Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3378
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Po roku 1990 Moskwa nie przyznała autokefalii nowo powstałemu państwu ukraińskiemu, ponieważ była związana porozumieniem maltańskim, a oprócz tego ¾ duchowieństwa Cerkwi rosyjskiej pochodziła z Ukrainy. np. zastępca patriarchy Pimena był Metropolita Kijowski Filaret. On organizował obchody 1000- lecia chrztu Rusi kijowskiej w 1988 oku, najpierw w ówczesnym Zagorsku, a potem uroczyście w Kijowie. Inny przykład: po uzyskaniu niepodległości przez Macedonię Serbska Cerkiew aż do dziś nie uznaje autokefalii Cerkwi Macedońskiej, a powód jest ten sam: uszczupli nam się władza (nad Macedonią, Ukrainą itp.) zmniejsza się dochody i nie będziemy mogli mieszać się w sprawy innego państwa. Nie zdarzyło się w historii Cerkwi, aby dobrowolnie sami biskupi podjęli decyzję i wg sprawiedliwości ewangelicznej, większość przyznała niezależność mniejszości. Dzieje się tak najczęściej, że zdesperowana Cerkiew w nowym państwie sama ogłasza autokefalię, tak samo jak państwo ogłasza niezależność polityczną, ale pokorne duchowieństwo (najbardziej pokorni biskupi) nie chcą się godzić na pokojowe odstąpienie od władzy. Wolą raczej by powstała schizma (raskoł). Wyklina się wtedy młodą Cerkiew, nie uznając jej jej kanoniczności i neguje się wszelkie jej działania, tak duchowe jak i administracyjne. W taki oto sposób Ukraina obok rzymsko-katolickiego Kościoła i grekokatolickiego, nadal posiada moskiewski patriarchat, jako dziedzictwo po związku radzieckim i nie uznawaną Cerkiew ukraińską kijowskiego Patriarchatu. Jak wspomnieliśmy na początku, sprawę nadawania autokefalii na Sobór kretyński miała opracować cerkiew w Polsce, tymczasem okazało się, ze moskiewskiemu jak i tureckiemu patriarsze nie w głowie dzielenie się władza z podległymi im cerkwiami. Lepiej niech trwa nienawiść i wzajemnie oskarżanie się brak łaski Bożej.

44.JPG 45.JPG 46.JPG 47.JPG 48.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.