Back

Pielgrzymka do Rumunii

Od dnia 26 czerwca do 1 lipca tego roku o. Ihumen Atanazy oraz o. Serafin wraz z grupą Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej z Przemyśla, pod kierownictwem pani dr Zofii Bator i pana Marka Pantuły przebywali w krainie bukowińskich Karpat, wspaniałych malowanych cerkwi i Monasterów, w polskich wioskach Nowy Sołoniec i Plesza. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szlak, który warto umieścić w swoich planach przyszłorocznych wakacji.

Poprzez poniższe zdjęcia pragniemy zaprezentować piękno rumuńskiej Bukowiny, tak blisko leżącej Polski, a tak mało znanej dla naszej społeczności,. Po wydanej przez nasz ujkowicki Monaster książce o życiu starca Cleopy z Monasteru Sihastria - „Pasterz Dusz” , będą one następnym krokiem w poznaniu tego pięknego Prawosławnego Kraju.

niedziela, 21 marzec 2021