Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3409
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgląd zdjęcia
...

Potop, który oczyścił ziemię ze zdegenerowanej rasy ludzkiej wobec rodziny sprawiedliwego Noego umieścił na niebie łuk tęczy na znak przymierza człowieka z Bogiem. Ile razy widzimy na niebie tęczę, tyle razy powinniśmy pamiętać o słowach Jezusa Chrystusa, że w czasach ostatnich będzie tak, jak za dni Noego. „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego” [Mat. 37-39]

73.JPG 74.JPG 75.JPG 76.JPG 77.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.