Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=9
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

IX. Protest mieszkacw wsi Ujkowice przeciwko mnichom

W czasie poszukiwania miejsca pod Monaster, na co ojcowie otrzymali zgod samego kardynaa Glempa jako Ordynariusza dla Kociow Wschodnich w Polsce, musieli wej w konflikt z przemyskim biskupem Ignacym Tokarczukiem, ktry sprzeciwi si decyzji Prymasa Polski i nie wyrazi zgody na osiedlenie si mnichw na terenie jego diecezji. Motywowa to tym, e tu jest sytuacja wyjtkowa , tu nie ma adnych Ukraicw, nie ma te wolnych cerkwi bo wszystko trzymaj w swoich rkach komunici, najlepiej gdybycie si osiedlili w olsztyskim albo na ziemiach zachodnich. Odpowied ojcw, e nie prosz o pozwolenie na zaoenie Monasteru, bo takie posiadaj od swego biskupa Wladimira Tarasewicza, wywoaa gniew w czowieku, ktry nie znosi sprzeciwu swych poddanych. Podczas poszukiwa miejsca pod Monaster czsto syszeli ojcowie uwagi od duchowiestwa przemyskiego, aby wracali do Ameryki, bo w Polsce nie ma szans na zaoenie wschodniego klasztoru, a ich biskup na pewno nie zgodzi si na taki czyn.

Po osiedleniu si mnichw w Ujkowicach reakcja kurii przemyskiej bya natychmiastowa: do sdu wpyn wniosek z kurii aby gospodarstwo rolne obywatela Makary przejo pastwo lub przekazao je Kocioowi rzymsko-katolickiemu, poniewa - jak gosio doniesienie - duchowni greko-katoliccy zakupili gospodarstwo z zamiarem budowy klasztoru wschodniego, a zgodnie z postanowieniami synodu lwowskiego, duchownym greko-katolickim nie wolno nic kupi na wasno bez zgody Kocioa rzymskiego, poniewa nie posiadaj osobowoci prawnej(!). Tu wysza na jaw prawdziwa postawa katolikw rzymskich wobec uniatw. Owocem tego pisma bya wizyta urzdnikw pastwowych w stodole w Ujkowicach, penicej w owym czasie honory Monasteru. Zadali oni dokumentw od biskupa, ktry przysa ojcw do Polski i ktry erygowa Monaster. Tu okazao si, e Bg przewidzia to wydarzenie i zadba o to, by by to biskup biaoruski a nie ukraiski. Po przeczytaniu aktu erygujcego Monaster jeden z urzdnikw stwierdzi: Monaster eryguje biskup biaoruski a nie greko-katolicki, czyli ukraiski. Wobec tego postanowienia synodu was nie obowizuj, bo dotycz one tylko greko-katolikw. Moecie miao budowa. Tego nie przewidzieli ojcowie bdc w Ameryce, a dzi z wdzicznoci wspominaj opatrznociowe spotkanie z biskupem Wladimirem Tarasewiczem. Gdyby wrcili bez jurysdykcji biaoruskiej, nie byoby Monasteru w Ujkowicach. Biskup przemyski nie dopuciby do jego powstania.

Ojcowie zostali wezwani do kurii przemyskiej, aby wytumaczy si ze swego postpowania. Za to, e nie prosili o pozwolenie na osiedlenie si w diecezji przemyskiej (a wiedzieli e takiego nie otrzymaj), zostali uznani za osoby zbdne i zabroniono wszystkim duchownym kontaktowa si z nimi. Zabroniono te spenia ojcom jakiekolwiek posugi w Kociele katolickim, rzymskim i greckim. Miaa by to kara za to, e odwayli si przej z Kocioa rzymsko-katolickiego do wschodniej synagogi - jak czsto duchowni rzymsko-katoliccy wyraali si pod adresem unitw.

Apogeum pogardy i nienawici odczuli ojcowie w lutym 1987 roku na pogrzebie matki ojca Nikodema, Weroniki Makarowej. Nie wolno byo synowi sprawowa adnych obrzdw pogrzebowych, sta on jak skazaniec za trumn, ani razu z ust proboszcza urawicy, Stanisawa Burczyka, nie pado sowo, e jest to matka kapana. Najbardziej przykre byo to, e w tej samej wityni w urawicy par miesicy temu, przed osiedleniem si w Ujkowicach, ojcowie Nikodem i Atanazy codziennie sprawowali Liturgi, spowiadali wiernych, gosili kazania, chrzcili dzieci i bogosawili zwizki maeskie za zgod biskupa Tokarczuka i miejscowego proboszcza, Stanisawa Burczyka. Zrozumieli ojcowie, e w tym Kociele polityka nienawici wzgldem Ukraicw-Rusinw jest wiksza ni prawo ewangelicznej mioci, ni sprawiedliwo i zwyka ludzka uczciwo. Do tego czasu ojcowie udzili si nadziej, e uo si jako stosunki z duchowiestwem rzymskim i greko-katolickim i bd mogli nie posugi wiernym w obu rytach jak do tej pory, gdy mieli do tego prawo zagwarantowane im na dokumentach wydanych przez Rzym. Niestety, aby inni nie poszli w ich lady, naleao ojcw Nikodema i Atanazego za wszelk cen poniy i wyrzuci z Ujkowic.

Dnia 19 sierpnia 1988 roku na Spasa, poniewa w Ujkowicach by to prazdnik chramowy w cerkwi, ktrej ruiny stoj do dzi, mieszkacy wsi Ujkowice za zgod kurii przemyskiej i swego proboszcza Stanisawa Bara, ktrego brat stryjeczny jest kanclerzem owej kurii, zaoyli komitet protestacyjny, aby ratowa wiosk przed Ukraicami, ktrzy na grze buduj - jak gosia pierwsza uchwaa tego komitetu. Nakazano w tym dniu wywiesi polskie flagi z czarn wstk na znak protestu i hasa umieszczone wzdu drogi pisane przez nauczycielk ze szkoy w Ujkowicach. Hasa gosiy: Precz z mnichami, Protest mieszkacw wsi Ujkowice przeciwko mnichom, Nie chcemy zwanionej wsi, Nie niszczcie dorobku pokole, Uszanujcie nasze prawa, i tym podobne. Uchway nr 1 i nr 2 sporzdzone przez katolikw z Ujkowic (w Ujkowicach mieszkali tylko sami katolicy) pene s plugawych oszczerstw, pomwie, oskare, na przykad: mnisi gro mieszkacom wywzk i rozbirk domw, jak Krzyacy grabi ziemie Polskie w ramach chrystianizacji, realizuj plany z trudnego dziecistwa, nie chcemy tutaj adnych mnichw i hinduskich zaklinaczy wy ...

Jeszcze niedawno, dwa miesice wczeniej, pewien czowiek z Przemyla podczas wizyty w Monasterze powiedzia: Trzeba by byo, ojcowie, napisa co o was w gazecie, eby ludzie dowiedzieli si o waszym istnieniu. Ojciec Atanazy odpowiedzia wtedy: Nie mamy pienidzy na reklam, gdy przyjdzie czas odpowiedni to bd o nas pisa w gazetach. Nie przypuszczaem, - mwi ojciec Atanazy - e protest spowoduje lawin artykuw w rnych gazetach w kraju i za granic. Protest rozpocz si w pitek, 19 sierpnia, a ju w niedziel przypadkowo (?) zoyli nam wizyt duchowni z USA z ktrych jeden by redaktorem gazety cerkiewnej na ca Ameryk.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.