Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3377
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Kontynuujemy nasze rozważanie o autokefalii. Dlaczego młode państwa otrzymując niepodległość, chcą mieć niepodległą Cerkiew, która będzie wolna od ingerencji zagranicznej władzy administracyjnej i kanonicznej. Należy tu jeszcze dodać, że każdy biskup z punktu widzenia państwa jest urzędnikiem państwowym, który podejmuje decyzje nie tylko duchowe ale również administracyjne, Z tego powodu każda nowo powstała władza państwowa, życzy sobie, aby biskupi nie podlegali władzy żadnych zagranicznych ośrodków. Miało to miejsce w Polsce (i ma miejsce w każdym kraju) w latach przedwojennych. Władza w Polsce bojąc się zalewu bolszewizmu, nie chciała mieć w kraju Prawosławnych biskupów, którzy byli by podlegli patriarsze Tichonowi w Moskwie, z tego, że patriarcha Tichon był pod bardzo silną presją bolszewików, którzy przez jego osobę, mogliby ingerować w sprawy polskie. Metropolita Warszawski Jerzy optował za przyznaniem Polsce autokefalii, co oznaczało dla bolszewików,zdradę, pychę, chęć oderwania się od matki Cerkwi. Są to słowa prawosławnego biskupa z Polski wyrażającego się krytycznie o pragnieniach Ukraińców, proszących Moskwę o przyznanie jej autokefalii. Dzięki Stalinowi Polska otrzymała Autokefalię. Praktyka pokazuje, że cesarze lub też sekretarze partii potrafią zmusić biskupów do uznania niezależności innych Cerkwi. W Polsce Metropolita Jerzy został zastrzelony przez „kanonicznego” obrońcę praw bolszewickiej cerkwi w Polsce – Poczajowskiego Archimandrytę Smaragda. Metropolita Jerzy w oczach Smaragda był raskolnikiem i zdrajcą świętej rosyjskiej cerkwi chociaż była bolszewicka. Było wielu przeciwników autokefalii, tak jak A. Smaragd pragnących by Prawosławni w rzeczpospolitej podlegali Polsce.

43.JPG 44.JPG 45.JPG 46.JPG 47.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.