Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3386
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Świętych Ojców naszych Cyryla i Metodego żądni władzy i zdobywania dla siebie nowych terytoriów biskupi Rzymscy chrześcijańskiego cesarstwa, ale narodu niemieckiego. Misja świętych Cyryla i Metodego na Wielkiej Morawii wśród Słowian zahamowała ekspansyjne zapędy niemieckich biskupów, dlatego znienawidzono Apostołów Słowian, a świętego Metodego jako Metropolitę uwięziono na trzy lata, jako zagrożenie dla własnych interesów. Na Ukrainie dziś sytuacja się powtarza. Powstanie niezależnej Ukrainy, a co za tym idzie ogłoszenie niezależnej Ukraińskiej Cerkwi stało się zagrożeniem dla radzieckiego „Cesarstwa Rosyjskiego”, a w szczególności dla jego Cerkwi. A więc nie za wiarę prześladowano św. Cyryla i Metodego, ale z powodu jurysdykcji. Mówienie dzisiaj o ukraińskich raskolnikach nie wypływa z różnicy w wierze, ale ma swoje źródło w jurysdykcji, czyli kto ma rządzić ukraińską Cerkwią.

52.JPG 53.JPG 54.JPG 55.JPG 56.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.