Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?f=30
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Ziemski raj

Ziemski raj

Dzikie zwierzęta, które udało się nam sfotografować poprzedniego lata i tej wiosny, nie wyczerpują naprawdę większej liczby zwierząt żyjących w pobliżu monasteru, a które udaje nam się czasami zobaczyć na naszych polach. I tak stada dzików „wyorują” nam ziemniaki, niszczą zboża, ryją łąki. Jelenie łamią młode drzewa, odzierają korę z drzew owocowych, widzieliśmy borsuki, lisy, kuny, łasice, gronostaje. Wiele gatunków jastrzębi, para kruków oraz wiele innych gatunków ptaków gnieździ się w lasach wokół monasteru. Trzeba mieć czas lub pasję fotografa, by to bogactwo Bożych stworzeń utrwalić i pokazać innym. Uważamy za słuszne podzielić się tym Bożym pięknem z Wami, dziękując Bogu za dar Jego stworzeń dla nas.

zdjecie_1.jpg zdjecie_2.jpg zdjecie_3.jpg zdjecie_4.jpg zdjecie_5.jpg zdjecie_6.jpg zdjecie_7.jpg zdjecie_8.jpg zdjecie_9.jpg zdjecie_10.jpg zdjecie_11.jpg zdjecie_12.jpg zdjecie_13.jpg zdjecie_14.jpg zdjecie_15.jpg zdjecie_16.jpg zdjecie_17.jpg zdjecie_18.jpg zdjecie_19.jpg zdjecie_20.jpg
© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.