środa, 07 kwiecień 2021 16:08

02.01.2014 - BOŻE NARODZENIE 2014

„Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje - jako słońce niebo jaśnieje! Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził!” CHRYSTOS RAŻDAJETSIA !!! Czemu Pasterze do Groty spieszą i swoje dary Dziecięciu niosą? Bo Jezus Chrystus nam się narodził, aby nas od skąpstwa, zawiści i kamiennego serca oswobodził! Czemu Królowie za Gwiazdą śpieszą i drogie dary Dziecięciu niosą? Po raz kolejny nasz słodki Zbawiciel - Jezus Chrystus - pozwala złożyć Siebie w Betlejemskim żłobku, aby wyciągnąć nas z grzechowego gnoju. Czy chcemy za Nim podążąć, jak wschodni Mędrcy, którzy przez swoją wiarę, miłość i nadzieję spotkali prawdziwego Zbawiciela i jedynego Mesjasza i Którego przyjęli do swoich serc. Oni doskonale zrozumieli, że Chrystus wymaga od nas wysiłku podążania za Gwiazdą Ewangelii i szukania Go przez całe życie w Jego dziełach stworzonych na ziemi – bo wszystko, co stworzył Bóg – głosi Jego chwałę! Trzeba tylko szukać Boga w życiu – jak uczynili to trzej Królowie i wierzyć, że tylko Ewangelia Chrystusa jak Gwiazda może nas doprowadzić do spotkania z naszym Zbawicielem. Kto zamknął serce na Ewangelię – ten jak Herod i cała Jerozolima nie widzi jej blasku, drży ze strachu przed prawdziwym Zbawcą i z namowy diabła, chce zabić Syna Bożego…
środa, 07 kwiecień 2021 16:08

02.01.2014 - WYJAŚNIENIE

Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska ! W związku z tym, że w wysłanym do wielu z Was liście znalazło się nieprecyzyjnie sformułowanie dotyczące grup kolędniczych nie związanych z naszym Monasterem, pragniemy ponownie i dokładniej wyjaśnić, że wszystkie osoby i grupy kolędnicze, które posiadały dokument wydany w Monasterze z umieszczonym na nim pisemnym błogosławieństwem Metropolity Warszawskiego Sawy lub Arcybiskupa białostocko-gdańskiego Jakuba, były dla nas znane, a wszystkie pieniądze, jakie przy okazji kolędowania zostały przez te grupy zebrane na nasz Monaster, zostały do nas wysłane. Niezależnie od tych, znanych nam grup i osób, które przeważnie w tym samym składzie kolędowały już od wielu lat, zdarzyło się, że pojawiły się inne, nie znane dla nas grupy, które można było rozpoznać po tym, że nie posiadały pisemnego błogosławieństwa od Władz Cerkiewnych. Tak jak zostało napisane - w tym roku postanowiliśmy, że nie będziemy brać udziału w „przemyśle kolędniczym”. Okres Świąt Bożego Narodzenia jest czasem, kiedy wydatki na wszystkie produkty potrzebne do godnego przygotowania świątecznego stołu, na choinki i nieodłączne ozdoby oraz opłacenie wszystkich innych spraw są bardzo duże. My w tym czasie nie chcemy być dla Was dodatkowym obciążeniem. Każdy więc, kto będzie chciał kolędować, może to robić w swoim własnym gronie – wśród przyjaciół i…
30 lat temu w dzień Pokrowu Przeczystej Bogarodzicy, hierodiakoni Nikodem i Atanazy w czasie uroczystej Liturgii, w Soborze św. Mikołaja w Chicago, z rąk biskupów Innocentego Lotockiego oraz biskupa białoruskiego z Chicago Wladimira Tarasewicza przyjęli święcenia kapłańskie. W tamtym czasie, nikt z żyjących z nimi, łącznie z biskupem Innocentym, nie wierzył w ich powrót do Polski, tymczasem to co niemożliwe u ludzi – jest możliwe u Boga. Osiem miesięcy po swoich święceniach, po kilkuletniej tułaczce poza swoją ojczyzną, Ojcowie mogli powrócić do Polski. Dwa lata później, po wielu następnych trudach i poszukiwaniach dane im było osiedlić się w podprzemyskich Ujkowicach i założyć nasz prawosławny Monaster. W dniu dzisiejszym dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Przeczystej Bogurodzicy – Ihumenii naszego Monasteru oraz Ojcom za 30 lat ich służby dla chwały Cerkwi Chrystusowej, za ich trud włożony w dzieło duchowego i materialnego budowania naszego Monasteru. Dziękujemy za prowadzenie i wychowywanie nas – mnichów tego Monasteru oraz wszystkich licznych dzieci duchowych żyjących po całym świecie. Prosimy Przeczystą Bogurodzicę o przewodnictwo i ochronę dla Ojców od wszelkich wrogów widzialnych i niewidzialnych, o Bożą pomoc, siłę i łaski tak bardzo potrzebne do życia, pracy i trwania na Ich ujkowickiej Golgocie. Aby nasz słodki Zbawiciel świata…
środa, 07 kwiecień 2021 16:07

03.04.2013 - PASCHA 2013

ХРИСТОС ВОСКРЕС !!! Chrystus Zmartwychwstał !!! „Bądźmy, Bracia zapewnieni, że my, ludzie ochrzczeni, w grobie po śmierci złożeni, także zmartwychwstaniemy! i że potem już bezpiecznie z Bogiem żyć będziemy wiecznie ...” Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus uczy: „Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony, a kto nie przyjmuje Syna, nie przyjmuje też i Ojca”. Bracia, nie ma zbawienia dla tych, którzy odrzucili lub lekceważą jedynego Zbawiciela ludzi Jezusa Chrystusa, albo czekają na innego, swojego mesjasza tj. antychrysta. Zbawienie jest jedynie w Imieniu Jezus, w Chrystusie Zmartwychwstałym, Bogu Wcielonym i Ukrzyżowanym przez ludzi o twardym karku i opornych sercach, którzy zawsze sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Oni i dziś w swej pysze walczą z Chrystusem, Który mimo całej złośliwości piekła zwyciężył i Zmartwychwstał, po to, aby i nam dać Swą siłę i wskrzesić nas – wierzących w Niego całym sercem. Przez Krzyż, Mękę i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa śmierć została zwyciężona, a przez to, my również możemy otrzymać od Niego prawdziwe życie wieczne. Kto jednak da życie tym, co odrzucają wiarę w Zmartwychwstałego Zbawiciela? Każdy z nas jest świadkiem Zmartwychwstania w świecie przed tym pokoleniem ludzi apostatycznych i przewrotnych. Uważajmy zatem, aby nie wstydzić się swej wiary, ponieważ – jak mówi Pismo Święte -…
środa, 07 kwiecień 2021 16:07

20.12.2012 - BOŻE NARODZENIE 2012

Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina Dziewica Czysta porodziła Syna! Chrystus się rodzi Nas oswobodzi Anieli grają, króle witają Pasterze śpiewają, bydlęta klękają Cuda, cuda, ogłaszają … Wół, osioł ziewa, parą ogrzewa” Już 2012 raz świętujemy Narodzenie Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa w Betlejem – Domu Chleba. Dzisiaj dla nas, chrześcijan, Domem Chleba jest nasza Cerkiew, a jasłami Święta Czasza, w Której mieści się Nieogarniony, z której daje się zarówno mędrcom, pasterzom, jak i wszystkim, którzy szukają Go czystym sercem: Jedni podążają, przynagleni i obudzeni przez Aniołów, inni idą za światłem Gwiazdy, którym jest święta Ewangelia, inni, jak woły i osły, którzy tylko w Cerkwi SĄ … ziewają i wytwarzają parę … no i czasem, jak głosi kolęda, „klękają”. Dla wszystkich dziś daje się Dzielony, a Niepodzielony Baranek Boży za życie świata i jego zbawienie. Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym! Święty Ignacy Antiocheński uczy nas, że właśnie Eucharystyczny Chrystus – ukryty w Chlebie w Czaszy tworzy z nas, którzy karmimy się Nim, prawdziwe Swoje Ciało mistyczne, czyli Cerkiew. Życzmy Wam, Bracia i Siostry, Prawosławni Chrześcijanie, Wam, Pasterze, którzy pierwsi przychodzicie w Chram Boży przywitać ukrytego w Chlebie Mesjasza, i Wam mędrcy i uczeni Teologowie, którzy szukacie Go w Ewangelii i…
środa, 07 kwiecień 2021 16:05

12.04.2012 - PASCHA 2012

Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły wymieniających pieniądze oraz klatki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: "Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców".(Mt 21. 12-16) Drodzy Bracia i Siostry! Świątynia Starego Testamentu była symbolem obecności Boga na ziemi. Bóg nie mieszkał w sercach ludzi Starotestamentalnych, gdyż byli oni skażeni piętnem grzechu Adamowego. To dopiero Zbawiciel i Bóg nasz Jezus Chrystus przez Swoją Mękę i Zmartwychwstanie zsyła od Ojca Ducha Pocieszyciela, Który żyje w naszych sercach i czyni je prawdziwą Świątynią Boga. Tylko Chrzest w imię Trójcy Przenajświętszej ma moc zbawczą i przez niego stajemy się Ludem Bożym- żywą Cerkwią w Chrystusie. Okres Wielkiego Postu to czas w którym Jezus Chrystus ma prawo sporządzić bicz i wypędzić ze świątyni naszych serc wszelkie nieczystości, a jaskinię grzechu zamienić na piękną świątynię. Pomóżmy Mu przez szczerą modlitwę i cierpliwy post oczyścić siebie z wszystkiego co grzeszne, a przez pokutę, dobre uczynki i czyste serce spodobać się Bogu, aby zgodnie ze słowami św. Serafima Sarowskiego za wszelkie dobro czynione w imieniu Chrystusa, otrzymać i gromadzić w swej duszy ożywiającą i pełną radości łaskę Ducha Świętego, Wtedy…
środa, 07 kwiecień 2021 16:05

23.12.2011 - BOŻE NARODZENIE 2011

„Słuchaj ziemio! nadstaw uszu, wół zna jasła Gospodarza, osioł na głos reaguje. Naród mój głupszy od osła, naród mój gorszy od wołu bo niczego nie poznaje, bo niczego nie przyjmuje! Słuchaj ziemio! nadstaw uszu, dziś Winnicy Mej dzierżawcy to złodzieje i szubrawcy! Na Dziedzica nie czekają, powitania nie gotują, Z gospodą nie oczekują, Syna Mego nie witają, Właściciela nie szanują! Oczy ślepców nic nie widzą, blasku Gwiazdy nie zobaczą. Nie przybędą tu z mędrcami, nie przybiegną z pasterzami. Nie pokłonią się z darami, nie śpiewają z Aniołami, lecz jak osioł są uparci i jak wół już nic nie warci … Ja wypluję ich z ust Moich, nie wejdą do Mych podwoi, dla synów przygotowanych – nie dla wszystkich – dla wybranych co uwierzą w Syna Mego ...” Drodzy Bracia i Siostry!Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska! Dzieci duchowe Ujkowickiego Monasteru – Chrystos Rażdajetsia! - Sławite Joho! Słowa tejże kolędy oskarżają letnich chrześcijan, którzy zbytnio nie interesują się życiem duchowym i zbawieniem swojej duszy. Oskarżają tych, co więcej czasu spędzają obecnie w supermarketach na zakupach, na zabawach – niż na poście i modlitwie. Oskarżają ludzi zaślepionych własną pychą, którzy nie mają czasu na post przed Bożym Narodzeniem, ani na duchowe przygotowanie się, by przyjąć…
Spieszymy do Waszych domów, do Waszych Rodzin z tą najwspanialszą wiadomością, jaka kiedykolwiek zabrzmiała na ziemi, a objawiona została Niewiastom przez Anioła przy pustym Grobie: „Nie ma Go tu, albowiem zmartwychwstał!” Ta radosna prawda rozbrzmiewa po ziemi już dwa tysiące lat i prawosławni chrześcijanie pozdrawiają się tą właśnie radosną nowiną: „Chrystos Woskrese!”. Żydzi przekupili straże i czynią to do dnia dzisiejszego, aby świat nie dowiedział się, że to oni zabili Mesjasza, Który zmartwychwstał. Najsmutniejsze jest to, że wielu wspólczesnych biskupów przekupionych lub zastraszonych przez tak zwaną „opinię światową” (działającą już w czasach Piłata) wmawia chrześcijanom wbrew przekazowi Ewangelii, że żydzi nie ponoszą odpowiedzialności za zamordowanie Boga Wcielonego. Niedawne wypowiedzi Benedykta XVI, wieloletnia działalność JP II oraz walka o miejsce Krzyża w świecie chrześcijańskim są tego dowodem. Aby duchowni nic nie mówili i nie bronili świętych wartości chrześcijańskich, "opinia światowa" znów rozdaje pieniądze w formie dotacji (dodatku do tacy), aby zastraszeni chrześcijanie nie byli umacniani w wierze przez swoich pasterzy, ale kierowani na bezdroża i manowce przez przekupnych pastuchów. Dziś wraz z Bogurodzicą i świętym Janem Apostołem stajemy pod Krzyżem na Golgocie i wyznajemy wiarę w Bóstwo i Człowieczeństwo Mesjasza, naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. Wyznajemy wiarę w Jego Zmartwychwstanie i oczekujemy…