Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3384
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

W imieniu całej Wspólnoty Monastycznej i wszystkich dzieci duchowych i przybyłych pielgrzymów, Jego Wysokopreoswiaszczeństwo Kyr Dymytria, przywitał Archimandryta Nikodem, Ihumen Cyrylo - Metodiańskiego Monasteru w Ujkowicach. Monaster pozostaje wierny kanonom i dogmatom Świętego Prawosławia. Odcina się od wszelkiego modernizmu i współczesnych herezji o których pisaliśmy wyżej. Jeżeli komuś spośród modernistów nie podoba się stanowisko ujkowickiego Monasteru, nie musi do niego przyjeżdżać ponieważ są tysiące i miliony wiernych prawosławnych na świecie, którzy znają Monaster w Ujkowicach i uważają go za swój, chociaż należą do wszystkich jurysdykcji, a łączy nas wszystkich jedna prawosławna wiara. Sama Ukraińska Prawosławna Cerkiew Kijowskiego Patriarchatu posiada kilkanaście milionów wiernych, trzynastu Metropolitów, kilkudziesięciu biskupów, około trzydzieści Diecezji w kraju i kilka poza granicami. Sama Diecezja Drohobycko - Samborska, która kiedyś wchodziła w skład Diecezji Przemysko - Samborskiej posiada ponad trzysta sześćdziesiąt parafii i kilkaset tysięcy wiernych, a więc więcej niż cała Cerkiew Prawosławna w Polsce.

50.JPG 51.JPG 52.JPG 53.JPG 54.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.