Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3369
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

W przeddzień święta, wieczorem 10/23 mają rozpoczyna się uroczyste „Całonocne Czuwanie” któremu przewodzi Archimandryta Nikodem, Ihumen Prawosławnego Monasteru św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach. Śpiewamy też Konadak na ten dzień: Uczcijmy świętą Dwójkę naszych Oświecicieli, Którzy przekładem Świętych Pism otworzyli nam Źródło do poznania Boga, z którego aż do dzisiaj obficie czerpiemy! Wysławiamy Was święci Cyrylu i Metody, Którzy stoicie przed Tronem Najwyższego i usilnie modlicie się za dusz naszych zbawienie.

35.JPG 36.JPG 37.JPG 38.JPG 39.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.