Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=4&c=15
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Watopedzkiej Ikony
okładka książkiHistoria Watopedzkiej Ikony

Historia Watopedzkiej Ikony

w Ujkowickim monasterze

Format: A5
Ilość stron: 40

VII. Założenie kamienia węgielnego pod budowę Świątyni   pw. Watopedzkiej Ikony „Pocieszenia i Dobrej Rady” na Ujkowickiej Górze – 11/24 maja 1999

Wobec faktów i dowodów Opieki Bogurodzicy nad Ujkowickim Monasterem mnisi postanowili uczcić wielki jubileusz chrześcijaństwa - 2000 lat od narodzenia Boga Słowa z Przeczystej Bogurodzicy i wybudować katolikon, czyli główną świątynię Monasteru, jak popularnie nazywa się je na Atosie. Nowa świątynia poświęcona będzie cudownej ikonie Watopedzkiej przywiezionej z Rosji i podarowanej Monasterowi. Z błogosławieństwem J.E. Najprzewielebniejszego Adama, Arcybiskupa Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej dnia 11/24 maja 1999 roku, w dniu świętych Apostołów Słowian Cyryla i Metodego, został poświęcony kamień węgielny, plac pod budowę nowego katolikonu pośrodku zabudowań monasterskich oraz pamiątkowy duży krzyż z metalu, szkła i drewna, wykonany własnoręcznie przez mnichów, upamiętniający to wydarzenie. Krzyż ustawiono na miejscu, gdzie w przyszłości będzie ołtarz świątyni. Arcybiskup Adam odsłużył uroczystą Liturgię sprawowaną pod gołym niebem, przy wspaniałej pogodzie, pierwszy raz na miejscu przyszłej świątyni. Uczestniczyło w niej licznie duchowieństwo z Polski i zagranicy. Po Liturgii Władyka Adam odczytał i wręczył pochwalną gramotę, w której przyzywa Bożego błogosławieństwa dla mnichów Ujkowickiego Monasteru i przyszłych budowniczych nowej świątyni.

Szczególnym wydarzeniem było przysłanie przez mnichów Watopedzkich kamieni ze świętej Góry Atos pod zakładkę nowej świątyni w Ujkowicach, na znak duchowej więzi i jedności tych monasterów, które okazały się być własnością Bogurodzicy i które Ona wzięła w Swoje posiadanie.

Wyniesiono też cudowną ikonę Bogurodzicy Watopedzkiej na „krestnyj chod” wokół istniejącej cerkwi i przez plac poświęcony pod przyszłą świątynię. Na koniec Liturgii pobłogosławiono cudowną ikoną wszystkich zgromadzonych pielgrzymów na tej historycznej i podniosłej uroczystości.

W tym właśnie dniu rozszalało się piekło atakując mnichów i Monaster w odwet za cześć i chwałę Bogurodzicy na tym miejscu. Opisane to zostało wyżej jako akcja „mostek”. Szatan nie mógł ścierpieć, że rozpocznie się budowa świątyni Watopedzkiej ikony, przez którą Bogurodzica chce dawać nam Pocieszenie w troskach i cierpieniach oraz Dobrą Radę w wątpliwościach i na krętych drogach naszego życia. Kiedy dalej ciągnęły się przesłuchania w sprawie „mostka” i ataki prasowe na mnichów, Bogurodzica z Atosu przysłała następny dowód Swojej Opieki.

© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.