Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3392
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Pod koniec Liturgii Metropolita Kir Dymitrij ofiarował Monasterowi kopię lwowskiej ikony Bogurodzicy. Oryginał ikony z 15 wieku znajduje się we lwowskim muzeum. Kilka lat temu, Władyka Dymitrij przywrócił w swojej Diecezji kult tej starodawnej ikony przez uroczyste prosławienie jej wiernej kopii, która obecnie odbiera cześć w katedralnym Soborze Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi w mieście Lwowie. Tę nową kopię, Władyka specjalnie zamówił dla Monasteru w Ujkowicach na znak duchowej jedności w wierze Prawosławnej, a szczególnie w miłości do Bogurodzicy, Która wszystkim nam wskazuje na Jezusa Chrystusa Syna Swego, jakby chciała do nas powiedzieć do nas dzisiaj: „Oto wasza Prawda, Droga i Życie. Zróbcie wszystko, co Syn mój wam powie”

56b.jpg 57.JPG 58.JPG 59.JPG 60.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.