Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=3614
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Wiosna - jesień 2018. Spotkanie ze Świętymi Ojcami Cerkwi. » Podgląd zdjęcia
...

"Opowiadał abba Makary: "Kiedyś idąc przez pustynię znalazłem czaszkę ludzką, wyrzuconą na powierzchnię ziemi; i kiedy poruszyłem ją laską, czaszka do mnie przemówiła. Zapytałem: "Kto ty jesteś?" Odpowiedziała mi czaszka: "Byłem kapłanem bałwanów, które tu kiedyś czcili poganie; ale ty jesteś Makary, który ma Ducha Świętego: ilekroć się litujesz nad tymi, którzy są w męce piekielnej, i modlisz się za nich, odczuwają trochę ulgi?". Starzec zapytał: "Na czym polega ta ulga i jaka jest ta męka?" Odpowiedziała czaszka: "Jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak głęboka jest otchłań ognia pod nami, a my od stóp do głów zanurzeni jesteśmy w ogniu. I nie możemy sobie wzajemnie spojrzeć w twarz, bo grzbietami przylegamy jeden do drugiego. Otóż kiedy ty modlisz się za nas, częściowo widzimy swoje twarze, i na tym polega nasza ulga". Starzec zapłakał i rzekł: "O nieszczęśliwy to dzień, w którym narodził się człowiek!" I pytał dalej: "Czy istnieje jeszcze większa męka?" Czaszka odpowiedziała: "Cięższe męki znajdują się pod nami". Starzec pytał: "A kto je cierpi?" Czaszka odrzekła: "Myśmy nie znali Boga, więc doznajemy trochę litości; ale ci, którzy Go znali, a zaparli się Go albo nie wypełnili Jego woli, są tam poniżej nas". Wtedy starzec wziął czaszkę i pogrzebał ją."

87.JPG 88.JPG 89.JPG 90.JPG 91.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.