14.05.2005 - Zdjęcie Braci monasteru Śww. Cyryla i Metodego w Ujkowicach

Bracia Bracia

Zdjęcie Braci monasteru Śww. Cyryla i Metodego w Ujkowicach