Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=5
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Akatyst do Św. Mikołaja
okładka książkiAkatyst do Św. Mikołaja

Akatyst do Św. Mikołaja

Język: polski
Format: A5

Wstp

wity Mikoaj, prawdopodobnie najbardziej czczony wity na przestrzeni dziejw Kocioa, dzisiaj nie tylko popad w zapomnienie, ale jeszcze przedstawia si go jako zupenie kogo innego. Czsto zastanawiam si jak mogo do tego doj? Czy bazen w czerwonej piamie lub troll skandynawski z bia, dug brod jadcy na sankach cignitych przez renifery moe w czymkolwiek przypomina nam witego biskupa, wielkiego cudotwrc, ktry czyni niezliczone cuda i czyni je do naszych czasw, hierarch uczestniczcego w pierwszym soborze powszechnym, ktrego podpis figuruje na dokumentach soborowych? Oczywicie nie przypomina w niczym, a jednak z uporem tak si przedstawia obecnie w. Mikoaja. To jest jedno, druga rzecz to fakt, e bardzo mao chrzecijan protestuje przeciwko tej podmianie.

Jest to niewtpliwie znak czasu w jakim yjemy, znak ktry pokazuje jak wspczeni chrzecijanie wyrzekaj si opieki swoich wielkich i witych ojcw. Niestety Koci nie przywizuje ju takiej wagi do kultu witych jak dawniej. Z Kocioa wici odpadaj pomau jak licie z drzewa na jesieni. Ludzie bardziej potrzebuj trollw rozdajcych prezenty ni witych naladowcw Chrystusa. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, e blisko jest, we drzwiach. Czasy ostateczne, czasy poprzedzajce powtrne przyjcie Chrystusa, wedug sw Pisma witego, bd charakteryzoway si ogromnym zwodzeniem ludzi przez faszywych nauczycieli i masowym ich odejciem od nauki Chrystusa. Zwodzenie ludzi przebiega przede wszystkim w taki sposb, e z i podstpn nauk podaje si jako co dobrego i pozytywnego. Wykorzystuje si przy tym stare nazwy i formy, eby ludzie jak najmniej byli podejrzliwi. Trucizna kamstwa opakowana jest w stare i dobrze znane pojcia. Przecie nawet sam Syn Boy, Jezus Chrystus, ma by zastpiony przez faszywego mesjasza, antychrysta, a w miejscu witym, w miejscu przebywania Boga, ma by ohyda spustoszenia ziejca pustk wg sw proroka Daniela. Zatem szatan, szykujcy si do objcia wadzy nad wiatem, pomau, cierpliwie i podstpnie zastpuje wity Koci swoj jego wersj, i co wane eliminuje kult witych i jeeli to tylko moliwe, zamienia go na kulty bawochwalcze.

Bardzo widoczny jest obecnie na caym wiecie renesans pogastwa. Wida te pomieszanie religii w wielu krajach np. w Afryce i Ameryce Poudniowej, gdzie dawne religie pogaskie zmieszay si z chrzecijastwem, czynic z niego wycznie pomiewisko i kpin. Ale w Europie dzieje si podobnie, wprowadza si oficjalnie nawet do Liturgii nowe elementy, ktre maj „urozmaici” modlitw wiernych i uczyni j „bardziej uniwersaln”, albo po to, by „wprowadzi jak najwicej ludzi do Kocioa”. W rzeczywistoci jest to podstp, by w stare i znane formy rnych naboestw wprowadzi trucizn bawochwalstwa. Przez to Koci traci wyrazisto i ortodoksyjno ewangelicznego nauczania i pomau przestaje by postrzegany jako spoeczno wierzcych w Chrystusa - Mesjasza i Boga, a staje si jeszcze jedn z wielu religii modlcych si o wiatowy pokj i bezpieczestwo. Prawdopodobnie ju niedugo nastanie czas, kiedy nikt nie zauway wikszej rnicy pomidzy Msz wit a tacami na cze matki ziemi czy na przykad orgiami na cze boka Pana, a wita Zmartwychwstania Chrystusa nie odrni si od puszczania wiankw albo topienia Marzanny na wiosn. W tym celu ju teraz czy si naboestwa poszczeglnych wyzna, by ludzi przyzwyczai i przekona, e to wszystko jedno i to samo.

Metoda ta jest bardzo prosta ale, o dziwo, niesychanie skuteczna. Mimo, e nieraz kamstwo jest szyte grubymi nimi, jak w przypadku zamiany w. Mikoaja na krasnala, jednak ludzie atwo daj si nabra, albowiem ju dziaa tajemnica bezbonoci. Ludzie odrzucili wit nauk Kocioa, odrzucili umiowanie prawdy, odrzucili czysto i uczciwo, odrzucili te opiek aniow Boych i witych, dlatego Bg dopuszcza dziaanie na nich oszustwa, tak i uwierz kamstwu. Dzieje si to na naszych oczach.

Jednak nie moemy by bierni, powinnimy gono wskazywa kamstwo i jego opakane skutki dla naszych dusz. Pamitajmy zawsze, e przy wiatoci Boej Prawdy pierzchnie wszelki podstp razem z jego sprawcami. Niech ten, kto przeczyta te sowa, sprbuje w swoim otoczeniu opowiedzie o tym szataskim podstpie, niech opowie o zbrodni zamiany witego Mikoaja cudotwrcy na pogaskiego boka i o tym, jak bardzo szkodliwe jest to ohydne kamstwo.

Niech opowie te dlaczego tak postpiono ze w. Mikoajem. A uczyniono tak dlatego, poniewa w. Mikoaj by i jest filarem Kocioa, jest witym stranikiem ortodoksji, jest Apostoem Boego Miosierdzia, jest szafarzem dbr Chrystusowych, jest wiernym naladowc najwyszego Biskupa, Jezusa Chrystusa. Bo po usuniciu witego Mikoaja Koci pozostanie bezbronny, owczarnia pozbawiona zostanie czujnego i mocnego pasterza, a zo i nienawi wrogw Chrystusa nie napotka ju skutecznego oporu. Szatan dobrze wie, kto najbardziej przeszkadza mu w podstpach i oszustwach i kieruje jad swoich kamstw dokadnie na tych, ktrzy najwikszym napeniaj go przeraeniem. Dlatego najbardziej si cieszy, kiedy ludzie zamiast prosi w. Mikoaja o opiek, prosz trolla z worem na plecach o prezenty. I to jest jego najwikszy sukces.

Wydaje si, e tylko w Cerkwi Prawosawnej jeszcze zachowaa si ywa pami o tym witym mu Boym. Dlatego, aby przypomnie t posta signlimy do skarbnicy modlitw Cerkwi i wybralimy kanon wraz z akatystem do witego Mikoaja Cudotwrcy, aby poprzez pikne i starodawne teksty znale si w bliskoci jego wielkiej witoci. Jest to ywa ikona witego pisana nie farbami, ale sowem. Oprcz kanonu do witego Mikoaja w uzupenieniu podajemy jego ywot.

Promy wszyscy witego Mikoaja o ratunek wrd potopu grzechu i bezbonoci. On nie opuci nigdy ludzi w niebezpieczestwie mierci, w niebezpieczestwie poniesienia szkody na duszy. By przecie najwierniejszym i ofiarnym opiekunem dziewic i sierot. Opowiadajmy wszystkim o potnej pomocy tego ordownika, i cudownych i penych mocy czynach tego witego. Mdlmy si do niego sowami modlitw przygotowanych wanie po to, aby wezwa go na ratunek dla dusz i cia naszych.

Marek Ddela

Akatyst do witego Mikoaja Cudotwrcy, biskupa Miry Licyjskiej

Na „Gospodi wozwach”, wiersze - gos 2

(Podobnie do: Hymnami pochwalnymi)

Hymnami pochwalnymi wysawiajmy i koron wieczmy witego, ktry cielenie mieszka w Mirach, a jako wity w niebie do dzi prowadzi wszystkich, ktrzy go kochaj, dla wszystkich jest opiekunem i ordownikiem, i wszystkich w cierpieniach pociesza, i wszystkim bdcym w biedzie udziela schronienia, jest podpor pobonoci i obron wiernych; ze wzgldu na niego wielce Miosierny Chrystus niweczy ataki wrogw.

Hymnami piewanymi wysawiajmy witego; przeciwnika grzechu i obroc pobonoci, przewodnika Cerkwi, wielkiego pomocnika i nauczyciela, pogromc wszystkich bezbonych, zwycizc arian i ich zwolennikw; ze wzgldu na niego wielce Miosierny Chrystus niweczy ataki wrogw.

Hymnami proroczymi i pieniami wychwalajmy witego, ktry widzi odstpujcych i bdcych daleko tak, jakby byli bardzo blisko, ktry prawdziwie prorokuje, jest wielce miosierny, wszystkie istoty miuje, i wszystkim skrzywdzonym pomaga, ktry we nie objawi si mdremu cesarzowi, i dawniej ratowa skazanego niesprawiedliwie na mier.

Chwaa Ojcu i Synowi i witemu Duchowi!

gos 6: Biskupw pokrzepienie i Ojcw chwao, rdo cudw i wiernych wielki pomocniku, ktry nie opuszczasz nas; o miujcy sprawiedliwo, w pieniach Ci wychwalamy, woajc: raduj si stru Miry, arcykapanie czcigodny i podporo niewzruszalna; raduj si arcypasterzu najwiatlejszy, ktry do koca cudami uwicasz wiat; raduj si utrapionych radoci Boa, gorcy ordowniku skrzywdzonych; a teraz wielce bogosawiony Mikoaju, nie przestawaj modli si do Chrystusa Boga za nas z wiar, mioci i zawsze z radoci wielbicych Ci i zawsze witujcych Tw pami.

I teraz i zawsze i na wieki wiekw. Amen.

Tropar do Bogurodzicy: Kt nie bdzie Ci wysawia Najwitsza Dziewico? Kt nie wychwali Twego najwitszego macierzystwa? Odwiecznie przez Ojca rozwietlany Syn Jednorodzony wszed w Twoje ono i w niepojty sposb przyj ciao; bdc w istocie Bogiem, sta si dla nas czowiekiem, nie da si pozna jako podwjna osoba, ale jako dwie prawdziwe istoty, do niego mdl si, czysta, przez wszystkich wysawiana, aby zmiowa si nad duszami naszymi.

Na „ Stichowne stichiry”, gos 5:

(Podobnie do: Raduj si, nioscy ycie)

Raduj si wity, czyste mieszkanie dla czynicych dobro, reguo Boej witoci, wielki pasterzu, owiecicielu najwiatlejszy, ktry nosisz imi zwycizcy, i z miosierdziem skaniasz si ku modlcym si, wysuchujesz prb bdcych w niemocy, zawsze gotowy jeste do niesienia pomocy, obrono dla wszystkich z wiar wysawiajcych wielk pami Twoj, mdl si do Chrystusa, wielce bogosawiony, aby zesa wiatu Sw wielk ask.

Wiersz: Czcigodna jest przed Bogiem mier Jego Sprawiedliwych.

Raduj si uwicony umyle, czysta siedzibo Trjcy, podporo Cerkwi, pokrzepicielu wiernych, pomocniku uciekajcych, gwiazdo, ktra wiatem miych Bogu Twoich modlitw zawsze zwycia cierpienia i napaci ciemnoci, wity Mikoaju, cicha przystani, do ktrej przybiegaj zmczeni trudami ycia i zbawiaj si; mdl si do Chrystusa, aby darowa wielk ask duszom naszym.

Wiersz: Kapani Twoi oblek si w prawd i sprawiedliwi Twoi radowa si bd.

Raduj si peny Boej gorliwoci, ktry zbawiasz nas od podstpnie chccych umierci nas atakw za, bronic nas na jawie i pilnujc nas we nie, krynico, z ktrej wypywa w Mirach, Mikoaju, mirra szczodrze dusze nasze napeniajca i odganiajca ohyd pokus namitnoci, mieczu tncy usche pdy bdw, ogrodniku wykopujcy chwasty nauki Ariusza; mdl si do Chrystusa, aby darowa wielk ask duszom naszym.

Chwaa...,

gos 6: Boy czowieku i wierny sugo, niewolniku Boy, czowieku upragniony, naczynie wybrane, podporo i pokrzepicielu Cerkwi, uczestniku Krlestwa, zawiadcz przed Bogiem za nami piewajcymi Tobie.

I teraz...,

Tropar do Bogurodzicy: Bogurodzico Ty jeste prawdziwym Krzewem Winnym, ktry wyda nam owoc ycia; do Ciebie modlimy si, pro, wadczyni, ze witymi Apostoami, aby uratowane zostay dusze nasze.

Potem tropar, gos 4:

Kanonie wiary i obrazie pokory Nauczyciela wstrzemiliwoci, objawie si Twej owczarni jako goszcy prawd; dlatego trudami zyskae wielko, ubstwem bogactwo; ojcze wity przewodniku Mikoaju, mdl si do Chrystusa Boga, aby zbawione zostay dusze nasze.

Chwaa...,

I teraz...,

Tropar do Bogurodzicy: Jest to od wiekw ukryta, i nawet Anioom nieznana tajemnica: przez Ciebie, Bogurodzico, bdcym na ziemi objawi si Bg, prawdziwie w jednoci przyj ciao, i dla nas zechcia przyj Krzy, przez ktry zmartwychwsta pacc w nadmiarze, aby zbawi dusze nasze.

Kyrie eleison, (trzy razy);

Psalm 50

Zmiuj si nade mn, Boe, w Miosierdziu Swoim,

w ogromie Swej litoci zgad moj nieprawo.

Obmyj mnie zupenie z mojej winy

i oczy mnie z grzechu mojego.

Uznaj bowiem nieprawo moj,

a grzech mj jest zawsze przede mn.

Przeciw Tobie, Jedynemu zgrzeszyem,

i uczyniem co ze jest przed Tob.

Tak, e si okazujesz sprawiedliwym w Twym wyroku

i prawym w Twoim osdzie.

Oto zrodzony jestem w przewinieniu

i w grzechu pocza mnie matka.

Oto w szczeroci serca masz upodobanie

i uczysz mnie tajnikw Mdroci.

Pokrop mnie hyzopem, a stan si czysty,

obmyj mnie a nad nieg wybielej.

Spraw, bym usysza rado i wesele,

niech si raduj koci, ktre skruszy.

Odwr Swe Oblicze od grzechw moich,

i zniwecz wszystkie moje przewinienia.

Stwrz, o Boe, we mnie serce czyste

i odnw mi ducha prawego.

Nie odrzucaj mnie od Swego Oblicza

i nie odbieraj mi witego Ducha Twego.

Przywr mi rado ze zbawienia Twego

i wzmocnij mnie duchem ochoczym.

Chc nieprawych naucza drg Twoich

i nawrc si do Ciebie grzesznicy.

Od winy za krew przelan uwolnij mnie mj Zbawco,

niech mj jzyk sawi Twoj sprawiedliwo.

O Jahwe, otwrz usta moje,

a jzyk mj bdzie gosi Twoj chwa.

Ofiar bowiem Ty si nie radujesz

i caopalenia, chobym da, nie przyjmiesz.

Moj ofiar, Boe, duch skruszony,

sercem skruszonym i pokornym nie pogardzisz, Boe!

Oka, Jahwe, Syjonowi ask w Twej dobroci,

odbuduj mury Jeruzalem!

Wtedy bd Ci si podoba prawe ofiary, dary i caopalenia,

i wtedy bd skada cielce na Twoim Otarzu.

Kanon, Gos 4.

Pie 1

Irmos: Otworz usta moje, i napeni si Duchem, i sowami uwielbi Krlow Matk, i bd woa radonie obwieszczajc J, i zapiewam radujc si tymi cudami.

Refren: wity ojcze Mikoaju mdl si za nami do Boga.

Raduj si Mikoaju, ktry bye dla mieszkacw Mir czcigodnym ojcem i nauczycielem, dobry pasterzu owczarni Chrystusowej pozwl mi pozdrawia Ci nieprzerwanie.

Narody ziemskie wesel si przynoszc pozdrowienia witemu; bowiem rado bez ogranicze daje on kadej istocie.

Chwaa...

Tobie jako wybawicielowi trzech wojewodw od niesprawiedliwej mierci zapiewamy: raduj si Mikoaju obroco przybiegajcych pod skrzyda Twoje.

I teraz...

Bogurodzico Dziewico, raduj si, przyjmujca pozdrowienie Anielskie, zbaw nas wielbicych Ci.

Pie 3

Irmos: Bogurodzico, ywe i szczodre rdo, utwierd duchowo Twoje chry, ktre Sobie zebraa w Boej Twojej chwale, i zechciej ubra je w koron Twojej chway.

Kady kto przybiega pod skrzyda Twojej nadziei, ojcze, i usilnie zwraca si do Ciebie, i przynosi Ci pozdrowienie, pomoc otrzymuje, Mikoaju, ktr i mnie daruj, przez wszystkich bogosawiony.

Dziwi si Anioowie, czcigodny, Twemu gorcemu ordownictwu, a ludzie ciesz si, otrzymujc ratunek od napaci biesw dziki Twym modlitwom; dlatego pozdrowienie przynosimy Ci przesawny Mikoaju.

Chwaa...

Jeste hemem i mieczem niezwycionym przeciw diabu, Ty utwierdzenie wiary chrzecijan i pomocniku hierarchw, cudowny Mikoaju; raduj si wielki cudotwrco, nasza cicha przystani.

I teraz...

Pocza Stwrc Swego, Bogurodzico, urodzia Stworzyciela wszystkiego i Krla, mdl si do niego, aby zbawi nas od napaci; cokolwiek bowiem zechcesz to moesz, jako dobra i rodzicielka Dobrego.

Pie 4

Irmos: Siedzcy w chwale na tronie Boskoci, przyjdzie lekko na oboku Chrystus Bg, niezniszczaln doni zbawi woajcych: Chwaa, Chryste, potdze Twojej.

Rwny Apostoom, raduj si Mikoaju, bowiem poniye herezje Ariusza i zwyciye podstpy Beliala swoimi modlitwami; nie przestawaj modli si za sugi Twoje.

Pewnego razu uratowae modzieca z rki Amira Perskiego, a rodzicom jego darowae rado, dlatego i my z nimi pozdrowienie Ci przynosimy, Mikoaju czcigodny.

Chwaa...

Trzech wojewodw od mierci niesprawiedliwej, cudotwrco, uratowae, objawie si we nie pobonemu cesarzowi, i pouczye go; wszystkich ich modlitw wysuchae, Mikoaju, i mnie take wzmocnij Twoimi modlitwami.

I teraz...

Przez wszystkich wysawiana Bogurodzico, raduj si, jeste bowiem tronem Krla wszystkich, wyszego od Cherubinw; nie pomi w modlitwie do Syna Swego i Boga naszego nas, ktrzy zawsze wielbimy Ci wraz z bogosawionym Mikoajem.

Pie 5

Irmos: Przeraa si kada istota Bo chwa Twoj, Ty bowiem wolna od wizw maeskich Dziewico miaa w onie swoim Boga Wadc wszystkiego, i urodzia odwiecznego Syna, ktry daje pokj wszystkim Ciebie wielbicym.

Apostoom wspimienny, stojcy obok Aniow, nie odstpujcych tronu Wadcy, Mikoaju, poniye Ariusza bezmylnego, dlatego zapiewamy Ci: raduj si, pomocniku biskupw i podporo Cerkwi.

Podaj mi Sw pomocn do Mikoaju, bagam o to Boga, zanim zatopi mnie burza grzechw; i Twoimi modlitwami powied mnie do cichej przystani serdecznej skruchy, ojcze.

Chwaa...

Cho wiele uczyniem nieprawoci, Mikoaju, to jednak nigdy nie straciem nadziei na Twoj opiek, wznoszc modlitwy do Ciebie; zbaw mnie od wszelkiej troski i nieszczcia, jeli bowiem zechcesz, wszystko moesz.

I teraz...

Raduj si, oboku wyszy ni niebiosa zraszajcy nas deszczem, Bogurodzico dobra; zwycistwo od Boga nad wrogami wadzom naszym podaruj, wraz z hierarch Mikoajem, do ktrego si modl.

Pie 6

Irmos: Przybdmy i zaklaszczmy w donie Przeczystej i najbardziej czcigodnej, cakowicie witej Mdroci Boej, Matce Boga, a urodzonego z Niej Boga wychwalajmy.

Objawie si jako przyjaciel Chrystusa i jako drugi Piotr, ojcze; raduj si, bowiem jeste podpor Cerkwi i cudotwrc, z Ducha witego czynisz cuda i leczysz; dlatego, Mikoaju, pozdrowienie zawsze Ci przynosimy.

Usysza we nie pobony cesarz Konstanty razem z biskupem Aalawiem Twoje polecenie o mach pewnych, ktrzy niesprawiedliwie mieli zgin, ale na czas nakazae przebaczy im, dlatego raduj si, piewamy Ci Mikoaju.

Chwaa...

Pewnego statku sternikiem bye, ojcze, ktremu dane byo zaton; a mnie bdcemu w burzy nieprawoci rozptanej przez biesy, daj statek dobrych myli w umyle i sercu, bo zawsze modl si do Ciebie, Mikoaju przesawny.

I teraz...

Raduj si najczystsza Dziewico, raduj si pokrzepicielko wiata, bowiem urodzia Boga wszystkich; do Niego mdl si w najmniejszym stopniu nieskalana, aby zbawione zostay dusze nasze.

Potem czytaj kondaki i ikosy:

 

Kondak 1

Arcyzwyciski Cudotwrco, szczeglnie miy Chrystusowi, wylewajcy nam wszystkim drogocenny olej mioci dla wiata i niewyczerpane morze cudw, wysawiam Ci z mioci, wity Mikoaju; Ty ktry masz miao przystpowa do Boga, uratuj nas od wszelkiego nieszczcia, abym zawoa do Ciebie: Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Ikos 1

Bye jak Anio, gdy jeszcze na ziemi ye, objawi nam Ciebie Stworzyciel wszelkiej istoty; bowiem przewidzia bogactwo dobroci Twojej duszy, najmiociwszy Mikoaju, naucz nas wszystkich piewa Ci te oto sowa:

Raduj si w onie matki oczyszczony,
Raduj si cakowicie powicony.
Raduj si, ktry urodzeniem swym zadziwie rodzicw,
Raduj si, ktry si duchow swoim urodzeniem ukazae pieku.

Raduj si raju obiecany ziemi,
Raduj si kwiecie przez Boga posadzony.
Raduj si krzewie winny Chrystusa dobrego Ogrodnika,
Raduj si cudowne drzewo ogrodu Jezusa.

Raduj si lilio wyrastajca w raju,
Raduj si pikny aromacie oleju Chrystusowego.
Raduj si, ktry odganiasz rozpacz,
Raduj si bowiem przez Ciebie zstpuje rado.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 2

Ciao i dusz uwicamy, widzc jak wylewasz olej Twego miosierdzia, Boa mdroci, i powaamy Ci jako cudownie toczcego yciodajny olej Mikoaju, bowiem poisz wypywajcymi z Ciebie z Boej aski cudami jak wod piewajcych Bogu: Alleluja!

Ikos 2

Dobrze zrozumiae to co niepojte o witej Trjcy, bye w Nicei ze witymi Ojcami obroc wyznania prawosawnej wiary; wyznae bowiem Ojca i Syna jako rwne Istoty, zawsze wsplnie istniejce i wspwiekuiste, a bezrozumnego Ariusza napitnowae. Dlatego wierni nauczyli si piewa Tobie:

Raduj si wielka podporo pobonoci,
Raduj si wiernych warowny grodzie.
Raduj si mocne utwierdzenie Prawosawia,
Raduj si czcigodne naczynie i pochwao witej Trjcy.

Raduj si wyznajcy rwno czci Ojca i Syna,
Raduj si, ktry Ariusza napenionego diabem wygnae ze witego soboru.
Raduj si, ojcze, Ojcw sawna piknoci,
Raduj si wszystkich Bogomdrych najmdrzejsza dobroci.

Raduj si wypowiadajcy ogniste sowa,
Raduj si dobry pasterzu swego stada.
Raduj si, bowiem dziki Tobie utwierdza si wiara nasza,
Raduj si, gdy dziki Tobie ginie herezja.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 3

Ewangelii moc dan z wysokoci otare wszelk z z oczu wielce cierpicych, noszcy Boga ojcze Mikoaju; dla godnych okazae si ywicielem, a dla bdcych w gbinie morskiej cudownym wybawieniem, ktry ocali ich z niebezpieczestw, a pomocnikiem wszystkich innych, piewajcych Bogu: Alleluja!

Ikos 3

Faktycznie naley Ci si, ojcze Mikoaju, pie na niebiosach a nie na ziemi; kt bowiem z ludzi jest w stanie okreli wielko Twojej wiatoci? A my dziki mioci Twej zwyciskiej zapiewamy Ci te sowa:

Raduj si wzorze dla Aniow i pasterzy,
Raduj si wite oczyszczenie obyczajw.
Raduj si wcielenie wielkiej dobroci,
Raduj si dla witych czyste i czcigodne mieszkanie.

Raduj si wieczniku najwitszy i przez wszystkich kochany,
Raduj si wiatoci zotem wiecca i nieskalana.
Raduj si dostojny Aniow wspbiesiadniku,
Raduj si pobonych reguo wiary.

Raduj si dobry nauczycielu ludzi,
Raduj si wzorze pokory duchowej.
Raduj si, bowiem dziki Tobie zbawiamy si od namitnoci cielesnych,
Raduj si, bo przez Ciebie napeniamy si sodycz duchow.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 4

Grzmica burza wtpliwoci mci umys bo nie wiem jak wysawia godnie cuda Twoje, bogosawiony Mikoaju; przecie nikt nie jest w stanie ich wyliczy, nawet jeliby mia wiele jzykw i mwi zechcia; ale my cudownie Boga w Tobie wychwalajc, mamy miao piewa: Alleluja!

Ikos 4

Historii wiele suchaem, mdroci Boa Mikoaju, o dalekich i bliskich Twoich cudach, gdy lekko w powietrzu na skrzydach aski przywyke uprzedza proby bdcych w utrapieniu i szybko ratowa wszystkich piewajcych Ci takie sowa:
Raduj si ratunku w troskach,
Raduj si zsyajcy aski.
Raduj si obrono od nieoczekiwanej napaci,
Raduj si zaspokajajcy wszystkich szukajcych dobra.

Raduj si chtny pocieszycielu bdcych w nieszczciu,
Raduj si straszny sdzio okrutnikw.
Raduj si przez Boga wylane niewyczerpane morze cudw,
Raduj si napisana przez Boga ksigo przykaza Chrystusowych.

Raduj si mocna podporo upadych,
Raduj si utwierdzajcy sprawiedliwych.
Raduj si obnaajcy wszelki podstp,
Raduj si, bowiem tylko prawda od Ciebie pochodzi.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 5

Istotnie objawie si jako wiecca Bogiem gwiazda, prowadzc przez wzburzone morze eglarzy, ktrym grozia mier, a kto jeli nie Ty przybyby im na ratunek, ktrzy wzywali Ciebie ku pomocy, Cudotwrco wity Mikoaju? Odwanie zabronie lata biesom powietrznym nad statkami, ktre chciay zatopi i odegnae je, a wiernych nauczye wielbi Boga, ktry dziki Tobie ich zbawi: Alleluja!

Ikos 5

Jak wielk dobro dla ubogich objawie, najmiociwszy ojcze Mikoaju, kiedy ujrzae dziewice przygotowane na sromot, i ciemn noc dae trzy sakiewki zota ich staremu ojcu, czym jego samego i crki uratowae z kajdan grzechu. Dlatego usysz od wszystkich te sowa:

Raduj si aski przeogromna skarbnico,
Raduj si przyjacielu trapicy si o innych.
Raduj si pokarmie i wyzwolenie wszystkich zwracajcych si do Ciebie,
Raduj si chlebie niewyczerpany akncych.

Raduj si bogactwo dane przez Boga ubogim na ziemi,
Raduj si chtny wspomoycielu biednych.
Raduj si zawsze wysuchujcy sabych,
Raduj si domu gocinny dla ubogich.

Raduj si trzech dziewic nieskalany oblubiecze,
Raduj si gorliwy obroco czystoci.
Raduj si nadziejo dla tych, ktrzy utracili nadziej,
Raduj si zawsze przynoszcy wiatu sodycz.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 6

Kady opowiada o Tobie wielce bogosawiony Mikoaju jako o chtnym w nieszczciu ratowniku; bowiem wiele razy w tym samym czasie po ziemi wdrujcych i po morzu eglujcych wspierasz zanim poprosz, i przed zem ochraniasz wszystkich piewajcych Bogu: Alleluja!

Ikos 6

Ludziom zesae wiato nadziei, ratunek przynoszc niesprawiedliwie skazanym na mier wojewodom, ktrzy Ciebie wzywali dobry pasterzu Mikoaju, a Ty szybko we nie cesarzowi si ukazae i przerazie go, nakazae mu niewinnych bez uszczerbku uwolni. Dlatego razem z nimi i my dzikczynnie Ci piewamy:

Raduj si, ktry pomagasz wszystkim usilnie Ci wzywajcym,
Raduj si, ratujcy od niesprawiedliwej mierci.
Raduj si, ktry chronisz od podstpnej kltwy,
Raduj si, ktry odpdzasz nieprawe zamysy.

Raduj si, ktry rozrywasz kamstwo jak pajczyn,
Raduj si, ktry nosisz prawdziw chwa.
Raduj si, ktry niewinnych uwalniasz z wizw,
Raduj si, ktry oywiasz martwych.

Raduj si, ktry objawiasz prawd,
Raduj si, ktry poniasz kamstwo.
Raduj si, bo dziki Tobie niewinni ratuj si od miecza,
Raduj si, bowiem Tob osadza si wiat.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 7

Mikoaju, prawdziwe myro pachnce, chcc odegna niemiy Bogu heretycki smrd - tajemnic nam objawie; prowadzc mieszkacw Miry, cay wiat napenie Swoim penym aski olejem. I od nas te odgo niemiy Bogu zapach naszych grzechw, aby przyjty zosta nasz piew: Alleluja!

Ikos 7

Nowym Noem okazae si dla nas, nawigatorem okrtu przynoszcego zbawienie, ojcze wity Mikoaju, rozgonie burz wszelkiej nieprawoci opiek swoj i zaprowadzie nas do cichej przystani Boej, piewajcych te sowa:

Raduj si cicha zatoko dla ogarnitych burz,
Raduj si pewny ratunku toncych.
Raduj si dobry sterniku pywajcych pomidzy skaami,
Raduj si gromicy burze morskie.

Raduj si pomocy bdcych w huraganie,
Raduj si ogrzewajcy zmarznitych.
Raduj si wiatoci ciemno trosk owietlajca,
Raduj si lampo owiecajca wszystkie krace ziemi.

Raduj si ratujcy czowieka z gbiny grzechu,
Raduj si, ktry wrzucasz z powrotem szatana w gbin pieka.
Raduj si, albowiem dziki Tobie miao przyzywamy morze miosierdzia Boego,
Raduj si, bo dziki Tobie zbawiamy si od powodzi gniewu Boego i zwracamy si do Boga.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 8

O, jake przedziwne cuda objawia wita Cerkiew tym ktrzy zwracaj si do Ciebie, bogosawiony Mikoaju; w niej bowiem nawet ubog modlitw wyprosi mona bogactwo darw, a my w Tobie zoymy nasz nadziej i wiernie Bogu zapiewamy: Alleluja!

Ikos 8

Prawdziw pomoc jeste na kadym miejscu dla wszystkich, Boga noszcy Mikoaju, zebrae na modlitwie razem wszystkich zwracajcych si do Ciebie, jako oswobodziciel, chtny ywiciel i lekarz wszystkich ludzi, starajcych si ku chwale Twojej zapiewa te oto sowa:

Raduj si przyczyno wszelkich ocale,
Raduj si pomocy dla cierpicych w szponach zych namitnoci.
Raduj si gwiazdo wiecca w nocy wszystkim bdzcym,
Raduj si roso z nieba dla wszystkich trudzcych si w spiekocie.

Raduj si rozdajcy dobre dary wszystkim trudzcym si,
Raduj si, ktry gotujesz dostatek proszcym Ci.
Raduj si, ktry czsto wyprzedzasz proby,
Raduj si, ktry starcom odnawiasz siy.

Raduj si bowiem wielu, ktrzy zbdzili z prawdziwej drogi Ty zawracasz,
Raduj si wierny sugo tajemnic Boych.
Raduj si, gdy dziki Tobie zwyciamy zawi,
Raduj si, bo dziki Tobie yjemy sprawiedliwe.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 9

Racz zniweczy wszelk nasz chorob, wielki nasz ordowniku Mikoaju; ktry zaprawione ask Bo ocalenie od namitnoci przynosisz duszom naszym, i rozweselasz serca usilnie zwracajcych si do Ciebie o pomoc, wszystkich, ktrzy piewaj Bogu: Alleluja!

Ikos 9

Sami widzimy ponionych przez Ciebie, bezbonych i faszywie mylcych oratorw; Ariusza blunierc, ktry rozdziela Bo Istot, i Saweliusza mieszajcego wit Trjc; peny Mdroci Boej ojcze Mikoaju, tym utwierdzamy si w prawosawnej wierze, i dlatego piewamy Ci te sowa:

Raduj si tarczo bronica pobonoci,
Raduj si mieczu siekcy bezbonikw.
Raduj si nauczycielu Boych przykaza,
Raduj si niszczycielu przeciwnej Bogu nauki.

Raduj si przez Boga postawiona drabino, po ktrej wchodzimy do nieba,
Raduj si dana nam przez Boga obrono, pod ktr wielu si ucieka.
Raduj si, ktry niemdrych czynisz mdrymi Swymi sowami,
Raduj si bowiem leniwych pobudzasz do pracy Swoim wzorem.

Raduj si nieugaszona wiatoci Boych przykaza,
Raduj si wietlisty promieniu Boych nakazw.
Raduj si, bowiem nauk Tw zostaj skruszone zamysy heretykw,
Raduj si, gdy dziki Tobie wierni staj si godni chway.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 10

wity ojcze nasz Mikoaju, chcc zbawi dusz, ciao swe prawdziwie poddae Duchowi; bo najpierw milczeniem i walk z grzesznymi mylami, a potem do dziaania dodajc myli o Bogu uczynie rozum swj doskonaym i penym bogactwa myli o Bogu; a dziki temu miao z Bogiem i Anioami moge rozmawia, zawsze woajc: Alleluja!

Ikos 10

Tarcz obronn jeste dla tych wszystkich, ktrzy wysawiaj cuda Twoje i zwracaj si do Ciebie o pomoc, wielce bogosawiony; z tego powodu i nas ubogich duchem oswobod od wszelkiej biedy, napaci, niedoli i troski, abymy mogli z mioci piewa Ci te oto sowa:

Raduj si, ktry ratujesz od cierpienia wiecznego,
Raduj si, ktry dajesz bogactwo niezniszczalne.
Raduj si pokarmie dostatni dla akncych prawdy,
Raduj si napoju niewyczerpany dla pragncych ycia.

Raduj si wybawco od nagej mierci i wojny,
Raduj si ratunku z kajdan i niewoli.
Raduj si przesawny wspomoycielu w niedoli,
Raduj si skuteczny obroco przed napaci.

Raduj si, ktry z zatracenia ratujesz wielu,
Raduj si bowiem niepoliczone rzesze wspaniale ochraniasz.
Raduj si, gdy dziki Tobie wielu grzesznikw ratuje si od srogiej mierci,
Raduj si, bo dziki Tobie pokutujcy otrzymuj ycie wieczne.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 11

Uczynkami, rozumem i sowem najlepsz ze wszystkich chwa dla witej Trjcy przyniose, schronienie nasze Mikoaju; wieloma bowiem opisami prawowierne nakazy wyjanie, wiar, nadziej i mioci prowadzc nas, bymy piewali w Trjcy Jedynemu Bogu: Alleluja!

Ikos 11

Wszyscy znamy Ci jako gwiadzisty promie, ktry nieustajco owietla drog bdcym w mroku ycia, wybrany przez Boga ojcze Mikoaju; bowiem rozmawiasz z duchowymi anielskimi wiatami o niestworzonej Potrjnej wiatoci i owiecasz dusze wiernych, ktrzy piewaj Ci te oto sowa:

Raduj si lampo Potrjnej wiatoci,
Raduj si jutrzenko niezachodzcego Soca.
Raduj si wieco rozpalona Boym pomieniem,
Raduj si, bowiem zgasie bezbony pomie diaba.

Raduj si wiate wytumaczenie prawosawnej wiary,
Raduj si, ktry dobrze wyjaniasz wiato Ewangelii.
Raduj si byskawico spalajca heretykw,
Raduj si grzmocie napawajcy strachem gorszycieli.

Raduj si nauczycielu prawdziwej mdroci,
Raduj si, ktry rozumiesz tajemn mdro.
Raduj si, bo dziki Tobie zniszczony zosta kult pogaski,
Raduj si, bowiem dziki Tobie wysawiamy Stworzyciela w Trjcy.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 12

Zaprawd dobrze wiemy, e wypeniony jeste Bo ask, przesawny ojcze Mikoaju, dlatego cieszc si Tob, gorliwie witujemy Twoj pami, i bagamy ca dusz o Twe cudowne wstawiennictwo; a nie mogc policzy przesawnych Twych czynw jak piasku morskiego i gwiazd na niebie niedouczeni i zawstydzeni piewamy Bogu: Alleluja!

Ikos 12

arliwie wysawiajc Twe cuda, Ciebie wielbimy, wielce wychwalany Mikoaju, w Tobie bowiem cudownie objawi si Bg w Trjcy. Ale chobymy zwracali si do Ciebie najbardziej bogato z gbiny serca uoonymi psalmami i pieniami, wity cudotwrco, i tak nie dorwnamy cudom Twoim, ktrymi zauroczeni piewamy Ci te oto sowa:

Raduj si sugo Krla Krlw i Wadcy Wadcw,
Raduj si wspbiesiadniku niebieskich sug.
Raduj si krlw wierny pomocniku,
Raduj si sawo narodu chrzecijaskiego.

Raduj si zwycizco jednoimiennoci,
Raduj si przesawny nosicielu korony.
Raduj si zwierciado wszystkich sprawiedliwych,
Raduj si murze obronny dla wszystkich zwracajcych si do Ciebie.

Raduj si, po Bogu i Bogurodzicy doskonaa nasza nadziejo,
Raduj si zdrowie naszych cia i ocalenie naszych dusz.
Raduj si, bowiem dziki Tobie unikamy wiecznej mierci,
Raduj si, bo dziki Tobie stajemy si godni wiecznego ycia.

Raduj si Mikoaju wielki cudotwrco!

Kondak 13

O przewity i przecudny ojcze Mikoaju, pocieszycielu wszystkich strapionych! Przyjmij dzisiejsz nasz modlitw, i bagaj Boga, aby wybawi nas od pieka z uwagi na mie Bogu Twe wstawiennictwo, abymy razem z Tob zapiewali: Alleluja!
(Ten kondak mwimy trzykrotnie. Potem czyta si 1 ikos: Bye jak Anio..., a nastpnie 1 kondak: Arcyzwyciski Cudotwrco...)

 

Pie 7

Irmos: Nie suyli Ci ludzie stworzeni w Mdroci Twojej, Boe, lepiej ni inne stworzenia, ale my znajc groz zasuonej ognistej kary, radonie piewamy: Bogosawiony jeste wielce wysawiany przez Ojcw Wadco i Boe.

wity Mikoaju, kapanie Chrystusowy, raduj si, Ty bowiem przynosisz wszystkim rado nie do opisania, i mnie take podaj pomocn sw do, abym zawoa do Ciebie: raduj si wielce bogosawiony.

Kiedy usyszeli wojewodowie o wypuszczeniu ich z lochu za Twym nakazem, przynieli Ci kandelabry ze wiecami i dononym gosem zapiewali: raduj si ojcze czcigodny, wyswobodzenie nasze.

Chwaa...

Usyszae kiedy w ciemnicy uwizionych, usysz teraz take i mnie, Mikoaju, ktry przynosz Ci pozdrowienie i uratuj mnie od ognia piekielnego.

I teraz...

Maryjo Krlowo, Matko Zbawiciela, przyjmij mnie pokutujcego i przypadajcego jak dziecko pod opiek Twego paszcza, abym nie przestawa piewa Ci: raduj si Bogurodzico zawsze Dziewico.

Pie 8

Irmos: Poboni modziecy w piecu zostali zbawieni dziki wcieleniu Boga; wtedy byo ono wyobraone, teraz za dokonane, wszyscy przed caym wiatem chlubimy si piewajc Tobie: wychwalajcie dziea Boe i wywyszajcie Go na wszystkie wieki.

Wspbiesiadniku Apostow, ktry z Apostoami suysz witej Trjcy, przesawny Mikoaju raduj si, i podaruj mi rado dziki Twym modlitwom.

Sterniku zagubionych w burzy, Mikoaju, raduj si i ucisz burz moich namitnoci, ktra rozszalaa si we mnie od diabelskich podstpw, bowiem wicej ju nie mog znie, ale piewam Ci: raduj si pomocniku mj i gorcy Ordowniku.

Chwaa...

O jak wielce wypeniony jestem cierpieniem zadanym mi uderzeniami demonw i nie mog znie blu moich ran, a nie ma lekarza, ktry opatrzy by mi je; ale Ty, Mikoaju, opatrz moje rany i nama je olejem modlitw Twoich, abym zawoa do Ciebie: raduj si ojcze czcigodny.

I teraz...

Raduj si Krzewie nie spalajcy si, ktry Mojesz widzia na Synaju, raduj si Drabino, ktra ukazaa si Jakubowi, wielce Bogosawiona Bogurodzico zawsze Dziewico.

 

Pie 9

Irmos: Kady urodzony na ziemi niech weseli si duchem owiecajcym, niech triumfuje duchowa istota umysu, czczc wity triumf Matki Boej, i niech zawoa; Raduj si, przez wszystkich bogosawiona Bogurodzico zawsze Dziewico.

Otoczyy mnie sieci oszusta i uderzaj mnie kamienie grzechu, ale mam nadziej na pomoc Twoj i do Ciebie si zwracam ojcze; oddal prosz ode mnie wszelkie podstpy zego, abym zawoa: raduj si Mikoaju.

Pokonae niedouczonego Ariusza, zgasie pomie herezji, usyszae uwizionych w ciemnicy wojewodw, od ktrych przyje pozdrowienie. A my zapiewamy ci: raduj si Mikoaju wielce bogosawiony.

Chwaa...

Pewnego Agrika usyszae i w tym samym czasie syna jego Bazylego z rki Amira uratowae i oddae go rodzicom bez uszczerbku od Persw; i mnie take prosz uratuj, Mikoaju, a dusz moj obcion grzechami wyrwij z ognia gehenny.

I teraz...

Krlowo, Ktra urodzia wszystkich Krla i w onie nosia Tego, ktry dziery w doni cay wiat, zbaw mnie wielbicego Ci, najwitsza Wadczyni.

(Podobny do: Usyszcie niewiasty)

 

Wysawiajmy wszyscy wielkiego arcypasterza, hierarch i ordownika Miry Licyjskiej Mikoaja, bowiem wielu ludzi uratowa, ktrzy niesprawiedliwie mieli umrze, i cesarzowi ukaza si z Aalawiem we nie, anulujc niesprawiedliwy wyrok.

Chwaa...

I teraz...

Tropar do Bogurodzicy: Urodzia Dziewico Mdro w hipostazie i Sowo Przedwieczne, i Lekarza wszystkim, Chrystusa, ktry uleczy wrzody i rany mojej duszy przez dugi czas chorujcej od zych mych uczynkw, i zwyciy ze namitnoci mego serca.

Wiersze „na chwalitiech”, gos 5

(Podobny do: Radujcie si poszczcy)

Raduj si janiejca zorzo poranna przedwiecznej Trjcy wiatoci, gwiazdo tajemnego wiata Wadcy, hierarcho Chrystusowy Mikoaju; uprzedzaj mnie i lij Twe modlitwy o mnie do Boga naszego, niechaj uratuje mnie od wszelkiej napaci i uleczy choroby mego ciaa i duszy, ojcze. Bowiem Ty jeste moim pomocnikiem i z serdeczn skruch i z wiar woam do Ciebie: pro Chrystusa, aby darowa mi Sw wielk ask.

Raduj si witobliwy przywdco Cerkwi, niepokalane mieszkanie cnotliwych, Boa reguo nieskalanej witoci, dobry pasterzu, janiejcy, sawny, noszcy imi podobne wiatu; obdarowujcy litociwie potrzebujcych, sko si ku modlitwom, ktre wznosimy; serdeczny lekarzu chorych, warownio zbawienia naszego, ktrzy z wiar wysawiaj Tw pami.

Chwaa...

Gos ten sam: Raduj si reguo dla dcych do witoci, niewyczerpana krynico Boych cudw, upikszenie Cerkwi, bogosawiony, wietlista gwiazdo, ktra owietla kadego z nas promieniami Twego blasku, wity, ktry gorcymi modlitwami Twymi nas uwicasz, podporo niewzruszona, murze obronny wiary, mdl si do Chrystusa, aby darowa Sw wielk ask nam, ktrzy czcigodn Tw pami z mioci wielbimy.

I teraz...

Tropar do Bogurodzicy: Raduj si pieczci prorokw i zapowiedzi od Boga przemawiajcych Apostow, bowiem urodzia Boga prawdziwego, ktry przyj ciao w sposb niepojty dla umysu i sowa, Czysta, ktra dla nas urodzia Dobro, i przez ktr napeniamy si sodycz Bo, wielbimy pieniami Ciebie jako nasz Ordowniczk u wiatoci i jako mi Bogu nasz Pomocnic. Dziki Tobie, Najczystsza, stajemy si bogatsi w dobra niebieskie i godniejsi ycia wiecznego z Twoim Synem, ktry daje wiatu wielk ask.

Modlitwa do witego Mikoaja

O przesawny i najczcigodniejszy arcypasterzu, wielki cudotwrco, wicicielu Chrystusowy ojcze Mikoaju, czowieku Boy i wierny sugo, mu oczekiwany, dzbanie wybrany, silny filarze Cerkwi, wieczniku janiejcy, gwiazdo owiecajca i uwicajca wszelk istot; Ty jeste sprawiedliwy, jak feniks rozkwity, mieszkajcy w dobrach Boga Swego; ye w Mirach i Mir napenie miym Bogu zapachem, i teraz aromatyczny niewyczerpany olej Boej aski nam rozdajesz; przez dotknicie Twe przewity ojcze uwicio si morze, gdy rozdajce cuda Twoje relikwie przemieszczay si do Bari, aby od wschodu do zachodu wysawia Imi Boe. O janiejcy i wspaniay cudotwrco, chtny pomocniku, gorcy ordowniku, dobry pasterzu, ratujcy zebran owczarni sw od wszelkiej troski! Ciebie wysawiamy i Ciebie wielbimy jako nadziej dla wszystkich chrzecijan, rdo cudw, obroc wiernych, mdrego nauczyciela, ywiciela godnych, pocieszyciela paczcych, odzienie nagich, lekarza chorych, sternika pywajcych po morzu, oswobodziciela niewolnikw, opiekuna i pomocnika wdw i sierot, mdrego stra, agodnego wychowawc modych, pokrzepiciela starych, przewodnika poszczcych, uspokojenie trudzcych si, obfite bogactwo maluczkich i ubogich. Usysz nas modlcych si do Ciebie i przypadajcych do stp Twych pod Twoja obron, zechciej wstawi si za nami u Najwyszego, bagaj za nami miymi Bogu Twymi modlitwami tak bardzo potrzebnymi do zbawienia dusz i cia naszych; ochraniaj tarcz Sw wit miejscowo t (nazwa) i kade miasto i kade pastwo chrzecijaskie, i ludzi yjcych w nich od wszelkiego za; bowiem wiemy jak duo moe modlitwa sprawiedliwego ukierunkowana na dobro; gdy tylko Ciebie sprawiedliwego po wielce Bogosawionej Dziewicy Marii mamy jako ordownika naszego u Boga i pokornie prosimy Ci przedobry ojcze o gorce wstawiennictwo i pomoc; strze nas jako czuwajcy i dobry pasterz przed wszelkimi wrogami, zatraceniem, trzsieniem ziemi, gradobiciem, godem, powodzi, poarem, wojn, napadem cudzoziemcw, i w kadym nieszczciu i trosce podaj nam Sw pomocn do i otwrz dla nas drzwi Miosierdzia Boego; poniewa nie jestemy godni spoglda na wysoko niebios ze wzgldu na mnogo nieprawoci naszych; zwizani jestemy kajdanami grzechu, bowiem nie spenialimy woli naszego Stworzyciela i nie zachowalimy Jego przykaza. Dlatego skadamy kolana skruszonego i cierpicego naszego serca przed Stworzycielem naszym i prosimy Ci o Twe ojcowskie wstawiennictwo za nami u Niego; pom nam wity wybracu Boy, abymy nie zginli z nieprawociami naszymi; zbaw nas od wszelkiego za i od wszelkiej zej wieci, i uczy prawymi myli nasze, i utwierd serce nasze w prawdziwej wierze, abymy dziki twemu ordownictwu i wstawiennictwu nie zostali ponieni przez Stwrc naszego ani ranami, ani kltw, ani zaraz, ani innym gniewem Boym; ale niech zawsze yjemy w pokoju, i niech bdziemy godni widzie dobro na ziemi ywych, sawic Ojca, i Syna, i witego Ducha, w Trjcy Jedynego sawionego i wielbionego Boga teraz i zawsze i na wieki wiekw. Amen.

Druga modlitwa

O wity Mikoaju, szczeglnie wity wybracu Boy, gorcy nasz wspomoycielu, w cierpieniach naszych nieustajcy i chtny nasz pomocniku, pom mnie grzesznemu i zrozpaczonemu w obecnym yciu, wybagaj u Wadcy Boga, aby zechcia darowa mi wszystkie moje grzechy, ktre popeniem od modoci mojej a do chwili obecnej, uczynkiem, sowem, myl, i wszystkimi moimi zmysami; i przy odejciu mojej duszy pom mi nieszczsnemu, wybagaj u Wadcy Boga, Stworzyciela kadej istoty, aby zbawi mnie od powietrznych cierpie i wiecznej mki, abym zawsze wychwala Ojca, i Syna i witego Ducha, i Twoje modlitewne wstawiennictwo, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.

Trzecia modlitwa

O dobry ojcze Mikoaju, pasterzu i nauczycielu wszystkich, ktrzy z wiar prosz Ci o Twoj pomoc, i gorc modlitw wzywaj Ci, pospiesz si i wyprzed nasze proby, i obro owczarni Chrystusow przed napadajcymi na ni wilkami; ogrd i ochro wszelki kraj chrzecijaski Twymi witymi modlitwami od wszelkiej ziemskiej troski, trzsienia ziemi, napaci cudzoziemcw i wojny domowej, godu, powodzi, miecza i nagego nieszczcia; i tak jak zmiowae si nad trzema mami uwizionymi w ciemnicy i uratowae ich od gniewu cesarza i cicia mieczem, tak zmiuj si nade mn, bowiem umysem, sowem i uczynkiem cay jestem w ciemnoci grzechu, i uratuj mnie przed gniewem Boym i od wiecznej mki; niech z uwagi na Twe wstawiennictwo i pomoc, a z uwagi na Swe miosierdzie i ask Chrystus Bg da mi ciche i bezgrzeszne ycie doczesne, i zbawi mnie od stania po Jego lewicy, a zechce postawi mnie po prawicy Swojej ze witymi Swymi. Amen.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.