Back

UROCZYSTOSĆ ŚW. CYRYLA i METODEGO – APOSTOŁÓW SŁOWIAN – (11) – 24. 05. 2010.

Według starego kalendarza Juliańskiego, którym posługuje się nasz Monaster jak również posługiwała się cała historyczna Diecezja Przemysko – Samborska istniejąca od roku 907 do 1700, a od roku 1983 reaktywowana jako Przemysko - Nowosądecka – dnia 11 maja, świętujemy pamięć naszych Ojców i Braci Sołuńskich – Cyryla I Metodego.

Celowo podajemy tę datę wg starego stylu, ponieważ wiele tzw. nowostylnych Cerkwi na świecie wprowadziło już nowy kalendarz (gregoriański), który wprawdzie zachowuje te same daty, ale obchodzi święta 13 dni wcześniej niż stary kalendarz Juliański. Z tego powodu zmuszeni jesteśmy podawać dwie daty: 11 mają jako datę cerkiewną, a 24 maja jako datę kalendarza gregoriańskiego.

Wszystkie Cerkwie tzw. starostylne należą do Cerkwi trzymających się starej Apostolskiej Tradycji i Orthodoksji. Cerkwie nowostylne należą do nurtu Cerkwi liberalnych i podlegają wpływom modernizmu i ekumenizmu, dążąc do „wyzwolenia” się z Orthodoksji, przechodząc łatwo z pozycji Cerkwi Prawosławnych na pozycje Cerkwi lewosławnych.

poniedziałek, 22 marzec 2021