Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3454
Monaster w Ujkowicach » Galeria » CZY WIERZYSZ??? » Podgląd zdjęcia
...

Zwiedzeni chrześcijanie – ewolucjoniści, idący za podszeptami diabła i jego sług, zaprzeczają Biblijnej nauce o stworzeniu świata w sześć dni i zaliczają ją do pobożnych bajek. Jeżeli księga Rodzaju jest tylko żydowską bajką, to z tego wynika, że Bóg jest kłamcą, ponieważ każe nam wierzyć w jakieś nieprawdziwe historii o istnieniu Adama i Ewy, o Raju, w szatanie i grzechu pierworodnym. Wszystkie te dogmaty wiary, chrześcijanie – ewolucjoniści świadomie lub nieświadomie, ale odrzucają. Tym samym negują sens wcielenia się Chrystusa i Jego ofiary na Krzyżu za upadłą ludzkość.

08.JPG 09.JPG 10.JPG 11.JPG 12.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.