Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/photo.php?id=730
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Wizyta Arcybiskupa Szymona » Podgląd zdjęcia
...

Po modlitwie przed Cudowną Ikoną Watopedzkiej Bogurodzicy i ucałowaniu najświętzego miejsca w cerkwi - ołtarza O. Archimandryta Nikodem zapoznał Władykę z historią tego świętego miejsca - ciężkiego podwigu mnichów cyrylo-metodiańskich.

01.JPG 02.JPG 03.jpg 04.JPG 05.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.