Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?f=61
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Śwęto Pokrowu Przeczystej Bogurodzicy.

Śwęto Pokrowu Przeczystej Bogurodzicy.

Jubileusz 25 lecia święceń kapłańskich Ojców Archimandryty Nikodema i Ihumena Atanazego, Założycieli naszego Monasteru.

14 października – 1 października według starego stylu.

25 lat temu Ojcowie Nikodem i Atanazy jako mnisi przyjęli święcenia kapłańskie, aby w przyszłości powrócić do Polski z Ziemi Świętej i z Ameryki i założyć w Ujkowicach prawosławny Monaster. Jakie były początki Monasteru i ciernista droga Ojców do Prawosławia, to można ;przeczytać w historii Monasteru w dziale „wydawnictwa”.

Dziś dziękujemy Bogu za 25 lat służby Ojców w dziele budowania duchowego i materialnego naszego Monasteru.

01.JPG 02.JPG 03.JPG 04.JPG 05.JPG 06.JPG 07.JPG 08.JPG 09.JPG 10.JPG
© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.