Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3344
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego” [Jan 3.14-17] Jak te słowa Chrystusa brzmią w zestawieniu z nauką współczesnych pastuchów, którzy twierdzą, że zbawienie jest we wszystkich religiach, a w szczególności u Żydów.

10.JPG 11.JPG 12.JPG 13.JPG 14.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.