Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=2653
Monaster w Ujkowicach » Galeria » PIELGRZYMKA SZLAKIEM WŁADYKI MICHAŁA KOPYSTYŃSKIEGO (1591 – 1610) - OBROŃCY PRAWOSŁAWIA W RZECZYPOSPOLITEJ PRZED SCHIZMĄ BRZESKĄ W 1596 ROKU. » Podgląd zdjęcia
...

Dnia następnego podobną przerwę wykorzystujemy na zwiedzanie najstarszej w Polsce murowanej cerkwi obronnej w dawnym Onufriewym Posadzie – dziś Posada Rybotycka. W tym miejscu znajdował się Monaster św. Onufrego ze słynną ikoną, co do której niektórzy sugerują, że wraz z uciekającymi przed tatarami Sanem i Bugiem mnichami mogła ostatecznie znaleźć się na brzegu Bugu w okolicach Jabłecznej, w której powstał Monaster św. Onufrego. Już w trzynastym wieku dolina Wiaru była swego rodzaju małym Atosem, gdzie osiedlali się mnisi uciekający z Węgier w Karpaty przed zaistniałymi po roku 1204 prześladowaniami. Monaster rybotycki wraz z Monasterami: św. Trójcy w pobliskiej miejscowości Trójca, św. Szymona Słupnika w Siemionowym Posadzie, św. Onufrego w Dobromilu i św. Mikołaja w Birczy tworzyły swoistą i mało dziś znaną enklawę świata duchowej kultury Bizantyjskiego Wschodu. W Monasterze św. Onufrego była szkoła ikonograficzna oraz przepisywano księgi.

20.JPG 21.JPG 22.JPG 23.JPG 24.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.