12.04.2017 - Zmartwychwstanie Chrystusa 2017

Chrystos Woskres !!!

Chrystus Zmartwychwstał !!!

 

„Zbawca nasz Jezus Chrystus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,

aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.”

(Flp 2, 8-10).

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym!

Jezus Chrystus, Bóg nasz i Zbawiciel zwraca się do nas tymi słowami: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” [Jan 11. 25-26].

Jego zmartwychwstanie, jakie dokonało się blisko 2000 lat temu w Jerozolimie, zmieniło całą historię świata, otworzyło nam utraconą drogę do Boga i stało się dla nas – ludzi żyjących dla Chrystusa, źródłem siły i nadziei na Boże miłosierdzie i sprawiedliwość.

 

Niewierzący, bluźniercy, szydercy i wszyscy bezbożnicy żyjący dla szatana i pożądliwości tego świata, kpią sobie z męki i zmartwychwstania Chrystusowego. Nie korzystają z czasu Bożego miłosierdzia, ale prześladują wiernych Bogu, tworzą piekło na ziemi i jak widzimy, za swe czyny najczęściej pozostają bezkarni.

My zaś, ludzie oddani Jezusowi Chrystusowi musimy znosić te wszystkie męki i nie jeden raz zdaje się, że zło zwycięży, a nasze cierpienia są bez większego pożytku ...

Bracia i Siostry, pamiętajcie o tym, że Jezus Chrystus nie jest słaby, ale bardzo cierpliwy, a Jego milczenie jest tylko oczekiwaniem, zaś w odpowiednim czasie, każdy z ludzi żyjących na ziemi odbierze zapłatę za swe czyny.

 

Choćby ktoś umarł za wierność Bogu – był zamęczony na wzór Samego Zbawiciela, otrzyma za to szczęście niepojęte, jakiego tutaj na ziemi oko nie widziało i serce nie odczuło. Bluźniercom zaś, niewierzącym, i wszystkim innymi walczącym z Bogiem, zostanie wypłacona „nagroda” razem z szatanem – wieczne potępienie w jeziorze ognia [Ap. 21.8]

 

Bracia i Siostry, niech zmartwychwstały Bóg nasz Jezus Chrystus wleje Wam w serca wiele Swej paschalnej radości, zagasi wszelkie smutki, umocni wiarę, da Wam duchową mądrość i siłę, która tak bardzo konieczna jest do przezwyciężania trudności, oraz ofiaruje wszystko inne, co potrzebne dla Waszego życia i zbawienia.

 

Z miłością w Chrystusie Zmartwychwstałym

Archimandryta Nikodem

Ihumen Prawosławnego Monasteru

świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach

wraz z Ojcami i Braćmi********************************Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska!

Na całym świecie trwa ogromna walka duchowa. Ludzie służący złu, walczą z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym oraz ze wszystkimi ludźmi, należącymi do Boga. W wielu krajach dokonuje się to przy pomocy wojen, przewrotów i krwawych prześladowań. W innych, walka toczy się o dusze ludzkie, w szczególności o dusze ludzi młodych, których najłatwiej jest zwieść i często bezpowrotnie zepsuć.

 

Bracia i Siostry, dołóżcie wszelkich starań, aby wychować Wasze dzieci, gdyż jeśli popełnicie błędy, mogą one stać się już nieodwracalne! Sprawdzajcie to, czego dzieci się się uczą w szkole, co robią, czym się interesują, co oglądają i jakiej muzyki słuchają. Strzeżcie ich dusz od pokus i grzechów tego świata. Módlcie się za swoje dzieci i wnuki, zabierajcie je do cerkwi i do Monasterów i uczcie życia duchowego, aby nie zdziczały Wam przed internetem i nie wyrosły na wrogów Chrystusa i Prawosławia.

 

Wykorzystujcie czas jaki posiadacie, gdyż on szybko ucieka i jeśli go zmarnujecie, powtórki już nie będzie. Kto się modli mało, niech stara się o więcej; kto nie umie, niech się uczy... Najważniejsze, aby chcieć i próbować się zmienić, aby rezygnować z pustych i łatwych rozrywek, z telewizora, alkoholu itp. które wcale nie przynoszą szczęścia, a zamiast tego, stawajcie na kolana i módlcie się. Jeśli modlitwa Wasza będzie szczera i wytrwała, to Bóg jej wysłucha i pomoże każdemu z Was w pokonaniu Waszych problemów. Oddawajcie swe życie i przyszłość w ręce Przeczystej Bogurodzicy, gdyż Ona ciągle depcze podłe zamiary diabła i skutecznie ratuje ogromne ilości dusz ludzkich. Kto z dziecięcą wiarą i zaufaniem błaga Matkę Bożą o ratunek i przewodnictwo w życiu - nie zginie.

 

Bracia i Siostry, wielu z Was chorując, udaje się szukać pomocy u tzw. szeptuch, które jak wielu myśli - „modlą się” i przynoszą pomoc. Unikajcie ich jak ognia piekielnego, gdyż babki te jawnie lub w ukryciu, zajmują się różnego rodzaju czarami, a za „pomoc” jaką mogą ofiarować płaci się ogromną cenę. Ludzie korzystający z usług szeptuch, bywa, że są uleczeni, ale bardzo często w miejsce pierwszej choroby zaczyna się druga; w miejsce drugiej pojawia się jeszcze inna – trzecia itd. W każdym zaś wypadku, w zamian za zdrowie ciała, zaczynają się problemy duchowe: różnego rodzaju napaści demoniczne, problemy z modlitwą i wiarą, nieszczęścia, lęki, kłótnie i nienawiści, jakie wchodzą w całe rodziny zdawałoby się z nieznanego powodu. W najgorszych wypadkach dochodzi do opętań złymi duchami.

 

Pamiętajcie, że jedynym Dawcą zdrowia i szczęścia jest Bóg i bez Jego błogosławieństwa nie można być zdrowym. Dlatego w trudnych sytuacjach zaczynajcie od pokajania za grzechy i cierpliwej modlitwy, od poprawy swojego życia, a nie od bezmyślnego poddawania się kołduńskim praktykom babek, które już po pierwszych kilku modlitwach odmówionych na pokaz, zaczynają swoje diabelskie rytuały i mamrotanie zaklęć, jakich nie mogą na głos wypowiadać. Zamiast tego, proście o pomoc i modlitwę w cerkwiach i Monasterach, a za taką postawę Bóg każdemu może przywrócić zdrowie, czy to za sprawą lekarzy, czy nawet w cudowny sposób.

 

Pamiętajcie, że bez porównania lepiej jest pocierpieć z Chrystusem i za swoje trudy osiągnąć zbawienie, niż mieć zdrowe, ale poddane diabłu ciało i pójść razem z nim na wieczne potępienie.

 

Bracia i Siostry, pamiętajcie słowa dwóch wielkich Świętych. „Gdy osłabnie modlitwa, świat zginie. Gdy na ziemi zabraknie tych, którzy się modlą, świat umrze. Nadejdą wielkie nieszczęścia, są one już teraz. Świat trwa dzięki modlitwie Świętych …” - Święty Sylwan Atoski.

 

„Czyńcie dobro ażeby wasza dobroć uratowała was. Ziemia już w połowie stała się piekłem, antychryst stoi u drzwi i już nie puka ale włamuje się. Wy ujrzycie antychrysta, on postara się królować na całej planecie. Wszędzie będą prześladowania" – zmarły w 1995 roku, święty cudotwórca Gabriel (Urgebadze).

 

Kończąc nasze życzenia pragniemy przypomnieć, że aby istnieć, trzeba wspólnie troszczyć się i rozwijać dzieła Cerkwi. Aby ta nasza ujkowicka latarnia Prawosławia nie zagasła, potrzebna jest również Wasza chrześcijańska odpowiedzialność i pomoc.

 

Mnisi Monasteru Św. Cyryla i Metodego