Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=6
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

VI. Powrt do Polski

W maju 1984 roku koczya si ich wiza turystyczna, ktra nie uprawniaa ich do oficjalnego zatrudnienia w USA, mogli jedynie pomaga w duszpasterstwie. Starania o przeduenie wizy nie przyniosy adnego rezultatu. Prawo amerykaskie wymagao od nich dwuletniego stau pracy kapaskiej, a takiego nie byo. Dnia 11 maja 1984 roku biskup Innocenty wobec takiej sytuacji poinformowa ich, e podj decyzj zwolnienia ojca Nikodema i Atanazego z obowizkw duszpasterskich w Chicago i ze swojej jurysdykcji, wydajc odpowiednie dokumenty i polecajc ich biskupowi, ktrego obior. I znw bracia zauwayli, e decyzja biskupa o wyjedzie do Polski wydana bya w dzie w. Cyryla i Metodego - nastpna litera w Boym alfabecie, ktr ojcowie Nikodem i Atanazy odczytali jako znak od Boga i jako przejaw Jego Woli.

5 czerwca 1984 roku biskup Innocenty zwolni oficjalnie ojcw Nikodema i Atanazego ze swojej jurysdykcji i poleci zgosi si w Polsce do jakiegokolwiek biskupa. Ojcowie wiedzieli, e w Polsce nie ma wschodniego biskupa katolickiego, a rzymskokatoliccy biskupi nie bd zainteresowani zakadaniem wschodniego klasztoru w Polsce. Postanowili podzieli si swymi spostrzeeniami z biaoruskim biskupem Wladimirem Tarasewiczem z Chicago. Ten poinformowa ich, e jako biskup personalny dla wszystkich Biaorusinw poza Biaorusi moe przyj ich pod swoj jurysdykcj personaln i wysa do Polski w celu zaoenia Klasztoru, nie naruszajc praw innych biskupw. Tak te si stao. Biskup Tarasewicz przyj ojcw pod swoj jurysdykcj, powiadomi Kongregacj do Spraw Kociow Orientalnych w Rzymie i wystosowa pismo do kardynaa Glempa w Polsce, ktrego kopi wrczy ojcom mwic: "W wielkich kancelariach listy lubi gin, zachowajcie wic dla siebie kopi." W bliskiej przyszoci okazao si, e mia racj...

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.