Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3385
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i otrzymaniu autokefalii z Konstantynopola, około ¾ Prawosławnych Rzeczpospolitej stanowili Rusini - Ukraińcy. Od czasów świętego Włodzimierza a później Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów, stara Metropolita Kijowska była połączona więzami zależności z Konstantynopolem. Hetman Bohdan Chmielnicki oddała Ukrainę pod panowanie Rosji. Moskiewska Cerkiew bez zgody Konstantynopola przyłączyła niezależną Metropolię Kijowską pod panowanie Moskwy. Konstantynopol nigdy się na ten akt bezprawia kanonicznego nie zgodził, ale cóż, kto może się przeciwstawić największej i zawsze mającej rację kanonicznej Cerkwi Rosyjskiej?. Obecna Cerkiew Moskiewskiego jest kontynuacją i przykładem takiego zachowania biskupów, kiedy to z raz zdobytego terytorium bez wojny nie można się wycofać, chyba, że przyjdzie jakiś Stalin i swoim autorytetem rozkaże biskup oddać Ukrainę Ukraińcom.

51.JPG 52.JPG 53.JPG 54.JPG 55.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.