Back

Obraz i Słowo za 2016 rok

Zbliża się do końca rok 2016 od narodzenia Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i Króla wszechświata – Syna Ojca Przedwiecznego, Który ukrył swoje Bóstwo w ludzkiej postaci, aby przez Krzyż i mękę Swoją, dokonać wykupu niewolników ze szpon szatana i uczynić ich dziećmi Bożymi.

środa, 24 marzec 2021