Bogarodzico Dziewico, raduj się łaski pełna Maryjo, Bóg z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Boś Ty zrodziła nam Chrystusa, Zbawiciela dusz naszych. (pokłon doziemny) Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi. Chrzcicielu Chrystusowy, wszystkich nas wspomnij abyśmy wyzwoleni byli z przewin naszych, bo Tobie dano łaskę wstawiać się za nami.. (pokłon doziemny) Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlcie się za nas święci Apostołowie i wszyscy święci, abyśmy wyzwoleni zostali od zła i wszelkiego nieszczęścia, albowiem w Was mamy przed Zbawicielem gorących orędowników. (pokłon doziemny) Pod Twoją obronę uciekamy się Bogarodzico, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, jedyna czysta i błogosławiona. Boże zmiłuj się. (40 razy) Boże pobłogosław. Kapłan: Błogosławiony jest Chrystus, Bóg nasz teraz i po wszystkie czasy i na wieki wieków. Wierni: Amen. Kapłan: Królu Niebieski, Cerkiew umocnij, wiarę utwierdź, narody pokory naucz, świat ucisz, ten święty monaster (wioskę lub miasto) w dobrym zachowaj, i tym, którzy wcześniej odeszli, udziel mieszkania ze sprawiedliwymi a nas w pokucie i wyznawaniu grzechów przyjmij, Władco, i ulituj się, jako dobry i ludzi miłujący. Wierni: Amen. Boże zmiłuj się. (3 razy) Chwała Ojcu i…
środa, 07 kwiecień 2021 13:35

19.01.2007 - Święto Jordanu

Święto Jordanu 19.01.2007 Ewangelia wg św. Marka (1, 1-11)1 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.2 Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.3 Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki.4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.5 Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając (przy tym) swe grzechy.6 Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym.7 I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.9 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.10 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.11 A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I. Historia święta Jordanu Pierwsze cztery stulecia nie dają jasnych świadectw co do obrzędów poświęcenia wody w dniu Teofanii - objawienia się…
środa, 07 kwiecień 2021 13:23

21.01.2007 - Wielki Jubileusz Watopedu

Oryginalna Ikona Watopedzkiej Bogurodzicy z 21 stycznia 807r. Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry, Drodzy Czciciele Bogurodzicy! 21 stycznia wg juliańskiego kalendarza, czyli 3 lutego wg kalendarza gregoriańskiego w roku 2007 przypadnie wielki jubileusz –1200 lat od cudownej zmiany w ikonie z Watopedzkiego monasteru i ocalenia mnichów od mającej nastąpić kary Bożej. Zanim nastąpi ten jubileusz, już dziś pragniemy zapoznać Was z historią tego wydarzenia, jedynego w swoim rodzaju, gdzie ikona ścienna jako fresk w formie Hodegetrii w Watopedzkim monasterze na św. górze Atos ożyła i zmieniła swoją formę, którą oglądamy do dziś. Ikona zwana dziś „Paramifia”jest ikoną wyjątkową, która utrwaliła w cudowny sposób wydarzenie z 21 stycznia 807r., a cud ten trwa w ikonie do dziś. Warto więc chyba przypomnieć to wydarzenie, opisywane przez nas w „Historii Watopedzkiej Ikony”, które rozpoczęło kult wyżej ukazanej ikony zwanej po starosłowiańsku „Utiszenie ili Otrada”. Nazwa Watopedzkiego Monasteru Monaster, zwany dziś Watopedzkim, swą nazwę zawdzięcza pewnemu wydarzeniu, które miało miejsce w życiu cesarza bizantyjskiego Arkadiusza, syna Teodozjusza Wielkiego. Arkadiusz jako młody chłopiec został zmyty przez falę z pokładu okrętu opływającego św. górę Atos. Załoga w obawie o życie chłopca, a może i o swoje z powodu gniewu cesarza Teodozjusza, zanosiła gorące modlitwy do…
Zdjęcie Braci monasteru Śww. Cyryla i Metodego w Ujkowicach