Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3337
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Łaska Boża prowadzi nas do dziecięctwa Bożego drogą wiary w Boskość Syna Bożego Jezusa Chrystusa Pantokratora – Króla, Prawodawcy i Sędziego. W Watopedzkiej ikonie, Bogurodzica wstrzymuje tę dłoń sprawiedliwości swojego Syna wyciągniętą nad grzesznym światem. Zwracając się do mnichów mówi: „Pomóżcie mi modlitwą i postem i życiem zgodnym z Ewangelią mojego Syna, wstrzymać karę Bożą, wiszącą nad zbuntowanym i apostatycznym światem, który przez pseudo - teologów i duchowych piratów, rujnuje Cerkiew Bożą fałszywą nauką i ludzkimi wymysłami zaprzeczającymi nauce Chrystusa o sądzie i karze, o Niebie i piekle, o życiu wiecznym w Królestwie Bożym i o wiecznym odrzuceniu. Pastuchy cerkiewne, wymyślili sobie „apokatastazę”, czyli teorię, która głosi, że niezależnie od tego, kto w co wierzy i jak żyje, i tak będzie przymusowo zbawiony. Dotyczy to nawet szatana!!!! Teoria ta sprzeczna jest z nauką Jezusa Chrystusa zawartą w Ewangelii, a przez Cerkiew Prawosławną została kilkukrotnie potępiona. O wprowadzenie jej w życie walczą ukryci wyznawcy lucyfera, dla których szatan jest bogiem.

05a.JPG 05b.JPG 05c.JPG 06.JPG 07.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.