Back

CZY WIERZYSZ???

Czy wierzysz? - w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Niebios i ziemi i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych?

To jest pierwszy dogmat wiary Chrześcijańskiej, zawarty w Symbolu Nicejsko – Konstantynopolitańskim. Od 325 roku, w każdą niedzielę odmawiany przez wiernych w czasie Liturgii Eucharystycznej - w Cerkwiach Prawosławnych i w Kościele Katolickim.

Niniejsze rozważanie wraz z fotografiami z życia Monasteru za rok 2017, niech posłużą, jako swoisty rachunek sumienia dla nas wszystkich otumanianych okultystyczno – darwinowską teorią o ewolucji i o powstaniu życia na ziemi z przypadku.

środa, 24 marzec 2021