Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=134
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Schyma mnisza braci Cypriana i Serafina » Podgld zdjcia
Bracia Cyprian i Serafin w szacie pokory, boso, bez pasa i nakrycia głowy jako pokutnicy stoją w d...

Bracia Cyprian i Serafin w szacie pokory, boso, bez pasa i nakrycia głowy jako pokutnicy stoją w drzwiach Cerkwi ze swoim ojcem duchownym, który poprowadzi ich przed ikonostas, gdzie oczekuje na nich O. Archimandryta (Opat) Monasteru. Bracia, jak syn marnotrawny modlą się słowami: „...lata swoje przeżyłem w grzechach, lecz na nieprzebrane bogactwo łask Twoich, Zbawco, patrząc dzisiaj moim biednym nie pogardzaj sercem, bo do Ciebie, Boże, mój Władco, z głębi duszy mej wołam w uniżeniu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie i nie śmiem nawet spojrzeć na niebiosa!”

zdjecie_23.jpg zdjecie_1.jpg zdjecie_2.jpg zdjecie_3.jpg zdjecie_4.jpg
© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.