: "Polakw nie przyjmujemy!" To bya pierwsza lekcja!

Po powrocie z Belgii brata Ryszarda okazao si, e podczas jego pobytu zagranic otrzyma adres do klasztoru witego Andrzeja w Nazarecie, gdzie przeoonym by polski Ormianin, Ojciec Kazimierz Roszko, byy duszpasterz Ormian w Polsce. Po zamkniciu ich wityni przez kardynaa Wyszyskiego w Krakowie, wyjecha do Rzymu, nastpnie do USA. Tu zosta przyjty do Ukraiskiej Cerkwi w Chicago, nastpnie wstpi do wsplnoty w. Andrzeja i zosta wysany do misyjnego domu w Nazarecie, gdzie przebywa ju kilka lat. On to pozna histori Ryszarda Makary i Adama Dbowskiego i zaprosi ich do Nazaretu aby mogli zrealizowa swoje powoanie do wschodniego ycia mniszego. Brat Ryszard Makara zwizany z Biurem Misyjnym nie mg wyjecha do Nazaretu, oczekujc na wiz do Argentyny. Dnia 30 marca 1980 roku wyjechali obaj do Wiednia gdzie Adam Dbowski otrzyma wiz do Izraela, i ju 5 kwietnia odlecia do Tel-Awiwu. Ryszard Makara za powrci do Krakowa. Nie otrzyma jednak wizy do Argentyny. Boa Opatrzno przygotowaa dla niego miejsce w Nazarecie. Dojecha tam 5 maja 1980 roku i wsplnie ju przygotowywali si do zoenia schymy, aby na cae ycie zwiza si lubami mniszymi z Bogiem. Z bogosawiestwem biskupa Innocentego z Chicago, dnia 21 listopada 1980 roku zoyli schym mnisz w Nazarecie, w wito Wprowadzenia Do wityni Przeczystej Bogarodzicy. Tu w ciszy Nazaretu codziennie uczestniczyli w witej Liturgii, wiczyli si w jzyku ukraiskim i powoli poznawali, e Koci w Polsce, e katolicyzm rzymski nie jest ppkiem wiata.

Dom zakonny w Nazarecie utrzymywa si z ofiar wiernych z USA i Kanady. Wszystkie prace fizyczne bracia wykonywali sami. Bardzo przyday si umiejtnoci budowlane wyniesione z Jarosawia i Tomaszowa Mazowieckiego. Sami rozbudowali dom powikszajc go o nowe pokoje mieszkalne, otoczyli go krugankiem. By to sprawdzian umiejtnoci, ktry wobec mieszkajcych tam Arabw wypad bardzo dobrze. Niektrzy wysyali swoich synw aby przy mnichach uczyli si sztuki budowania, aby podpatrzyli co nowego. Przy okazji pomagali te braciom w rnych pracach. Wyremontowali i rozpisali kaplic pod wezwaniem Chrystusa Modzieca, Ktry od Nazaretu rozpocz swoj dziaalno, od czytania w Nazaretaskiej synagodze zwojw proroka Izajasza. Bracia Ryszard i Adam mieli czsto okazj modli si w tej synagodze nie tylko prywatnie ale i bra udzia w Liturgii, ktr celebrowa ojciec Kazimierz. Wiele godzin spdzali przy rdle w Nazarecie skd wod czerpaa Przeczysta Bogurodzica, gdzie usyszaa sowa Archanioa: "Raduj si, aski pena ..." Pobyt w Nazarecie to szkoa pokory, to powrt do rda wiary.

Jesieni bracia rozpoczli nauk w Jerozolimie w seminarium duchownym. Wiele czasu powicali na zwiedzanie witego miasta Jerozolimy, na modlitw w Grobie Zbawiciela, na Golgocie, w sanktuarium witego Jakuba u Ormian, na Syjonie, w Wieczerniku czy w Getsemani przy grobie Przeczystej Bogarodzicy. Ktrego dnia idc do Grobu Boego spotkali na ulicy franciszkanina z Jugosawii, ktry pozdrowi ich i zawoa: "O, sancti Cirilo et Metodio". To zawoanie na ulicy Jerozolimy pozostao w ich sercach i w uszach jak testament, jak nakaz, ktry naley wypeni, aby otrzyma spokj i rado. Myl o powrocie do Polski i zaoeniu Wschodniego klasztoru powiconego w. Cyrylowi i Metodemu od tego dnia nie dawaa im spokoju. Wszystko cokolwiek czynili, podporzdkowywali temu celowi.

Nawizali kontakty z siostrami w Monasterze Marii Magdaleny i Jana Chrzciciela na Grze Oliwnej. Siostry z Monasteru w. Marii Magdaleny uszyy im pidriasniki a Ormianie z klasztoru w. Jakuba Apostoa uszyli im riasy. Jerozolima w swojej rnorodnoci Kociow, Rytw, Tradycji, Jzykw - otworzya oczy naszym braciom z Polski, nauczya ich patrze na Koci Chrystusa inaczej, ni byli wychowani w Polsce.

Do tej pory w seminarium w Krakowie mwio si, e jeden jest Koci Rzymski, najwaniejsze s sobory Trydencki i Watykaski II, a z Apostow wymieniano tylko Piotra i Pawa. Zdawao si suchajc wykadw w Krakowie, e inni Apostoowie rozpynli si w mrokach historii, e lad po nich zagin. Tu jednak okazao si, e istniej Kocioy: koptyjski w. Marka, w. Bartomieja i Judy, w. Tomasza w Indiach, w. Andrzeja i Filipa, e Koci zbudowany jest na fundamencie dwunastu Apostow a nie tylko jednego Piotra i to w Rzymie. Tu, w Jerozolimie dokonaa si przemiana sposobu mylenia z prowincjonalnego na bardziej powszechne. Rnorodno Kociow i Tradycji w Jerozolimie pokazaa naszym braciom prawdziw powszechno Kocioa, jego jedno w rnorodnoci, czego do tej pory, yjc w Polsce poj nie mogli.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.