Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3376
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Duchowieństwo i wierni, jak co roku, śpiewają Akatyst na cześć świętych Cyryla i Metodego łącząc się w jeden zgody chór i prosząc Boga o mądrość, miłość, zgodę i jednomyślność narodów słowiańskich, których to cnót tak bardzo Słowianom brakuje. Sobór Kretyński, który odbył się w tym roku i wywołał liczne komentarze i sprzeciwy wśród wierzących, miał w planach rozpatrzyć sprawę przyznawania autokefalii lokalnym wspólnotom Prawosławnym w poszczególnych krajach. Nowo - powstałe republiki – tak jak Polska po odzyskaniu Niepodległości chcą mieć nie tylko polityczną niezależność, ale także i cerkiewną. Autokefalia [gr. autos kefali – własna głowa] oznacza, że Cerkwią w danym kraju kieruje niezależny biskup w randze Metropolity lub Patriarchy, niezależny od władzy cerkiewnej w innych krajach, często politycznie między sobą skonfliktowanych. np. jak to było przed drugą wojną światową pomiędzy sanacyjną Polską, a bolszewicką Rosją. Po drugiej wojnie światowej po interwencji Stalina, autokefalię przywrócono Gruzji, po raz drugi nadano Polsce, nadano ją również Czechosłowacji. Grecja ogłosiła autokefalię, ale patriarcha turecki przez wiele lat jej nie uznawał.

42.JPG 43.JPG 44.JPG 45.JPG 46.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.