07.04.2007 - List Paschalny 2007

Umiłowani w Chrystusie Zmartwychwstałym Bracia i Siostry!

Jak co roku, tradycyjnie już pragniemy tym pismem zagościć w Waszych domach, Waszych Rodzinach i osobno w sercu każdego z Was. W ten sposób wyrażamy Wam, Bracia i Siostry naszą wdzięczność i pamięć o Was. Niech ten list paschalny umocni naszą miłość do Chrystusa Zmartwychwstałego, zawiąże silniejszy węzeł miłości i współodpowiedzialności za siebie wzajemnie, za naszą Cerkiew i za Monaster w Ujkowicach.

  1. Na początku wyrażamy bardzo serdeczne podziękowania grupom kolędniczym z Hajnówki i okolic, z Bielska i Białegostoku, które podjęły trud wsparcia Monasteru w celu spłacenia materiałów budowlanych za rok 2006, czy zakup nowego materiału, potrzebnego do dalszej budowy... SPASI HOSPODY!
    Dziękujemy wszystkim Wam, Bracia i Siostry, którzy przyjęliście kolędników zbierających ofiary na Ujkowicki Monaster z błogosławieństwem Jego Błażeństwa Kyr SAWY, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Diecezji Warszawsko-Bielskiej, oraz w Diecezji Białostockiej z błogosławieństwem Najprzewielebniejszego Kyr JAKUBA, Biskupa Białostocko-Gdańskiego. Spasi Hospody za życzliwość i zrozumienie naszej sytuacji materialnej na Podkarpaciu, za pamięć, za ofiary i za modlitwy. To dzięki Waszej ofiarności budujemy ten nasz wspólny Monaster, aby nie zaginęła pamięć o dawnej świetności Prawosławnej Eparchii Przemysko-Samborsko-Sanockiej, która liczyła ok. 3 mln. wiernych i ponad 160 prawosławnych monasterów! Nie wolno nam zapomnieć o przeszłości. Monaster w Ujkowicach pragnie kontynuować dawne tradycje prawosławne Podkarpacia i czynnie przyczyniać się do rozwoju chrześcijaństwa wschodniego na tych terenach. Jest nas tu bardzo mało, choć za granicą, 15km. od Monasteru jest wielka prawosławna Ukraina. Obecnie bez Waszej pomocy nie zbudujemy tego Monasteru, ponieważ władzom świeckim i innym on nie jest potrzebny. Potrzebny jest on tym wszystkim, którzy autentycznie szukają zbawienia, wierzą po prawosławnemu i ufają bezgranicznie Przeczystej Bogurodzicy.
  2. Zwracamy się do Was, drodzy Bracia i Siostry, za pomocą tego listu o pomoc materialną potrzebną w tym roku do budowy Monasteru. W czasie rozliczania podatku dochodowego można jeden procent przekazać na organizacje dobroczynne, monastery czy inne organizacje religijne. Jeżeli tego procentu nie ofiarujemy na cel dobroczynny, przepada on na cele niewiadome. Podajemy Wam nasz numer konta: 33124017761111000019362322 (PKO S.A. Przemyśl, ul. Jagiellońska 7, z dopiskiem „Ofiara na monaster Św. Cyryla i Metodego"). Ufamy, że znajdziemy u Was zrozumienie i wspomożecie nas tak, jak wspomogliście nas w zbiórce na wodociąg czy traktor. SPASI HOSPODY!
  3. W tym roku, 23 maja rozpocznie się uroczystość ku czci Śww. Cyryla i Metodego o godzinie 17 -Wseniczna, Akatyst do Śww. Cyryla i Metodego oraz Paraklis do Najświętszej Bogurodzicy Watopedzkiej z okazji 1200 lat od Cudu Watopedzkiego. 24 maja - godz. 4:30 pierwsza Liturgia Święta a po niej poświęcenie wody… O 9:30 przywitanie Biskupów na czele z naszym Arcypasterzem Kyr ADAMEM, Arcybiskupem Przemysko-Nowosądeckim, a o 10:00 uroczysta Święta Liturgia. Po Liturgii Krestnyj Chod, a po nim zapraszamy wszystkich Pielgrzymów na obiad. Zapraszamy do licznego udziału w tym Prazdniku, aby podziękować Bogu za dar Braci Sołuńskich i za Święte, Słowiańskie Prawosławie. Szczególnie gorąco zapraszamy Braci i Sióstr z Bractwa Śww. Cyryla i Metodego do czynnego uczestnictwa w tym Waszym Prazdniku i Waszym Monasterze. Wpiszcie sobie na trwałe to Święto w kalendarz Bractwa, ponieważ Monaster Cyrylo-Metodiański jest w Polsce tylko jeden. A że jest on w Ujkowicach na Podkarpaciu, w morzu innosławnych, to tym bardziej zobowiązuje wspólne zorganizowanie tego Święta dla dobra całej naszej Cerkwi w Polsce.
  4. W roku obecnym dnia 21 stycznia wg. juliańskiego kalendarza, a według gregoriańskiego – 3 lutego wypadła rocznica Wielkiego Jubileuszu Cudu Watopedzkiego. Z tej racji, że staliśmy się godni posiadać Cudotwórczą Kopię Watopedzkiej Ikony, w której cud przemiany i wstrzymywania karzącej ręki Syna i Boga przez Bogurodzicę trwa nieustannie od 21 stycznia 807 roku do dziś, łączymy się duchowo ze wszystkimi czcicielami Bogurodzicy Watopedzkiej. Ponieważ wstęp na Św. Górę Atos nawet dla prawosławnych mężczyzn jest ograniczony, nie wspominając już o zakazie wjazdu kobiet na Atos, pozostaje nam w Polsce, a dokładnie w Ujkowickim Monasterze jedyna okazja pokłonić się przed Jej cudowną Ikoną i podziękować za ten cud wstrzymywania karzącej ręki Syna. Sam dzień 21 stycznia w naszym klimacie nie odpowiada na zorganizowanie oprawy świątecznej i zaproszenia Was do Ujkowic z powodu braku świątyni i pomieszczeń właściwych na przyjęcie pielgrzymów. Będziemy w tym roku łączyć to święto z uroczystością Cyryla i Metodego 23-24 maja. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych, którzy od Ikony Watopedzkiej Bogurodzicy otrzymali jakiekolwiek łaski.

Życzymy Wam spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!

Wasz Archimandryta NIKODEM z braćmi.