Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=4&c=6
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Watopedzkiej Ikony
okładka książkiHistoria Watopedzkiej Ikony

Historia Watopedzkiej Ikony

w Ujkowickim monasterze

Format: A5
Ilość stron: 40

Miłość „siostrzanych” braci

Ataki na Monaster rozpoczął biskup rzymskokatolicki w Przemyślu, Ignacy Tokarczuk, który już 3 maja 1985 roku na Jasnej Górze domagał się, aby mnisi nie osiedlali się na „jego terytorium”. Po osiedleniu się mnichów w Ujkowicach wezwał ich do siebie i zagroził wyrzuceniem z jego diecezji. Mnisi oświadczyli, że nie są członkami Kościoła rzymskokatolickiego i nie przyszli prosić o pozwolenie na budowę Monasteru, bo go nie potrzebują, lecz pragną tylko powiadomić miejscowego biskupa o rozpoczęciu działalności na górze w Ujkowicach. Warto przy okazji wspomnieć o piśmie z kurii przemyskiej do sądu w Przemyślu „o unieważnienie kontraktu obywatela Ryszarda Makary (ojca Nikodema), który nabył ziemię we wsi Ujkowice nr 110, z zamiarem budowy grekokatolickiego Monasteru, a zgodnie z postanowieniami Synodu Lwowskiego byłym grekokatolikom w Polsce nic nie wolno posiadać lub nabyć bez wiedzy i zgody Polskiego Kościoła rzymskokatolickiego. W związku z tym kuria rzym.-kat. w Przemyślu wnioskuje o przejęcie gospodarstwa obywatela Makary na własność Kościoła rzym.-kat. lub na skarb państwa...” (!) Tu ojcowie poznali prawdziwą miłość chrześcijańską kurii przemyskiej do uniatów i do mnichów z Ujkowic. Nauczyli się szukać pomocy tylko u Bogurodzicy, ponieważ u rozpolitykowanych biskupów jej nie znaleźli. Owocem tego pisma była wizyta urzędników z Przemyśla, którzy przybyli do Monasteru mieszczącego się w stodole i zażądali dokumentu od biskupa erygującego Monaster. Na widok dokumentu Władyki Wladymira Tarasewicza z Chicago, wizytatora Apostolskiego dla Białorusinów mieszkających poza Białorusią, urzędnicy stwierdzili: „Przecież Monasteru nie eryguje grekokatolicki biskup ukraiński, ale białoruski. Możecie ojcowie śmiało budować. Postanowienia Synodu Lwowskiego, na które powołuje się kuria przemyska, was nie dotyczą”.

Od roku 1980 do 5 czerwca 1984 ojcowie Nikodem i Atanazy przebywali w Nazarecie w Ziemi Świętej i w Chicago w USA i należeli do Cerkwi Ukraińskiej. Dnia 6 czerwca 1984 r. przyjął ich do swojej jurysdykcji personalnej biskup białoruski Wladymir Tarasewicz. On właśnie wydał dokument erygujący Monaster na prawach stauropigialnych „sui iuris”, który oglądali urzędnicy z Przemyśla. Czy to znowu przypadek, czy raczej realizacja planu Przeczystej Bogurodzicy w zaistnieniu Monasteru w Ujkowicach? Gdyby ojcowie Nikodem i Atanazy nie posiadali wtedy dokumentu białoruskiego biskupa, może nie byłoby dziś Monasteru w Ujkowicach. Są przekonani, że nad wszystkim tym czuwała sama Bogurodzica, aby nikt z ludzi nie przeszkodził w zrealizowaniu Jej planów zajaśnienia na ujkowickiej górze i budowy poświęconego Jej Monasteru, którego roli w przyszłości nie jesteśmy w stanie pojąć.

© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.