Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3375
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Ukraińskie dziewczęta dumne są z tego, że mogą być prawosławne i kultywować ukraińskie tradycje, które miały być zastąpione masową kulturą amerykańską. W Polsce mamy wielu wielbicieli i wyznawców Maltańskiego porozumienia. Polska Cerkiew Autokefaliczna od 1924 roku do 1948 była uznawana przez Matkę Moskwę, jako raskolniczeska i niekanoniczna. Święty patriarcha Tichon, który przed rewolucją był biskupem chełmskim w Prywiszlańskim Kraju, już jako patriarcha nie uznał autokefalii w Polsce nadanej przez patriarchat w Konstantynopolu. Po interwencji Stalina i zawiezieniu przez delegacje Cerkwi Polskiej do Moskwy Tomosu patriarchy Grzegorza VII, a tym samym zrzeczeniu się pierwszej autokefalii z 1924 roku, „Matka” Moskwa przyznała niekanonicznej córce znad Wisły, autokefalię „kanoniczną”, czyli bolszewicką, bo taka była wtedy Cerkiew w Związku Radzieckim. Moskwa ofiarowała Polsce radzieckiego Metropolitę Makarego, a rodzimy Metropolita Dionizy Walendyński został przez bolszewików aresztowany i uwięziony w Sosnowcu, gdzie w areszcie domowym, przebywał aż do śmierci. To były „arcykanoniczne” działania, które w Kraju nad Wisłą owocują aż do dziś duchem bolszewickim, czyli współpracą Cerkwi z wrogami Chrystusa.

41.JPG 42.JPG 43.JPG 44.JPG 45.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.