03-V-2021 Jak rozumieć oświadczenie Biblii o jeziorze ognia w odniesieniu do szczepienia?

 

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://voix-de-prophete.wistia.com/medias/25v3vvyz5d 

https://rumble.com/vescfn-owiadczenie-biblii-o-jeziorze-ognia.html   

https://ugetube.com/watch/fFbHOWjjR6vwdFK   

https://cos.tv/videos/play/26625055990255616

https://gloria.tv/post/emyHD6398nzf1kJh2aNWV4Bq8   

Pobierz wideo: 181,6 MB, 1280×720 / 55,1 MB, 768×432

Opinia publiczna zadaje pytania

Pytanie: Czy polecacie obecne szczepionki przeciwko Covid-19?

Odpowiedź: W żadnym wypadku.

Pytanie: Dlaczego?

Odpowiedź: 1) Prawdziwi eksperci, którzy nie służą systemowi NWO i ryzykują prześladowanie, pilnie przed tymi szczepionkami mRNA ostrzegają.

2) Bill Gates, główny promotor szczepionek, powiedział: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami, zmniejszymy populację o 10-15%”.

3) mRNA szczepionka zmienia ludzki genom – zmienia ludzi w organizmy zmodyfikowane genetycznie.

4) Do produkcji szczepionek wykorzystuje się tkankę uzyskaną z abortowanego dziecka, wyrwaną z jeszcze żywego dziecka. Jest to element szatanizmu.

5) Szczepienie szczepionką mRNA jest eksperymentem na ludziach, jest to zbrodnia na poziomie przestępstw wojennych i przestępstw wobec ludzkości, potępionych w Norymberdze.

6) Firmy farmaceutyczne, wymusiły, zwolnienie ich z odpowiedzialności za okaleczenie lub śmierć ludzi w wyniku szczepienia.

7) Szczepionka nie przeszła właściwego okresu testowego lub testowania na zwierzętach.

8) Ma na celu eksterminację ludności na tak zwany złoty miliard.

9) Obecne szczepienia są częścią procesu chipowania, który pozbawi ludzi ich wolnej woli i obróci je w bioroboty.

10) Pismo Święte, Apokalipsa 14, ostrzega, że karą za przyjęcie znaku bestii jest jezioro ognia.

Pytanie: Napisaliście, że jeśli ktoś przyjmie szczepionkę, to Pismo o nim mówi, że skończy w jeziorze ognia.

Odpowiedź: Należy podkreślić. Ta szczepionka jest początkiem procesu. A nanocząstki i tak zwany identyfikator cyfrowy, które zawiera ta szczepionka, jest pierwszą formą chipowania.

Pytanie: Więc co z oświadczeniem Pisma w Apokalipsie 14: 9-11?

«Jeśli kto wielbi bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia».

Odpowiedź: To stwierdzenie Pisma ma głębsze korzenie. Opiera się na istocie podstawowych warunków zbawienia.

Pytanie: Jakich warunków?

Odpowiedź: Podstawowym warunekiem zbawienia ‒ jest pokuta, a pokutować nie może ten, kto dobrowolnie wyrzekł się wolnej woli.

Pytanie: Jaka jest wina obecnie zaszczepionych osób starszych w domach emerytalnych?

Odpowiedź: Wiele z nich zostało niedoinformowanych, zarówno oszukanych, jak i psychologicznie zmuszonych do szczepienia. Katechizm charakteryzuje ciężki grzech trzema warunkami: 1) musi chodzić o poważną rzecz, 2) musi być dobrowolny 3) i wykonany z wyraźną świadomością, że jest to ciężki grzech.

Pytanie: Jak zrozumieć tę sytuację ze szczepieniami w stosunku do Apokalipsy?

Odpowiedź: W Słowie Bożym jaśnie określono, że ci, którzy przyjeli znak bestii, trafili do jeziora ognia. Przyjęcie zakłada świadomą i dobrowolną decyzję na stan utraty wolnej woli, którą Bóg dał człowiekowi. Jednocześnie tą decyzją człowiek pozbywa się również możliwości pokuty, tj. zbawienia.

Pytanie: Gates w amerykańskiej telewizji mówił już o trzeciej serii szczepień, a nawet twierdził, że ludzie powinni być zaszczepiani co pół roku. Czy kategoryczne ostrzeżenie Biblii ma zastosowanie już do pierwszej szczepionki?

Odpowiedź: Sam Gates ujawnia, że jest to proces. Chociaż pierwsza szczepionka może zawierać tylko nanocząstki, które nie oznaczają jeszcze takiego stopnia chipowania, jaki reprezentuje chip, ale mimo wszystko człowiek, który dobrowolnie ją akceptuje, zrobi pierwszy krok i wejdzie na pochyłą płaszczyznę. Powiedział A, jest zmuszony powiedzieć B, cofnąć się jest już ciężko. Został wciągnięty w proces, w którym coraz więcej otępia się jego sumienie, umysł i wolę pozbawiając powagi decyzji. To kiedy zostanie doprowadzony do punktu całkowitej utraty wolnej woli ‒ wiedzą tylko ci, którzy zaprogramowali ten proces.

Pytanie: Jaka jest istota potępienia, ogłoszona w Biblii w Apokalipsie 14, jako kara za przyjęcie znaku bestii?

Odpowiedź: Głównym powodem niemożliwości zbawienia, opisanym w apokalipsie 14, jest podporządkowanie systemu antychrysta i przyjęcie jednoznacznie widocznej formy tego podporządkowania = chip. Ten chip niesie znak bestii 666. Akt otrzymania jest bezpośrednio poprzedzony przez dobrowolną decyzję człowieka, aby odrzucić Boga i jego ostrzeżenie w Słowie Bożym, a także ostrzeżenia ekspertów medycznych, którzy z ich pozycji mogą poznać prawdę i ostrzegają innych nawet kosztem prześladowań. Kto w tych okolicznościach, to jest świadomie, przyjmuje chip, popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Otwiera się demonicznemu opętaniu, niezdolność do przeciwstawienia się duchowi zła i jego systemu, dla którego wyrzekł się własnej woli.

+ Metodiusz OSBMr             + Tymoteusz OSBMr

Biskupi-sekretarze Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

3.03.2021