Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3346
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Niech powstanie Bóg i niech rozproszą się Jego wrogowie, i niech pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się rozpływa przy ogniu, tak niech zginą wrogowie od oblicza miłujących Boga i żegnających się znakiem Krzyża Świętego i z radością mówiących: Bądź pozdrowiony życiodajny Krzyżu Chrystusowy, który odpędzasz demony mocą ukrzyżowanego na Tobie Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zstąpił do piekła, podeptał moc szatańską i dał nam Ciebie, Krzyż Swój czcigodny, na odpędzenie wszelkiego nieprzyjaciela. O czcigodny i Życiodajny Krzyżu Chrystusowy, pomagaj nam z Przenajświętszą Włodarką naszą, Dziewicą Bogurodzicą, i wszystkimi Świętymi na wieki, wieków Amen”. Oto modlitwa pokonująca diabła. Tak również śpiewa Cerkiew na początku Jutrzni Paschalnej.

12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.