Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=8
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia monasteru
okładka książkiHistoria monasteru

Historia monasteru

Format: A5
Ilość stron: 30

VIII. Ujkowice - to tutaj!

Kolega Ojca Nikodema z lat szkolnych jako leśnik powiadomił nas o zapuszczonym gospodarstwie rolnym w Ujkowicach, na górze za wioską, którego właściciel kilka lat temu starał się sprzedać je Lasom Państwowym. Dnia 5 lipca, w dzień św. Atanazego ze Świętej Góry Atos stanęli ojcowie na górze w Ujkowicach podziwiając piękny widok rozciągający się od północy w kierunku wschodnim aż do gór od strony południowej. Od zachodu była ściana lasu i koniec zabudowań. Wioska Ujkowice i wszystkie inne wioski leżały w dole. Ojcowie byli oczarowani miejscem i widokiem rozciągającym się z góry na całą okolicę. "To tutaj!" - odczuli w duszy ulgę i radość, że skończyły się dwuletnie poszukiwania i czas oczekiwania na realizację zamierzonych celów.

5 minut trwały negocjacje z właścicielem uwieńczone podpisaniem umowy wstępnej. Dnia 24 lipca 1986 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Przemyślu została podpisana umowa na mocy której mnisi zakupili gospodarstwo rolne 2,5 hektara wraz ze starą stodołą i niedokończoną stajnią. W zakupie gospodarstwa w całości dopomogły dyplomy ukończenia szkół rolniczych wymagane w owym czasie przez ówczesne prawo dla tych, którzy chcieli nabyć ziemię. Ojcowie wcześniej ukończyli wymagane kursy, dlatego zakup gospodarstwa w Ujkowicach nie wymagał podziałów i zgody urzędników gminnych; odbył się sprawnie i szybko.

Dnia 26 sierpnia ojcowie na stałe wprowadzili się do stajni, w której jeszcze niedawno poprzedni właściciel trzymał sześć koni. Do tego czasu ojcowie przerobili stajnię na dom mieszkalny a na klepisku w stodole urządzili prowizoryczną czasownię, w której sprawowali Liturgię do grudnia 1990 roku.

© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.