Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=5
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

V. Chicago - USA

Pod koniec lata 1982 roku z woli biskupa Innocentego musieli uda si do Chicago w USA aby przygotowa si przez prac duszpastersk, kontynuacj nauki jzyka ukraiskiego, studium liturgiki i kursy dla diakonw do przyszych zada kapaskich. Aby zakoczy wszystkie potrzebne przedmioty teologiczne biskup wysa ich do Orchard Lake koo Detroit do polonijnego seminarium w. Cyryla i Metodego, ktrzy to wici znw stanli na ich drodze, przypominajc im o czekajcych ich zadaniach. Tutaj sprawowano kadego roku w dniu 14 lutego, w dzie w. Cyryla i Metodego sowiask Liturgi, ktrej organizatorem by przewodniczcy bractwa w. Cyryla i Metodego Stanisaw Drya-Lisiecki. Ktrego dnia zapozna nas z innym czowiekiem, badajcym dzieje pocztkw sowiaskiego Kocioa w Polsce, z Frankiem Kmietowiczem, mieszkajcym w Windsor, ktry ukoczy wanie swoj prac pt. "Kiedy Krakw by trzecim Rzymem". Spotkanie z tymi ludmi ugruntowao nasz wiedz na temat pocztkw chrystianizacji Polski oraz wyrobio silne przekonanie o koniecznoci powrotu do Polski i kontynuowania tradycji Cyrylo-Metodiaskiej w Polsce.

W lipcu 1983 roku otrzymali wicenia diakonatu a 1 padziernika, w dzie Pokrowu Przeczystej Bogarodzicy, w czasie uroczystej Liturgii, w Soborze w. Mikoaja w Chicago, z rk biskupa Innocentego Lotockiego hierodiakon Nikodem i hierodiakon Atanazy otrzymali wiecenia kapaskie. Obecny przy tym by rwnie biskup biaoruski z Chicago Wladimir Tarasewicz z wiernymi swojej parafii. Po wiceniach hieromnisi Nikodem i Atanazy otrzymali bogosawiestwo biskupa na miesiczny wyjazd do Polski w celu odwiedzenia rodzin. Po powrocie do USA otrzymali wizy turystyczne na 6 miesicy. W tym czasie speniali wszelkie posugi duszpasterskie w Cerkwi Ukraiskiej w Chicago: odwiedzali chorych w szpitalach i w domach prywatnych, zajmowali si prysunikami a wolnych chwilach przygotowywali si do wyjazdu do Polski, krelc plany przyszego Monasteru. Nikt z yjcych z nimi, cznie z biskupem Innocentym, nie wierzy w ich powrt do Polski. Marzeniem duchownych byo wyjecha z Polski w tym czasie. Oni natomiast cigle mwili o powrocie do Polski, cigle yli w swoim Monasterze, ktrego jeszcze nie byo ...

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.