15.02.2007 - Modlitwa świętego Efrema w Wielkim Poście

Bogarodzico Dziewico, raduj się łaski pełna Maryjo, Bóg z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Boś Ty zrodziła nam Chrystusa, Zbawiciela dusz naszych. (pokłon doziemny)

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi.

Chrzcicielu Chrystusowy, wszystkich nas wspomnij abyśmy wyzwoleni byli z przewin naszych, bo Tobie dano łaskę wstawiać się za nami..

(pokłon doziemny)

Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Módlcie się za nas święci Apostołowie i wszyscy święci, abyśmy wyzwoleni zostali od zła i wszelkiego nieszczęścia, albowiem w Was mamy przed Zbawicielem gorących orędowników. (pokłon doziemny)

Pod Twoją obronę uciekamy się Bogarodzico, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, jedyna czysta i błogosławiona.

Boże zmiłuj się. (40 razy) Boże pobłogosław.

Kapłan: Błogosławiony jest Chrystus, Bóg nasz teraz i po wszystkie czasy i na wieki wieków.

Wierni: Amen.

Kapłan: Królu Niebieski, Cerkiew umocnij, wiarę utwierdź, narody pokory naucz, świat ucisz, ten święty monaster (wioskę lub miasto) w dobrym zachowaj, i tym, którzy wcześniej odeszli, udziel mieszkania ze sprawiedliwymi a nas w pokucie i wyznawaniu grzechów przyjmij, Władco, i ulituj się, jako dobry i ludzi miłujący.

Wierni: Amen. Boże zmiłuj się. (3 razy) Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Zaiste godne i sprawiedliwe jest błogosławić Cię, Bogarodzico, zawsze błogosławioną i przeczystą Matkę Boga naszego. Czcigodniejszą od Cherubinów i nieporównanie sławniejszą od Serafinów, któraś w Dziewictwie Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą Bogarodzicę uwielbiamy.

Imieniem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, pobłogosław Ojcze.

Kapłan: Przez modlitwy świętych Ojców naszych, Zbawicielu nasz, Jezu Chryste, Boże nasz, zmiłuj się nad nami. Amen.

Wierni: Amen.

Modlitwa św. Efrema:

Boże i Władco żywota mojego, ducha lenistwa, niedbalstwa, chęci władzy i pustosłowia zabierz ode mnie. (pokłon doziemny)

Ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości daruj mi, słudze Twemu. (pokłon doziemny)

Tak, Władco i Królu, daj mi widzieć grzechy moje i nie osądzać brata mego, bo tylko Ty błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. (pokłon doziemny)

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (4 małe pokłony)

Boże oczyść grzechy moje i zmiłuj się nade mną. (4 małe pokłony)

Bez liczby nagrzeszyłem, Boże przebacz mi. (4 małe pokłony)

Boże i Władco żywota mojego, ducha lenistwa, niedbalstwa, chęci władzy i pustosłowia zabierz ode mnie.

Ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości daruj mi, słudze Twemu.

Tak, Władco i Królu, daj mi widzieć grzechy moje i nie osądzać brata mego, bo tylko Ty błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. (pokłon doziemny)

 

Przenajświętsza Trójco, Jednoistotne Panowanie i Nierozdzielne Królestwo i wszelkiego dobra przyczyno! Bądź łaskawa w tym czasie nam grzesznym, obmyj wszystkie nasze zmazy i oświeć nasze myśli, abyśmy zawsze wyśpiewywali i wołali: Jeden jest Święty, Jeden jest Władca, Jezus Chrystus, w chwale Boga Ojca. Amen.